Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Οργανικά κενά Μουσικού Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης για το σχολικό έτος 2017 -2018


ΠΕ03 Μαθηματικοί 1

ΠΕ016 Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής 1

ΠΕ016 Πιάνο 3

ΠΕ16/ΤΕ16/ΕΜΠ.16 Γκάιντα 3

ΠΕ16/ΤΕ16 Κιθάρα κλασική 1

ΠΕ16/ΤΕ16/ΕΜΠ.16 Κρουστά παραδοσιακά 1

Δεν υπάρχουν σχόλια: