Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Οι 9 αλλαγές που θα γίνουν σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με το σχέδιο νόμου του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Με το σχέδιο νόμου "Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις."
που έφερε το υπουργείο Παιδείας στη Βουλή και μετά τις όποιες διορθώσεις, προσθέσεις, καταργήσεις θα γίνουν οι παρακάτω 9 αλλαγές που αφορούν στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Με το σχέδιο νόμου "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις."
που έφερε το υπουργείο Παιδείας στη Βουλή και μετά τις όποιες διορθώσεις, προσθέσεις, καταργήσεις θα γίνουν οι παρακάτω 9 αλλαγές που αφορούν στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
-Καταργείται η αναγραφή της διαγωγής των μαθητών της ΔΕ σε τίτλου σπουδών και ορίζεται ότι, ο χαρακτηρισμός αυτής έχει καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα
-επαναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότηττες του ΙΕΠ
-ρυθμίζονται θέματα απουσίας των μουσουλμάνων μαθητών κατά την περίοδο των μνημονευόμενων θρησκευτικών εορτών αυτών
-καταργείται ρητά η διαδικασία προσφορικής εξέτασης της γνώσης της ξένης γλώσσας στο πλαίσιο των διαδικασιών επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης (σχολικοί σύμβουλοι) στις οριζόμενες περιπτώσεις
-τροποποιείται το ωράριο των υπευθύνων τομέων των ΕΚ
-τροποποιείται η άδεια ειδικής κατηγορίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών
-τροποιούνται τα καθήκοντα Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών
-μόνιμοι εκπαιδευτικοί μπορούν να στελεχώνουν εγκεκριμένους οργανισμούς θεραπείας
-διετής απόσπαση στους οργανισμούς θεραπείας


Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ http://www.alfavita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: