Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ: 8o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΝΩΝ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ
Παναγιώτης Καρακολίδης 

     Στις 10/5/2017, ημέρα Τετάρτη, το ΠΥΣΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο γραφείο της Διευθύντριας Δ.Ε. Ροδόπης.
  Στη συνεδρίαση, στην οποία ήταν παρόντα και τα 5 τακτικά μέλη (Κοσμίδου, Σακελλίων, Σερέτη, Καρυδόπουλος, Καρακολίδης) συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που ήταν τα παρακάτω:

1. Γνωμοδότηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς.
2. Γνωμοδότηση για βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών η οποία δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία.
3. Οργανικά κενά και υπεραριθμίες μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων του 2017.

Το Συμβούλιο για τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω ομόφωνες αποφάσεις:

1. Χορηγεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στους εκπαιδευτικούς: Ζωγραφόπουλο Παναγιώτη αναπλ. καθ. κλ. ΠΕ03, Κούτρα Δήμο αναπλ. καθ. κλ. ΠΕ03, Κωφίδη Γεώργιο αναπλ. καθ. κλ. ΠΕ19, Δινάκη Κυριάκο αναπλ. καθ. κλ. ΠΕ03.50, Σαλπιγγίδου Σοφία αναπλ. καθ. κλ. ΠΕ06,  Κεχαγιά Στυλιανό καθ. κλ. ΠΕ06.

2. Γνωμοδοτεί ότι αναγνωρίζει χρόνο προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για βαθμολογική ένταξη και κατάταξη σε βαθμό των παρακάτω εκπαιδευτικών της Διεύθυνσής μας, ο οποίος συνυπολογίζεται ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό Α΄ που ήδη κατέχουν και είναι ο καταληκτικός βαθμό της κατηγορίας τους:
Α/Α
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
1
206512

ΑΛΕΞΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ02

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Γ/ΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
218/01-09-2005

Α

6έτη-1μήνας-9ημέρες
2
700946

ΚΑΡΑΟΥΣΤΑΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ03
3ο ΓΕ.Λ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
772/23-08-2010
Α
0έτη-11μήνες-3ημέρες
3
182563
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΠΕ02
1ο Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
249/31-12-1998
Α
1έτος-7μήνες-0ημέρες
4
203105

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ05
 Γ/ΣΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ
205/03-09-1986

Α
0έτη-9μήνες-15ημέρες
5
209785

ΤΣΙΤΣΙΠΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ02
1ο ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
225/09-09-2005

Α
  0έτη-10μήνες-21ημέρες
6
211157

ΜΑΓΓΑΝΑ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΠΕ13

3ο Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
286/27-10-2005

Α
   7έτη(ανώτατο όριο)
7
184284
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ06
1ο ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
177/31-08-1999
Α
 7έτη(ανώτατο όριο)
8
208856
ΔΑΒΖΑΚΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΠΕ18.12
2ο Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
218/01-09-2005
Α
 7έτη(ανώτατο όριο)
Β) τροποποιούμε τον χρόνο προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για βαθμολογική ένταξη και κατάταξη σε βαθμό των παρακάτω εκπαιδευτικών της Διεύθυνσής μας, ο οποίος συνυπολογίζεται ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό Α΄ που ήδη κατέχουν και είναι ο καταληκτικός βαθμό της κατηγορίας τους όπως αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμ. 10/26-04-2017 Πράξη μας, γιατί όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας, υπηρετούσαν ως ωρομίσθιοι-αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη Δημόσια Εκπαίδευση, σε χρόνο παράλληλο με τον χρόνο εκτός δημοσίου τομέα, ως εξής: 

Α/Α
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
1
169661

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ02
2ο ΓΕ.Λ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
184/
30-08-1995
Α
3έτη-1μήνας-0ημέρες
3έτη-0μήνες-13ημέρες
2
703123

ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΕ03

Γ/ΣΙΟ Δ.Ε. ΣΑΠΩΝ
588/
23-08-2011
Α
3έτη-10μήνες-5ημέρες
3έτη-00μήνες-7ημέρες
3
225271

ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ13

Γ/ΣΙΟ Δ.Ε. ΣΑΠΩΝ
775/
31-08-2009
Α
7έτη(ανώτατο όριο)
5έτη-10μήνες-23ημέρες
4
187790

ΤΣΑΝΤΟΥ

ΝΙΚΗ

ΠΕ19

2ο Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
251
/31-08-2000
Α
4έτη-3μήνες-0ημέρες
4έτη-1μήνας-14ημέρες
5
175424

ΚΑΡΑΠΟΥΛΗ

ΕΥΘΥΜΙΑ

ΠΕ02

2ο Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
180/
01-09-1997
Α
2έτη-7μήνες-0ημέρες
2έτη-6μήνες-15ημέρες

Οι ασήμαντες διαφορές που βλέπουμε στην τροποποίηση οφείλονται στην καθυστέρηση διακοπής από το ΙΚΑ, ενώ οι αξιοσημείωτες διαφορές  προκύπτουν από άλλους λόγους (είτε υπηρεσία ωρομίσθιου ή αναπληρωτή ταυτόχρονα με την ιδιωτική προϋπηρεσία είτε σε παράταση ορκωμοσίας)

Τα αιτήματα των παρακάτω εκπαιδευτικών, όπως κατατέθηκαν, δεν γίνονται δεκτά :
Ι..Νικολάου Παναγιώτας κλ.ΠΕ02, με αρ. πρωτ. Φ11.2/2053/28-04-2017, καθώς σύμφωνα με το αρ.9 του Ν. 4452/2017 προϋπηρεσία υπαλλήλου π.χ ΠΕ κατά τον χρόνο ένταξης η οποία αποκτήθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας δεν δύναται να αναγνωριστεί. Η επάρκεια στην αγγλική είναι κατώτερο προσόν από το πτυχίο ΠΕ.
ΙΙ.Πούλιου Στέφανου κλ. ΠΕ02, με αρ. πρωτ. Φ11.2/1857/20-04-2017, καθώς δεν στοιχειοθετείται ότι ο χρόνος της προϋπηρεσίας του διανύθηκε αμιγώς στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η προϋπηρεσία του είναι σε δημόσιο φορέα και μπορεί να αναγνωριστεί ως δημόσια με τα ανάλογα ευεργετήματα, όταν ξεπαγώσουν τα κλιμάκια του μισθολογίου.
3. Το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών από το ΥΠΠΕΘ προχώρησε στον υπολογισμό των κενών και των υπεραριθμιών στα σχολεία του Νομού ανά κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία, να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, μέχρι και την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017. Οι δηλώσεις μπορούν να αποσταλούν και με e-mail στο mail@dide.rod.sch.gr ή με fax στο 2531028469.
Τονίζουμε πως η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης των υπεραρίθμων περιγράφεται στις παραγράφους του άρθρου 14 του ΠΔ 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ΠΔ 100/1997. Παραθέτουμε μερικά χρήσιμα αποσπάσματα του εν λόγω άρθρου:
«3. Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:

α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικό στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
β) Στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

ι) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.
ιι) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.
4. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ημερών.
5. Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:

β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν ή δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση,
Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων της παραγράφου αυτής μπορούν εφόσον το επιθυμούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις.
6. Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:

β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ' απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται ύστερα από δήλωσή τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.
7. Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους.
8. Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.Δ. Οι διατάξεις που προβλέπουν συνυπολογισμό του χρόνου απόσπασης στην οργανική θέση εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή."
Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις των περιπτώσεων α και γ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΠΔ 50/1996, δηλαδή όσοι ανήκουν σε «ειδική κατηγορία μετάθεσης», πλην των πολυτέκνων, επειδή οι τελευταίοι, βάσει του άρθρου 30 παρ. 4 του ν. 3848/2010, «δεν εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του ίδιου διατάγματος».
Επιπλέον, η ρύθμιση υπεραριθμιών στον κλάδο ΠΕ04 γίνεται ενιαία σύμφωνα με τον Ν.4186/2013, ωστόσο ο προσδιορισμός των οργανικών κενών γίνεται κατά ειδικότητα.
Από τις 19-05-2017 θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση τοποθέτησης σε σχολείο.
 Επισυνάπτεται ο πίνακας με τα οργανικά κενά (-) και τις υπεραριθμίες.


1ο Γ/ΣΙΟ
2ο Γ/ΣΙΟ
3ο Γ/ΣΙΟ
4ο Γ/ΣΙΟ
ΕΣΠ Γ/ΣΙΟ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΓΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ
1ο ΓΕΛ
2ο ΓΕΛ
3ο ΓΕΛ
1ο ΕΠΑΛ
2ο ΕΠΑΛ
ΕΣΠ ΕΠΑΛ
Γ/ΣΙΟ ΙΑΣΜΟΥ
Γ/ΣΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ
Γ/ΣΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ
Γ/ΣΙΟ Ν.ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΕΛ ΙΑΣΜΟΥ
ΓΕΛ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ
Γ/ΣΙΟ ΟΡΓΑΝΗΣ
ΠΕ011


1
1
1


2
ΠΕ02
2
1
1

-1
-1


-1

1
11
ΠΕ03

1


-1
-1


-1
-2
-1
-1

-1

-1
ΠΕ05
1
1
1
1


1
1
1ΠΕ06

2

2


1

1ΠΕ07

1


ΠΕ091
ΠΕ11
3
1

11
-1
1

1
ΠΕ12.021
ΠΕ13


1

ΠΕ14.04

1


ΠΕ17.02 ΠΕ17.06


-1

-2ΠΕ18.02


1

ΠΕ18.18


-1

ΤΕ01.02


-1

ΠΕ19-ΠΕ20
1


3


1

1
1

4

1

1
1

1
1
ΠΕ04.01


1

-1
-1

1
-1
ΠΕ04.02ΠΕ04.04
-1
-1
-1
-1
-1
-1


-1


ΠΕ04.05

-1


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ (Α.Ε.Σ.)
Κινητό: 6976651402  -  E-mail: pankarakol@sch.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: