Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ: ΤΡΙΤΗ 13/06, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ
ΘΕΜΑ:  «13η Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ»

Παρακαλείστε να προσέλθετε στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου στις 13 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο εξής θέμα:
1.      Κατάρτιση πινάκων υποψηφίων Διευθυντών δεκτών/μη δεκτών & η μοριοδότησή τους σε πίνακα Α και Β


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη του ΠΥΣΔΕ, σε περίπτωση που δε δύνανται να παραστούν στη συνεδρίαση, να ειδοποιούν τον νόμιμο αναπληρωτή τους, καθώς και τη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ.


Ο Διευθυντής
της Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ


Αποστολακούδης Στέργιος
Δεν υπάρχουν σχόλια: