Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΥΣΔΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση»
Σας γνωρίζουμε ότι στις 17-07-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ., το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση στο χώρο συνεδριάσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης: .
1.         Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2.         Εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3.         Εξέταση ένστασης σχετικά με τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4.    Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει.
Σημείωση: Σε περίπτωση μη προσέλευσης των Τακτικών Μελών, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αναπληρωτών.
                                                         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: