Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Δ.Ε.Μετά από επικοινωνία με τον Δ/ντή της Δ.Δ.Ε. δόθηκε η εξής διευκρίνιση: 

Οι συν. εκπ/κοί που στον κλάδο-ειδικότητα του Σχολείου τους διαπιστώνεται υπεραριθμία και δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, δεν χρειάζεται να υποβάλουν σχετική αρνητική δήλωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: