Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ Δ/ΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπογράφουμε την παρακάτω δήλωση και την καταθέτουμε στον πρόεδρο. Δεν υπογράφουμε σε κανένα πρακτικό.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
 
___________ _____________
ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σήμερα, Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, έπειτα από την πρόσκληση των μόνιμων εκπαιδευτικών του ____________ με θέμα τη διατύπωση γνώμης των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών για την επιλογή του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εκπαιδευτικοί του σχολείου, δηλώνουμε, ότι δεν συμμετέχουμε στη διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή Διευθυντών. Υλοποιούμε την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. «Απεργία – Αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων» από 17/2/2017, την πρόσφατη επικαιροποιημένη απόφαση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ από 7.6.2017 "Απεργούμε – απέχουμε από την «αξιολόγηση» των νόμων 4369/2016 & 4473/2017" και την από 9/6/2017 "Ενώπιον παντός αρμόδιου δικαστηρίου και αρχής" εξώδικη γνωστοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό, δηλώνουμε ότι απέχουμε από την σύνταξη πρακτικών αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών και από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων (φύλλα ποιότητας), υλοποιώντας τις αποφάσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Ως εκ τούτου δεν συμπληρώθηκαν και δεν κατατέθηκαν φύλλα αποτίμησης.

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του _________ ___________
Δεν υπάρχουν σχόλια: