Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Καθορισμός Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο στον Έβρο


ΔΙ ΕΥΘΥΝ ΣΗ Δ. Ε. ΕΒ ΡΟ Υ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΤΟΜΕΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Μηχανολογίας
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και
Κλιματισμού
Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών
Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Γραφικών Τεχνών

Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
Αισθητικής Τέχνης
Κομμωτικής Τέχνης
Βοηθός Φαρμακείου

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ


Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου


Διοίκησης και Οικονομίας
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών
Υπηρεσιών
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Πληροφορικής
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ


Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων
Βοηθός Νοσηλευτή
3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ


Μηχανολογίας
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών
Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Οχημάτων
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Δομικών Έργων, Δομημένου
Περιβάλλοντος και
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Πληροφορικής
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
Αισθητικής Τέχνης
Βοηθός Νοσηλευτή1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ

Μηχανολογίας
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Οχημάτων
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Διοίκησης και Οικονομίας
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών
Υπηρεσιών
Πληροφορικής
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
Βοηθός Νοσηλευτή

1ο ΕΠΑ.Λ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ


Μηχανολογίας
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και
Κατασκευών
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και
ΚλιματισμούΗλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Δομικών Έργων, Δομημένου
Περιβάλλοντος και
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Γεωπονίας, Τροφίμων και
Περιβάλλοντος

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Διοίκησης και Οικονομίας
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Πληροφορικής
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΜηχανολογίας
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών
Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και
Κατασκευών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Διοίκησης και Οικονομίας
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών
Υπηρεσιών
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Πληροφορικής
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Δεν υπάρχουν σχόλια: