Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για μεταθέσεις εκπαιδευτικών


Λόγω τεχνικών προβλημάτων του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων 
(https://teachers.minedu.gov.gr) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του eDatacenter, παρατείνονται: 
1. Η υποβολή αιτήσεων έως και την Κυριακή 05-03-2017 και ώρα 23:59
 2. Η αποστολή δικαιολογητικών έως και την Δευτέρα 06-03-2017 και 
3. Ο έλεγχος από τις ΔΠΕ και ΔΔΕ έως και την Παρασκευή 17-03-2017. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: