Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/06ΘΕΜΑ:  «11η Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ»

Παρακαλείστε να προσέλθετε στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου στις 2 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.       Εξέταση ενστάσεων σχετικά με τις υπεραριθμίες
2.       Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις μετά το χαρακτηρισμό τους ονομαστικά ως υπεράριθμων
3.       Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις (από βελτίωση, μετάθεση και διάθεση)
4.       Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών
5.       Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού
6.       Εξέταση αίτησης ανάκλησης απόφασης για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
7.       Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού  τίτλου σπουδών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη του ΠΥΣΔΕ, σε περίπτωση που δε δύνανται να παραστούν στη συνεδρίαση, να ειδοποιούν τον νόμιμο αναπληρωτή τους, καθώς και τη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ.Ο Διευθυντής
της Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ


Αποστολακούδης Στέργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: