Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 16-05-2017, ΟΔΗΓΙΕΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡ. ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Κουσινίδης Χάρης – Δεμερδεσλής Γιώργος

Α. ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΥΣΔΕ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 1 ( περίοδος 2016-17 )

Συνεδρίασε στις 16-05-2017 το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

1.
Πρόεδρος
Αποστολακούδης Στέργιος, ΠΕ 18.02, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου
2.
Αντιπρόεδρος
Λημνιός Νικόλαος, εκπ/κός ΠΕ03
3.
Μέλος
Ναλμπάντη Θεοδώρα, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ19-20 Έβρου
4.
Μέλος
Κακαράκη Σταυρούλα, εκπ/κός ΠΕ02, τ. Προϊσταμένη Εκπ/κών Θεμάτων της ΔΔΕ Έβρου
5.
Μέλος
Τάκη Αγγελική, εκπ/κός ΠΕ02
6.
Μέλος
Ταταρίδης Ιωάννης, ΠΕ19, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
7.
Μέλος
Κουσινίδης Χαρίλαος, ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:
1.      Εξέταση αναφοράς εκπ/κού για επαναφορά σε θέση υποδιεύθυνσης

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Συζητήθηκε η αναφορά – αίτηση της συν. Φιλίνη - Λασκαράκη Ά., εκπ/κού ΠΕ05 του 5ου Γ/σίου Αλεξ/πόλεως, με την οποία ζητούσε με βάση την πρόσφατη ακυρωτική απόφαση του Σ.Τ.Ε. που αφορά την υπουργική απόφαση για τη διαδικασία επιλογής Δ/ντών Σχ. μονάδων, τα εξής:

α. Την επανατοποθέτησή της στη θέση της Υ/δντριας του 5ου Γ/σίου Αλεξ/πόλεως
β. Την απόδοση του συνόλου των μορίων που προβλέπονται για αυτή τη θέση ευθύνης μέχρι 12/04/2017 και
γ. Την επαναχορήγηση του επιδόματος ευθύνης έως 12/04/2017
Το Συμβούλιο ομόφωνα απέρριψε την αίτηση της συναδέλφου επειδή θεωρεί ότι δεν έχει την αρμοδιότητα να αποφανθεί, εάν τα διαλαμβανόμενα στην αίτηση-αναφορά της, εμπίπτουν στο περιεχόμενο της ανωτέρω ακυρωτικής αποφάσεως του Σ.Τ.Ε.

Β. ΠΥΣΔΕ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 8 ( περίοδος 2016-17 )

Συνεδρίασε στις 16-05-2017 το ΠΥΣΔΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, ΠΕ 18.02, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Λημνιός Νικόλαος, ΠΕ03, Αντιπρόεδρος
3.
Τάκη Αγγελική, ΠΕ02, μέλος
4.
Ταταρίδης Ιωάννης, ΠΕ19, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος
5.
Κουσινίδης Χαρίλαος, ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.   Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή
2.   Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών
3.   Ρύθμιση υπεραριθμιών (χαρακτηρισμός ονομαστικά των υπεραρίθμων). Αναμόρφωση των πινάκων κενών – πλεονασμάτων Γενικής Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής
Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Χορηγήθηκαν άδειες στους παρακάτω συναδέλφους:
α. Αγαθαγγέλου Παντελής, ΠΕ17.02, σε ερευνητικό πρόγραμμα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ομόφωνα
β. Καρδαμήλα Ευδοκία, ΠΕ18.04, σε ιδιωτική επιχείρηση, για 16 ώρες/εβδ, με πλειοψηφία 3-2
Ψηφίσαμε υπέρ της χορηγήσεως αδείας.

Θέμα 2ο :

Αναγνωρίστηκε (ομόφωνα) η συνάφεια των διδακτορικών τίτλων σπουδών των παρακάτω συναδέλφων:
α. Αποστολοπούλου Μαρίας – Βενετίας, ΠΕ15

Θέμα 3ο :

α. Στην αρχή της συζητήσεως του θέματος αυτού, θέσαμε διάφορα ζητήματα ( 3ο ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως-κενό ΠΕ02, 1ο Γ/σιο Αλεξ/πόλεως-κενό ΠΕ19-20, 3ο Εσπ. ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως-κενό ΠΕ18.04, 4ο ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως-στοιχεία ΠΕ09, 10, Εσπ. ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως –κενό ΠΕ09-στοιχεία ΠΕ09,10, Εσπ. Γ/σιο Αλεξ/πόλεως-κενό ΠΕ03), που αφορούσαν επιπλέον διόρθωση των αριθμητικών δεδομένων του πίνακα οργ. κενών – πλεονασμάτων ( ο πίνακας στο http://agonsysp.blogspot.gr/2017/05/blog-post_65.html#more, διορθωμένος σύμφωνα με το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο7, στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ ).
Όλα τα προηγούμενα θέματα μετά την ανάγνωση των υπηρεσιακών στοιχείων και την απάντηση του Προέδρου κ. Αποστολακούδη τα θεωρήσαμε λήξαντα, εκτός του Εσπ. ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως όπου ζητήσαμε την κατάργηση του κενού στην ειδικότητα ΠΕ09, επειδή κατά την άποψή μας δεν προέκυπτε από τα υπηρεσιακά αριθμητικά δεδομένα. ( ΠΕ09 6 ώρες, ΠΕ10 4ώρες ). Ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα της εκδόσεως του κενού σε ψηφοφορία αντιπαραθέτοντας στοιχεία ότι είναι ΠΕ09 6 ώρες και ΠΕ10 6 ώρες και εισηγήθηκε να παραμείνει το κενό στην ειδικότητα ΠΕ09, όπως αρχικώς είχε αποφασιστεί στις 10/05. Κατά την ψηφοφορία υπερίσχυσε η πρόταση του Προέδρου με ψήφους 3-2 και το κενό παρέμεινε ως είχε. Με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα μειοψηφήσαμε.

β. Συζητήθηκαν ενστάσεις συν. εκπ/κών κατά του πίνακα οργ. κενών – πλεονασμάτων του ΠΥΣΔΕ της 10/05:

1.                       Ένσταση της συν. Γκέτσιου Ευαγγελίας, ΠΕ18.02, με την οποία ζητούσε κατάργηση του οργ. κενού ΠΕ18.02 στο 1ο ΕΠΑΛ Ορ/δας, επειδή τα αριθμητικά δεδομένα με τα οποία εκδόθηκε το κενό είναι λανθασμένα.

Η ένσταση έγινε ομόφωνα δεκτή και το κενό διαγράφεται. Τα αριθμητικά δεδομένα στον πίνακα διορθώνονται ως εξής:

1ο ΕΠΑΛ Ορ/δας, ΠΕ18.02 αντί -15, έχουμε -7

2.                       Ένσταση του συν. Τσολάκη Αντωνίου, ΠΕ13, με την οποία ζητούσε το κενό ΠΕ10, στο 1ο ΓΕΛ Ορ/δας να μεταβληθεί σε κενό ΠΕ13, επειδή τα αριθμητικά δεδομένα με τα οποία εκδόθηκε το κενό είναι λανθασμένα.

Η ένσταση έγινε ομόφωνα δεκτή και το κενό μεταβάλλεται σε ΠΕ13. Τα αριθμητικά δεδομένα στον πίνακα διορθώνονται ως εξής:

1ο ΓΕΛ Ορ/δας, ΠΕ09 αντί +4, έχουμε 0
                            ΠΕ10 αντί -14, έχουμε -2
                            ΠΕ13 αντί -8, έχουμε -16

γ. Κατόπιν συζητήθηκε ο ονομαστικός πίνακας (ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεραρίθμων) με τις σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώθηκαν υπεραριθμίες, ανά κλάδο και ειδικότητα.

Στη συζήτηση αυτή,

· αφού υπενθυμίσαμε την τοποθέτησή μας στο προηγούμενο ΠΥΣΔΕ ( ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο7, στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ )

· ότι είχαμε ζητήσει :

Να μην εκδοθεί υπεραριθμία αν δεν υπάρχει αντίστοιχη οργανική θέση για τοποθέτηση των συναδέλφων στην ίδια ή όμορη ομάδα, όπως γινόταν μέχρι το 2015.
( Την πρόταση αυτήν την υποβάλλουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να προστατευθούν οι συνάδελφοί μας. )
· κι ότι είχαμε καταψηφίσει τις υπεραριθμίες εκεί όπου δεν υπήρχε αντίστοιχο οργανικό κενό για να γίνει η άρση τους.

Ζητήσαμε ( όπως είχαμε δηλώσει εκ των προτέρων ),

α) Να μην χαρακτηριστούν ονομαστικά ως υπεράριθμοι όσοι εκπ/κοί δεν υποβάλουν αίτημα και είναι οι τελευταίοι τοποθετηθέντες στο Σχολείο τους ( αναφερόμαστε μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία ).

β) Να μην χαρακτηριστεί ως ονομαστικά υπεράριθμος όποιος εκπ/κός δεν καταλάβει οργ. κενό σύμφωνα με την αίτησή του.
Αυτή ήταν και η πρακτική των προηγουμένων ετών (πλην του 2016).

Η πρότασή μας απορρίφθηκε και προχωρήσαμε επί της διαδικασίας ονομαστικού χαρακτηρισμού υπεραρίθμων.
Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, κατά τη διαδικασία αυτή ψήφισα θετικά ( και το σχετικό αποτέλεσμα ήταν ομόφωνο ) μόνο, στις 10 περιπτώσεις (από τις 70 συνολικά) που οι συνάδελφοι υπέβαλαν οι ίδιοι αίτηση για τον ονομαστικό χαρακτηρισμό τους.

Σε όλες τις υπόλοιπες (60) περιπτώσεις μειοψηφήσαμε και ο ονομαστικός χαρακτηρισμός αποφασίστηκε με πλειοψηφία 4-1.

Πιστεύουμε ότι ο ελάχιστος αριθμός αιτήσεων συναδέλφων για να κριθούν και να χαρακτηριστούν ως υπεράριθμοι, δικαιώνει απολύτως τις θέσεις μας και τις απόψεις μας για το ζήτημα των υπεραριθμιών, όπως αυτές τις παρουσιάσαμε στο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο7, στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ, αλλά τις διατυπώναμε και τις υποστηρίζαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Συμπερασματικώς η έκδοση υπεραριθμίας όταν δεν υπάρχει αντίστοιχο οργανικό κενό για να γίνει η άρση της, είναι μια αχρείαστη υπηρεσιακή – διοικητική μεταβολή. Ελπίζουμε να μην καταστεί στο μέλλον και επικίνδυνη!

δ. Παρουσιάστηκε ο πίνακας κενών – πλεονασμάτων Ειδικής Αγωγής, που εγκρίθηκε ομόφωνα. Υπενθυμίζουμε ότι όπως σας ενημερώσαμε στο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 6, ( στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ ), οι οργανικές θέσεις όσον αφορά τα ΕΕΕΕΚ έχουν συσταθεί κατά το παρελθόν με ΦΕΚ από το Υπουργείο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
1.    Όσοι από τους συναδέλφους στην θετική αίτησή τους για να κριθούν υπεράριθμοι, δήλωσαν και Σχολεία, δεν χρειάζεται να τα ξαναδηλώσουν με νέα αίτηση, εκτός κι αν διαφοροποιήσουν τη δήλωσή τους.


2.    Προθεσμία υποβολής από Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 έως Τρίτη 30 Μαΐου 2017, όσον αφορά τη δήλωση Σχολείων, από τους ονομαστικά υπεραρίθμους

3.    Προθεσμία υποβολής από Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 έως Τετάρτη 31 Μαΐου 2017, όσον αφορά τη δήλωση Σχολείων, από όσους βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Έβρου (οριστικές τοποθετήσεις), τους μετατιθεμένους από περιοχή σε περιοχή και τους εκπ/κούς που αιτούνται μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτίωση θέσης)

4.      Επίσης καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει ΑΙΤΗΣΗ (βελτίωση θέσης ή τοποθέτησης) και πληρούν τις προϋποθέσεις για μετάθεση σε σχολικές μονάδες ΣΜΕΑΕ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 196597/Ε2/3-12-2015 υπουργική απόφαση, να υποβάλουν ΔΗΛΩΣΗ προτίμησης από τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 έως την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017.


Β. Επίσης στο http://agonsysp.blogspot.gr/2017/05/blog-post_65.html#more, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις οδηγίες της Δ.Δ.Ε. Έβρου σχετικά με τις επόμενες υπηρεσιακές διαδικασίες ( δηλώσεις, χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών κλπ.)


μπορείτε να βρείτε

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 16-05-2017

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ 16-05-17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΜΕΑΕ 2017

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΣΜΕΑΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018


ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ


Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ XAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ και ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637 και e-mail: gdemeragon08@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ http://agonsysp.blogspot.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια: