Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΘΕΜΑ: «26 η Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ»


Παρακαλείστε να προσέλθετε στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου στις 12 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Επικύρωση πρακτικών της πράξης 25η/07.07.2017 του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ.

2. Εξέταση τυχουσών αιτήσεων (που δεν αποτελούν ενστάσεις) για διόρθωση τυχόν 
συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων ως προς το θέμα της 25ης πράξης του ΠΥΣΔΕ 
Έβρου: << Προτάσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις >>.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, σε περίπτωση που δε δύνανται 
να παραστούν στη συνεδρίαση, να ειδοποιούν τον νόμιμο αναπληρωτή τους, καθώς και τη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Διευθυντής της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ 

Αποστολακούδης Στέργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: