Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ: Συνεδρίαση 7 ΙουλίουΘΕΜΑ: «25 η Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ»

Παρακαλείστε να προσέλθετε στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου στις 7 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1. Επικύρωση πρακτικών των πράξεων, 19/23.06.2017 και 23/28.06.2017 του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ.
2. Εξέταση τυχουσών ενστάσεων κατά της απόφασης του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, με την οποία προσδιορίστηκαν ονομαστικά οι οργανικά υπεράριθμοι στις σχολικές μονάδες.
3. Πρόταση τοποθέτησης, των χαρακτηρισθέντων ονομαστικά ως οργανικά υπεράριθμοι, σε κενές οργανικές θέσεις .
4. Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις (από βελτίωση, μετάθεση και διάθεση) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
5. Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις (από βελτίωση, μετάθεση και διάθεση) γενικών μεταθέσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, σε περίπτωση που δε δύνανται να παραστούν στη συνεδρίαση, να ειδοποιούν τον νόμιμο αναπληρωτή τους, καθώς και τη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Διευθυντής της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ 

Αποστολακούδης Στέργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: