Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ 15/03


Κουσινίδης Χάρης – Δεμερδεσλής Γιώργος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Α. ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 4 ( περίοδος 2016-17 )

Συνεδρίασε στις 15-03-2017 το ΠΥΣΔΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, ΠΕ 18.02, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Λημνιός Νικόλαος, ΠΕ03, Αντιπρόεδρος
3.
Τάκη Αγγελική, ΠΕ02, μέλος
4.
Ταταρίδης Ιωάννης, ΠΕ19, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος
5.
Κουσινίδης Χαρίλαος, ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:
1.        Μοριοδότηση & επανακαθορισμός δυσπροσίτων σχολικών μονάδων - Κατάταξη σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπ/σεως σε κατηγορίες μεταθέσεως
2.        Τοποθετήσεις εκπ/κών
3.        Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή
4.        Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
5.        Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπ/κών
Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Α. Στην απόφαση - πρόταση του ΠΥΣΔΕ που ελήφθη στη συνεδρίαση της 08/02 ( διαβάστε περισσότερα στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ ) προστέθηκαν τα εξής:

α. επανακαθορισμός δυσπροσίτων σχολικών μονάδων

Η πρόταση του Δ/ντού Εκπ/σεως κ.Αποστολακούδη ήταν να διατηρηθεί η υπάρχουσα κατάσταση, εκτός από το Γ/σιο Λαβάρων που πρότεινε τον αποχαρακτηρισμό του ως <<δυσπρόσιτο>>. Στην ψηφοφορία που ακολούθησε η πρόταση αυτή εγκρίθηκε με ψήφους 4-1. Φηφίσαμε υπέρ της διατηρήσεως του χαρακτηρισμού του ως <<δυσπρόσιτο>> σύμφωνα με τις αποφάσεις της Α & Β ΕΛΜΕ Έβρου. Άρα ως <<δυσπρόσιτα>> προτείνεται να διατηρηθούν τα παρακάτω Σχολεία:

Γ/ΣΙΟ & Λ.Τ. ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ

Γ/ΣΙΟ Ν. ΒΥΣΣΑΣ

ΓΕΛ Ν. ΒΥΣΣΑΣ

Γ/ΣΙΟ ΡΙΖΙΩΝ

Γ/ΣΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ

Γ/ΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ

ΓΕΛ ΔΙΚΑΙΩΝ

Γ/ΣΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΛ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣβ. πρόταση ιδρύσεως Δ.Δ.Ε στο βόρειο τμήμα του νομού που να περιλαμβάνει τις σχ. μονάδες της προτεινόμενης στη συνεδρίαση της 08/02 Β΄ περιοχής μεταθέσεως ( ομόφωνα ).

Β. Στο ΠΥΣΔΕ κατατέθηκε η πρόταση του κ. Δ/ντού Δ.Δ.Ε. για τροποποίηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου για τη μοριοδότηση των Σχολείων. Η πρόταση αυτή έχει ως εξής:

α. Κάθε απόφαση για νέα μοριοδότηση των σχολικών μονάδων δεν πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ.

β. Οι σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σεως κατατάσσονται σε δεκατρείς (13) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ. Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ κατηγορίας της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σεως, κατά περίπτωση, υπολογίζονται έως 1, από 1,1 έως 2, από 2,1 έως 3, από 3,1 έως 4, από 4,1 έως 5, από 5,1 έως 6, από 6,1 έως 7, από 7,1 έως 8, από 8,1 έως 9, από 9,1 έως 10, από 10,1 έως 11, από 11,1 έως 12 και από 12,1 έως 14 μονάδες μεταθέσεως, αντιστοίχως. Στην κατηγορία ΙΓ ανήκουν οι σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σεως της νησιωτικής περιοχής που χαρακτηρίζονται δυσπρόσιτες.

γ. Για τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπ/κών από την Α/θμια προς τη Β/θμια Εκπ/ση και αντιστρόφως, δημιουργούνται πίνακες αντιστοιχίσεως, με βάση την αντιστοίχιση των σχ. μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σεως που ανακοινώνεται με Υπουργική Απόφαση για κάθε περιοχή μεταθέσεως.

δ. Με Υπουργική Απόφαση καθορίζεται η σχέση των πρωτευουσών ή των αστικών κέντρων ανά περιοχή μεταθέσεως.

ε. Για την κατάταξη των σχ. μονάδων της Β/θμιας Εκπ/σεως θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και οι Υπουργικές αποφάσεις, [ η 131457Δ2/09-08-2016 ( Β΄ 2626 ) που συμπληρώνει την αρ.πρωτ. 108279/Δ2/01-07-2016 Υ.Α. ( Β΄ 2182 ) με θέμα << Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο >>, η Φ12/127076/Δ4/01-08-2016 ( Β΄ 2434 ) << Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α Τάξεως, τμήματος Τομέα της Β Τάξεως και τμήματος Ειδικότητας της Γ Τάξεως ΕΠΑ.Λ >> ], αφού η κατηγορία μεταθέσεως των σχ. μονάδων καθορίζει και τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για τη δημιουργία τμήματος.

στ.

Κριτήρια Πανελλαδικής Εμβέλειας
Περιοχές
Από
Έως
Επεξηγήσεις
Νησιωτική περιοχή
0
2
Τα νησιά διακρίνονται σε κατηγορίες, έτσι ώστε μόνο κάποια να λαμβάνουν την ανώτερη μοριοδότηση
Πληθυσμός
0
1
Μεγάλα Αστικά κέντρα ΜΗΔΕΝ. Πόλεις μεσαίου μεγέθους με κλίμακα από το 0,1 έως 0,9, χωριά 1
Απόσταση (Γενικά και Ειδικά από την πρωτεύουσα της χώρας και από την έδρα του Νομού)
0
5
Τα μόρια για τις πρωτεύουσες των Νομών και τα  κέντρα των περιοχών μετάθεσης καθορίζονται από το ΥΠΠΕΘ. Οπότε η απόσταση για τα παραπάνω για ειδικούς λόγους είναι ΜΗΔΕΝ
Συγκοινωνιακές συνθήκες (Γενικά και Ειδικά από την πρωτεύουσα της χώρας και από την έδρα του Νομού)
0
3
Για τη μέγιστη απόσταση: Αυτοκινητόδρομος 1, Εθνική οδός 1,5, Επαρχιακή Οδός 2, Πλοίο 3 (Τα μόρια για τις πρωτεύουσες των Νομών και τα κέντρα των περιοχών μετάθεσης καθορίζονται από το ΥΠΠΕΘ)
Οργανικότητα
0
0,5
Την ανώτερη μοριοδότηση την λαμβάνουν σχολεία που έχουν ένα τμήμα ανά τάξη.
Υψόμετρο
0
0,5
Εκτιμάται από το Συμβούλιο με βάση το ανάγλυφο της περιοχής
Συνθήκες διαβίωσης
0
1
Το κριτήριο αυτό εκτιμάται από το Συμβούλιο με βάση τα δεδομένα της περιοχής
Συντελεστής προσαρμογής
0
1
Το κριτήριο αυτό εκτιμάται από το Συμβούλιο με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε σχολικής μονάδας
Σύνολα
0
14


Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προσδιορίζει τα μέγιστα μόρια των πρωτευουσών ή των αστικών κέντρων των περιοχών μεταθέσεως, που αποτελούν και τη βάση εκκινήσεως για κάθε περιοχή μεταθέσεως.

Η πρόταση για τον επανακαθορισμό των δυσπροσίτων σχ. μονάδων καθώς κι η παραπάνω πρόταση για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου, είχε αποσταλεί από τη Δ.Δ.Ε Έβρου και στις Α & Β ΕΛΜΕ Έβρου για γνωμοδότηση. Οι δύο ΕΛΜΕ απάντησαν ως εξής: A ΕΛΜΕ στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ και Β ΕΛΜΕ στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ.

Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα εκτός από μια επιφύλαξη που εκφράστηκε από πλευράς μας για το θέμα της αριθμητικής αποτιμήσεως των παραπάνω κριτηρίων. Συγκεκριμένα αναφέραμε ( σύμφωνα με τις απαντήσεις των Α & Β ΕΛΜΕ Έβρου ) πως: << Σε περίπτωση τροποποίησης του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου που αφορά στη μοριοδότηση των σχολείων, θεωρούμε ότι τα κριτήρια που προτείνονται είναι αντικειμενικά και η συγκεκριμένη κλίμακα δίνει τη δυνατότητα λεπτομερέστερης αποτίμησης των συνθηκών που επικρατούν. Όμως η ακριβής αποτίμηση των μορίων κάθε κριτηρίου και για κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι σαφής, να μελετηθεί προσεκτικά και να προκύψει μέσω εκπόνησης έρευνας από ειδικούς σε πανελλαδικό επίπεδο και σε καμία περίπτωση αυθαίρετα. >>.

Θέμα 2ο :

Αποφασίστηκαν οι παρακάτω υπηρεσιακές μεταβολές:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ17.01
1ο ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΟΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΓΕΛ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Θέμα 3ο :

Χορηγήθηκαν άδειες στους παρακάτω συναδέλφους:

α. Δελιακίδης Στέργιος, ΠΕ12.10, σε αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία που οργανώνει σεμινάρια για μαθητές
β. Ζαμπαράκης Θεμιστοκλής, ΠΕ19, για το Κ.Ε.Κ. ΟΡΦΕΑΣ
γ. Κολοσέντας Παναγιώτης, ΠΕ17.02, για το Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξ/πόλεως
δ. Κοτζιάκαλφας Παράσχος, ΠΕ17.04, για το Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξ/πόλεως
ε. Μουτσίδης Χρήστος, ΠΕ17.02, για το Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξ/πόλεως
στ. Τσεγγελίδου Ευθαλία, ΠΕ14.02, για το ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΑΠΩΝ
ζ. Σγουρόπουλος Κυριάκος, ΠΕ19, για το ΑΣΠΑΙΤΕ – ΕΠΠΑΙΚ ΣΑΠΩΝ

ενώ ανακλήθηκε η άδεια που χορηγήθηκε στη συνεδρίαση της 23/01
στο συνάδελφο Γιαννούλη Χρήστο, αναπλ. ΠΕ12.04,  μετά από αίτησή του.

Θέμα 4ο :

Αναγνωρίστηκε η συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των παρακάτω συναδέλφων:

α. Κοθρούλας Ιωάννης, αναπλ. ΠΕ04.04
β. Παπαγιάννη Δήμητρα, ΠΕ07
γ. Παπάζογλου Δημήτριος, ΠΕ19

Θέμα 5ο :

Τροποποιήθηκε ( η αναγνωρισμένη σε προηγούμενες συνεδριάσεις προϋπηρεσία ) των παρακάτω συν. αναπληρωτών ως εξής :

α. Ασμίνη Ελευθερία, ΠΕ03, 11έτη  08μήνες  18ημέρες
β. Καλαντζή Ελένη, ΠΕ04.04, 03ε  09μ  17η
γ. Παπαθανασίου Αφροδίτη, ΠΕ03, 07ε  03μ  06η

Β. ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 1 ( περίοδος 2016-17 )

Συνεδρίασε στις 15-03-2017 το κοινό ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Κεχαγιά – Φανού Θεσσαλία, ΠΕ70, Δ/ντρια Α/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Αποστολακούδης Στέργιος, ΠΕ 18.02, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Αντιπρόεδρος
3.
Αρίκας Χρήστος, ΠΕ70, Αντιπρόεδρος ΠΥΣΠΕ Έβρου
4.
Λημνιός Νικόλαος, ΠΕ03, Αντιπρόεδρος ΠΥΣΔΕ Έβρου
5.
Βουρδόγλου Δήμητρα, ΠΕ70, μέλος ΠΥΣΠΕ Έβρου
6.
Τάκη Αγγελική, ΠΕ02, μέλος ΠΥΣΔΕ Έβρου
7.
Τσίρτσης Παναγιώτης, ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σεως, μέλος ΠΥΣΠΕ Έβρου
8.
Νίκου Μαντώ, ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σεως, μέλος ΠΥΣΠΕ Έβρου
9.
Ταταρίδης Ιωάννης, ΠΕ19, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος ΠΥΣΔΕ Έβρου
10.
Κουσινίδης Χαρίλαος, ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος ΠΥΣΔΕ Έβρου

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:
1.        Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων – Κατάταξη σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σεως σε κατηγορίες μεταθέσεως – Μοριοδότηση
2.        Επανακαθορισμός των δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων
Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Παρουσιάστηκε η ομόφωνη πρόταση του ΠΥΣΔΕ Έβρου, για τροποποίηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Δεν υπήρξε κάποια κοινή απόφαση.

Θέμα 2ο :

Δεν υπήρξε κάποια κοινή απόφαση.


Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ XAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ και ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637 και e-mail: gdemeragon08@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ http://agonsysp.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: