Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Μόνο οι Διευθυντές οι Υποδιευθυντές και οι ωρομίσθιοι των ΣΔΕ θα εργαστούν τον Ιούλιο και τα Σάββατα


Α. Μόνο οι Διευθυντές   οι Υποδιευθυντές και οι ωρομίσθιοι  των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας θα εργαστούν τον Ιούλιο και τα Σάββατα . Οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές μπορούν να μοιράσουν τις ημέρες για όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
Β. H λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)  τα Σάββατα και τον μήνα Ιούλιο δεν αφορά τους αποσπασμένους μόνιμους εκπαιδευτικούς  εκπαίδευσης που διδάσκουν σε αυτά.
Τις παραπάνω διευκρινίσεις έκανε  στο esos ανώτατη πηγή του υπουργείου Παιδείας.
Υπενθυμίζεται ότι   απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας προβλέπει αναπλήρωση των διδακτικών ωρών που δεν πραγματοποιήθηκαν το τρέχον σχολικό έτος (2016-17,λόγω της καθυστέρησης στη στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας   με το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό,  με:
Α. Τη παράταση του σχολικού έτους έως και 31 Ιουλίου
Β. Μαθήματα τα Σάββατα, και
Γ. Αύξηση του ωραρίου κατά μια διδακτική ώρα την ημέρα

Σημειώνεται ότι οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στα ΣΔΕ.
Οι εκπαιδευτικοί τους έχουν το ίδιο ωράριο με την την τυπική εκπαίδευση και ζητείται από Διευθυντές και οι Υποδιευθυντέςνα δουλέψουν υποχρεωτικά 6 μέρες την εβδομάδα και όλο τον Ιούλιο, προφανώς χωρίς υπερωριακή αποζημίωση.
Οι Υποδιευθυντές δεν λαμβάνουν κανένα επίδομα θέσης ούτε λογαριάζεται η προϋπηρεσία τους ως διοικητική για τις κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης.
Οι Υποδιευθυντές  αποσπάστηκαν στα ΣΔΕ τον Ιανουάριο του 2017, μέχρι τότε αρκετοί από αυτούς δούλευαν κανονικά σε Γυμνάσια και Λύκεια.
Ποιοι θα βγάλουν τα επίσημα αποτελέσματα τέλη Ιουλίου; Οι ωρομίσθιοι ή θα καλέσουν και τους μονίμους εκπαιδευτικούς;
Οι μαθητές των ΣΔΕ είχαν κάνει τον προγραμματισμό τους. Γιατί να υποχρεωθούν Ιούλιο και Σάββατα να πηγαίνουν στο σχολείο χωρίς δική τους ευθύνη;

Δεν υπάρχουν σχόλια: