Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

Κρίσεις διευθυντών σχολείων ΔΕ 2017: Συσχέτιση μετρήσιμων μορίων - συνέντευξης


Πάνος Ντούλας

Η εργασία αυτή έχει στόχο να εξετάσει την ύπαρξη συσχέτισης καθώς τη δύναμη και το πρόσημο αυτής μεταξύ των μετρήσιμων μορίων και των μορίων συνέντευξης στις Κρίσεις υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 2017 στην Ελλάδα. Για αυτόν τον σκοπό, έγινε μια συλλογή των δημοσιευμένων στο διαδίκτυο καταλόγων υποψηφίων και μορίων. Στη συνέχεια, για την επεξεργασία των στοιχείων, χρησιμοποιήθηκε ο Συντελεστής Συσχέτισης Pearson που συμβολίζεται με το ελληνικό γράμμα «ρ». Μετά την εξαγωγή του Συντελεστή σε κάθε ΠΥΣΔΕ, έγινε περιφερειακή και πανελλαδική σύγκριση των διάφορων ΠΥΣΔΕ με Διαγράμματα και χωροπληθικό χάρτη.
Όπως πάντα, ευπρόσδεκτες όλες οι παρατηρήσεις στο pandou.paron@gmail.com . Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους Μαθηματικούς Πάνο Λέκκα και Πάνο Παπαμιχαήλ για την πολύτιμη βοήθειά τους και την οικογένειά μου για τις καίριες παρατηρήσεις που έκαναν.
Πάνος Ντούλας
Καθηγητής Αγγλικής στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Κορίνθου
Αιρετός ΑΠΥΣΔΕ Πελοποννήσου
Κόρινθος Αύγουστος 2017
Οι δύο μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα μετρήσιμα μόρια (στον οριζόντιο άξονα xx’) και τα μόρια συνέντευξης (στον κάθετο άξονα yy΄). Δηλαδή, σε κάθε Διάγραμμα στα επιμέρους ΠΥΣΔΕ, ο οριζόντιος άξονας xx’ είναι τα μετρήσιμα μόρια (χαρτιά και προϋπηρεσία) ενώ ο κάθετος άξονας yy’ είναι τα μόρια συνέντευξης, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1. 
Παρατηρούμε ότι ο οριζόντιος άξονας (τα μετρήσιμα μόρια) ξεκινάει από την τιμή «0», δηλαδή τα πιο λίγα μετρήσιμα μόρια που μπορούσε να έχει ένας υποψήφιος και καταλήγει στο «23», δηλ τα πιο πολλά. Παρατηρούμε ότι ο κάθετος άξονας (τα μόρια συνέντευξης) ξεκινάει από την τιμή «0», δηλαδή τα πιο λίγα μόρια συνέντευξης που μπορούσε να πάρει ένας υποψήφιος και καταλήγει στο «8», δηλ τα πιο πολλά μόρια που μπορούσε να πάρει ένας υποψήφιος.
Η επιλογή των μεταβλητών αυτών ήταν μια συνειδητή επιλογή. Υπήρξε η σκέψη για χρήση άλλων μεταβλητών (πχ αρχικών-τελικών συνολικών μορίων) αλλά αυτές είχαν το πρόβλημα ότι οι τιμές του κάθετου άξονα συμπεριελάμβαναν ήδη τις τιμές του οριζόντιου, δηλ στην πράξη τα
μετρήσιμα πιάνονταν δύο φορές. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν απόλυτες τιμές (ο συντελεστής Pearson) κι όχι η σειρά, δηλ ο συντελεστής Spearman (ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 2017), που είχε κάθε υποψήφιος (πχ ο 3ος στη λίστα μετρήσιμων τι σειρά πήρε στη λίστα συνέντευξης;;;), καθώς το Διάγραμμα θα ήταν λίγο πιο δυσανάγνωστο.
Συχνά, τα «μετρήσιμα» μόρια θεωρούνται «αντικειμενικά» ενώ τα μόρια «συνέντευξης» θεωρούνται «υποκειμενικά».
Καταρχάς, όσον αφορά τα «μετρήσιμα μόρια» που χρησιμοποιούνται στα διαγράμματα, αυτό δεν υποδηλώνει κάποια εξωτερική «αντικειμενικότητα» των μετρήσιμων αλλά εσωτερική.
Πχ σε αυτές τις Κρίσεις, το Μεταπτυχιακό δεν έπιανε 2,5 μόρια γιατί είναι κάτι «αντικειμενικό» αλλά γιατί ήταν τέτοια η πολιτική απόφαση του Νομοθέτη. Αντίστοιχα, το δεύτερο πτυχίο έπιανε 1,5 μόριο ή τα μόρια διδακτικής υπηρεσίας ξεκινούσαν από τα 8 έτη και τελείωναν στα 18, κτλ κτλ. Ο λόγος που αυτά ονομάζονται «μετρήσιμα» όμως, είναι ότι, σε αντίθεση με τη Συνέντευξη, είναι (σχεδόν) δεδομένο ότι όποιος υποψήφιος είχε Μεταπτυχιακό θα έπαιρνε 2,5 μόρια σε όποιο ΠΥΣΔΕ κι αν κρίνονταν, δηλαδή αυτός ο υποψήφιος θα είχε ίδια τιμή στον οριζόντιο άξονα των μετρήσιμων. Όμως, δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων τι τιμή θα έπαιρνε στον κάθετο άξονα, δηλ στη Συνέντευξη: μπορεί να έπαιρνε όλες τις δυνατές τιμές μεταξύ 0 και 8. Υπάρχει δηλαδή στα «μετρήσιμα» μόρια μια «εσωτερική» αντικειμενική σχέση μεταξύ τους σε συνάρτηση προς έξωθεν κεντρικές πολιτικές επιλογές.
Δείτε αναλυτικά στο παρακάτω σύνδεσμο την αναλυτικά στοιχεία για όλη την Ελλάδα γα τις κρίσεις διευθυντών:


Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/kriseis-dieythynton-sholeion-de-2017-syshetisi-metrisimon-morion-synenteyxis#ixzz4

Δεν υπάρχουν σχόλια: