Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Κρατικός Προϋπολογισμός 2017: 72% των τρεχουσών δαπανών διατίθεται σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίεςΕκπαίδευση: 23% του προϋπολογισμού - 9% του ΑΕΠ

Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια: 28% του προϋπολογισμού - 11% του ΑΕΠ

Πολιτισμός και Αθλητισμός: 5% των τρεχουσών δαπανών του προϋπολογισμού

Που όλα αυτά; Στην Κούβα…(cubadebate.cu, με μετάφραση από το prensa-rebelde.blogspot.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: