Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων σε Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ

panelinies400 px
Το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει σήμερα εγκαίρως το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων για τους μαθητές του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου και των ΕΠΑΛ.
Φέτος οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 για τους μαθητές των ΕΠΑΛ και την Τετάρτη 7 Ιουνίου για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων.
Ακολουθεί ο πίνακας με τις ημερομηνίες και το είδος των εξετάσεων:

   Απολυτήριες εξετάσεις και Εισαγωγικές (Πανελλαδικές) εξετάσεις
 Γυμνάσιο
ΓΕ.Λ. ΕΠΑ.Λ. Ειδικά μαθήματα Πρακτικές Δοκιμασίες
Πε 11/5


Συνέχιση μαθημάτωνΑπολυτήριες εξετάσεις

(και παράλληλα
εξετάσεις προαγωγικές
της Α και Β, που όμως θα συνεχιστούν και μετά τις 26/5)

 Απολυτήριες εξετάσεις
(και παράλληλα εξετάσεις προαγωγικές
της Α και Β, που όμως θα συνεχιστούν και μετά τις 26/5)
    
Πα 12/5  
Σα 13/5  
Κυ 14/5  
Δε 15/5  
Τρ 16/5  
Τε 17/5  
Πε 18/5  
Πα 19/5  
Σα 20/5  
Κυ 21/5  
Δε 22/5  
Τρ 23/5  
Τε 24/5  
Πε 25/5  
Πα 26/5  
Σα 27/5     
Κυ 28/5     
Δε 29/5Επαναλήψεις διδακτέας ύλης και/ή  εκδηλώσειςΑπολυτήριες για ασθενείς Γ τάξης   
Τρ 30/5   
Τε 31/5Αποτελέσματα φοίτησηςΑποτελέσματα Γ΄ τάξης   
Πε 1/6Προαγωγικές- Απολυτήριες    
Πα 2/6    
Σα 3/6     
Κυ 4/6     
Δε 5/6 Αποτελέσματα Α και Β τάξης   
Τρ 6/6Προαγ.-Απολυτ. Πανελλαδικές  
Τε 7/6Εξετάσεις για ασθενείςΠανελλαδικές   
Πε 8/6Προαγ.-Απολυτ. Πανελλαδικές  
Πα 9/6Εξετάσεις για ασθενείςΠανελλαδικές   
Σα 10/6  Πανελλαδικές  
Κυ 11/6     
Δε 12/6Έκδοση αποτελεσμάτωνΠανελλαδικές   
Τρ 13/6


Ενισχυτική διδασκαλία για μετεξεταστέους
 Πανελλαδικές  
Τε 14/6Πανελλαδικές   
Πε15/6 Πανελλαδικές  
Πα 16/6Πανελλαδικές   
Σα 17/6 Πανελλαδικές  
Κυ 18/6    
Δε 19/6Πανελλαδικές   
Τρ 20/6 Πανελλαδικές 
Πρακτικές δοκιμασίες
(ΤΕΦΑΑ κ.ά)
Τε 21/6 Πανελλαδικές 
Πε 22/6  Ειδικό μάθημα
Πα 23/6Εξετάσεις μετεξεταστέων Γ΄ τάξης (καθώς και Α΄ και Β΄) Ειδικό μάθημα
Σα 24/6   Ειδικό μάθημα 
Κυ 25/6     
Δε 26/6
Προαγ.-απολυτ.
μετεξεταστέων
Εξετάσεις μετεξεταστέων
Γ τάξης (καθώς και Α΄ και Β΄)
 Ειδικό μάθημα
Πρακτικές δοκιμασίες
(ΤΕΦΑΑ κ.ά)
Τρ 27/6 2 Ειδικά μαθήματα
Τε 28/6  Ειδικό μάθημα
Πε 29/6Έκδοση αποτελεσμάτωνΈκδοση αποτελεσμάτωνΈκδοση αποτελεσμάτωνΕιδικό μάθημα
Πα 30/6   Ειδικό μάθημα
  1. Οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν πλέον αποσυνδεθεί από τις απολυτήριες και αφορούν αποκλειστικά την εισαγωγή σε πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα. Κατά συνέπεια, είναι λογικό να έπονται των απολυτηρίων.
  2. Η διενέργεια των απολυτηρίων τον Μάιο επιτρέπει να δοθεί πριν από  την κατάθεση των μηχανογραφικών δεύτερη ευκαιρία για λήψη απολυτηρίου σε όσους/ες δεν μπορέσουν να προαχθούν. Με τον νόμο 4452  που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, προβλέπεται στο τέλος Ιουνίου εξεταστική περίοδος για τους μετεξεταστέους της Γ΄ τάξης αλλά και των υπόλοιπων τάξεων.
  3. Με τον ίδιο νόμο καθιερώνεται για πρώτη φορά τρίτη εξεταστική περίοδος για τους τελειόφοιτους του λυκείου, η οποία τοποθετείται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Έτσι τους δίνεται η δυνατότητα, αφού θα λάβουν έγκαιρα το απολυτήριό τους, να εγγραφούν, αν το επιθυμούν, σε  ΙΕΚ ή στη Β΄ΕΠΑΛ, για να λάβουν  κάποια ειδικότητα.
Σε ό,τι αφορά το Γυμνάσιο στη φετινή σχολική χρονιά εφαρμόζονται ορισμένα πρώτα μέτρα που στοχεύουν στην αύξηση του διδακτικού χρόνου (μαθήματα έως τέλος Μαΐου) και τον περιορισμό του εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα του σχολείου, καθώς και στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας (Θεματική Εβδομάδα, συνθετικές και δημιουργικές εργασίες).
Ανάλογες αλλαγές μελετώνται για την επόμενη σχολική χρονιά στη Β΄ και στη Γ΄ Λυκείου (τάξεις που θα συνεχίσουν με το ισχύον σήμερα σύστημα), π.χ. μείωση των μαθημάτων που θα εξετάζονται στις προαγωγικές-απολυτήριες εξετάσεις και αξιοποίηση των συνθετικών εργασιών στη διαδικασία αξιολόγησης. Παράλληλα βέβαια εξελίσσεται η συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για τη ριζική αναμόρφωση του Λυκείου και, προτού τελειώσει η σχολική χρονιά, το Υπουργείο Παιδείας θα ενημερώσει σχετικά τους/τις απόφοιτους/ες του Γυμνασίου.
http://www.minedu.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: