Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Αριθμός αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Αριθμός αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σε 10.665 ανέρχεται ο αριθμός των αιτήσεων των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολείων σε σύνολο 7.062 σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τα στοιχεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Συγκεκριμένα, στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβλήθηκαν 5.064 αιτήσεις για 3.656 σχολικές μονάδες και στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5.601 αιτήσεις για 3.406 σχολικές μονάδες. 
Aναλυτικός πίνακας ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης σε μορφή pdf

http://www.minedu.gov.grΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΠΔΕ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
216
136
219
123
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
118
97
136
89
ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟ
163
138
195
151
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
122
100
150
107
ΗΠΕΙΡΟΣ
179
112
268
148
ΑΝΑΤ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚ
272
198
281
192
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
286
214
348
224
ΚΡΗΤΗ
322
255
329
220
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
442
280
437
243
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝ
1003
705
954
572
ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑ
403
274
445
264
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
277
215
366
220
ΑΤΤΙΚΗ
1261
932
1473
853
ΣΥΝΟΛΟ
5064
3656
5601
3406

                                            ΣΥΝΟΛΙΚΟ                                                                                                 ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
5064

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
5601
ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΕΣ
3656

ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΕΣ
3406

Δεν υπάρχουν σχόλια: