Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 23/05, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΥΣΔΕ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΘΕΜΑ: «Πρόσκληση»
Σας γνωρίζουμε ότι στις 23-05-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ., το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση στο χώρο συνεδριάσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
1.    Εξέταση αίτησης για απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2.    Εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικό.
3.    Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει.
Σημείωση: Σε περίπτωση μη προσέλευσης των Τακτικών Μελών, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αναπληρωτών.

                                                         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: