Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΠΕΜΠΤΗ 08/06, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΥΣΔΕ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση»
Σας γνωρίζουμε ότι στις 08-06-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση στο χώρο συνεδριάσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης: .
1.         Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2.         Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2017-2018.
3.    Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει.
Σημείωση: Σε περίπτωση μη προσέλευσης των Τακτικών Μελών, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αναπληρωτών.
                                                         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: