Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ: ΑΠΥΣΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 4
Κουσινίδης Χάρης – Φιλιππίδου Σοφία

Συνεδρίασε στις 23-05-2017 το ΑΠΥΣΔΕ
ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, με παρόντα όλα τα παρακάτω τακτικά μέλη:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Πρόεδρος
Κεραμάρης Παναγιώτης, Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
2.
Αντιπρόεδρος
Τζάστας Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικής -Παιδαγωγικής Καθοδηγήσεως Β/θμιας Εκπ/σεως, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
3.
Μέλος
Κοσμίδου Μαριγούλα, Δ/ντρια Β/θμιας Εκπ/σεως Ροδόπης
4.
Μέλος
Κώστας Αθανάσιος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
5.
Μέλος
Κουσινίδης Χαρίλαος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.        Εξέταση αιτήσεων για απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σεως
2.        Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση αδείας άνευ αποδοχών σε εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σεως
3.        Εξέταση αιτήσεως για διακοπή χορηγήσεως αδείας άνευ αποδοχών σε εκπ/κό Β/θμιας Εκπ/σεως

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Εγκρίθηκε ( ομόφωνα ) η απόδοση 2ης ειδικότητας στους παρακάτω συναδέλφους:

α. Γουγούση Ελεάνα, ΠΕ02, 2η ειδικ. ΤΕ16.01, Β/θμια Εκπ/ση Έβρου
β. Δελή Ευαγγελία-Γεωργία, ΠΕ02, 2η ειδικ. ΠΕ34, Β/θμια Εκπ/ση Έβρου
γ. Καταραχιάς Ιγνάτιος, ΠΕ12.05, 2η ειδικ. ΠΕ19, Β/θμια Εκπ/ση Καβάλας
δ. Μυλωνά Κυριακή, ΠΕ05, 2η ειδικ. ΠΕ02, Β/θμια Εκπ/ση Ξάνθης

Θέμα 2ο :


Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ως εξής:

Δεν ενέκρινε άδεια άνευ αποδοχών σε συν. εκπ/κό ΠΕ20 της Β/θμιας Εκπ/σεως Δράμας διότι σύμφωνα με την αίτηση που υπέβαλε ζητεί τη λήψη της παραπάνω αδείας για ένα έτος. Όμως από τα στοιχεία που απέστειλε η Δ.Δ.Ε. Δράμας, η συν. εκπ/κός επειδή έχει λάβει και στο παρελθόν όμοιες άδειες, δεν διαθέτει υπόλοιπο αδείας ενός έτους, αλλά μικρότερης διάρκειας. Ως γνωστόν το ανώτερο όριο για άδειες άνευ αποδοχών είναι 5 έτη.

Θέμα 3ο :

Στη συνεδρίαση της 09/02/2016  είχε χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών για το παρόν σχ. έτος ( έως 31/08/16) σε εκπ/κό ΠΕ08 της Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, για σοβαρούς προσωπικούς λόγους και προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό. Η συνάδελφος επανήλθε και ζήτησε με αίτησή της την διακοπή χορηγήσεως της παραπάνω αδείας διότι εξέλιπαν οι λόγοι χορηγήσεώς της. Το Συμβούλιο με ψήφους 4-1 απέρριψε την αίτηση της συναδέλφου, εκτιμώντας ότι δεν εξέλιπαν οι λόγοι αυτοί. Μειοψήφησα ψηφίζοντας υπέρ της διακοπής, διότι θεώρησα ότι οι λόγοι που επικαλείται η συνάδελφος είναι ισχυροί και δικαιολογείται η διακοπή της αδείας.
Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ κινητό: 6944906871 και e-mail: sofiafil50@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: