Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ στις 03/11/17
Κουσινίδης Χάρης – Δεμερδεσλής Γιώργος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ στις 03/11


Α. ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΥΣΔΕ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 18 ( περίοδος 2016-17 )

Συνεδρίασε στις 03-11-2017 το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:
1.
Πρόεδρος
Αποστολακούδης Στέργιος, εκπ/κός ΠΕ 18.02, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου
2.
Αντιπρόεδρος
Λημνιός Νικόλαος, εκπ/κός ΠΕ03, Δ/ντής Γ/σίου Τυχερού
3.
Μέλος
Χαραλαμπίδου Ευφροσύνη, εκπ/κός ΠΕ19, Δ/ντρια 3ου ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως,, ως αναπληρώτρια της συν. Τάκη Αγγελικής, εκπ/κού ΠΕ02, η οποία απουσίασε δικαιολογημένα λόγω κωλύματος
4.
Μέλος
Γκοτζαρίδης Χρήστος, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 Έβρου
5.
Μέλος
Δόδουλα Αλεξάνδρα, εκπ/κός ΠΕ17.08
6.
Μέλος
Καλόγερος Γεώργιος, εκπ/κός ΠΕ02, ως αναπληρωτής αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, στη θέση του συν. Ταταρίδη Ιωάννη εκπ/κού ΠΕ19, ο οποίος απουσίασε δικαιολογημένα λόγω κωλύματος, μέλος
7.
Μέλος
Κουσινίδης Χαρίλαος, εκπ/κός ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Χαραλαμπίδου Μαρίνα, Προϊσταμένη Διοικητικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Έβρου

Τα μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως ήταν το παρακάτω:

Επιλογή Υ/δντού στο 1ο ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε την παρακάτω απόφαση:

Το Συμβούλιο κλήθηκε να επικυρώσει η μη, το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων του 1ου ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως, ο οποίος συνεδρίασε την 01/11 για να εκλέξει Υ/δντή στη θέση του συν. Γεμουσακάκη Τριανταφύλλου ΠΕ04.01, ο οποίος μετατάχθηκε στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση. Κατά τη συνεδρίαση αυτή του Συλλόγου Διδασκόντων, στη σχετική ψηφοφορία έλαβαν: Κονιόρδος Στυλιανός ΠΕ04.04, 13 ψήφους, Μαυρογιάννης Εμμανουήλ ΠΕ03, 10 ψήφους και υπήρξαν και δύο άκυρα ψηφοδέλτια.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Να επικυρωθεί το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων του 1ου ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως και σύμφωνα μ’ αυτό, το ΠΥΣΔΕ να προτείνει την τοποθέτηση του συν. Κονιόρδου Στυλιανού ΠΕ04.04, ως Υ/δντού, για το υπόλοιπο της θητείας δηλ. έως 31/07/2020.

Το Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων και πρότεινε την τοποθέτηση του συν. Κονιόρδου Στυλιανού ΠΕ04.04, ως Υ/δντού, για το υπόλοιπο της θητείας δηλ. έως 31/07/2020. Ευχόμαστε στο συνάδελφο καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα!

Β. ΠΥΣΔΕ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 31 ( περίοδος 2016-17 )

Συνεδρίασε στις 03-11-2017 το ΠΥΣΔΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, εκπ/κός ΠΕ 18.02, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Λημνιός Νικόλαος, εκπ/κός ΠΕ03, Δ/ντής Γ/σίου Τυχερού, Αντιπρόεδρος
3.
Χαραλαμπίδου Ευφροσύνη, εκπ/κός ΠΕ19, Δ/ντρια 3ου ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως,, ως αναπληρώτρια της συν. Τάκη Αγγελικής, εκπ/κού ΠΕ02, η οποία απουσίασε δικαιολογημένα λόγω κωλύματος, μέλος
4.
Καλόγερος Γεώργιος, εκπ/κός ΠΕ02, ως αναπληρωτής αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, στη θέση του συν. Ταταρίδη Ιωάννη εκπ/κού ΠΕ19, ο οποίος απουσίασε δικαιολογημένα λόγω κωλύματος, μέλος
5.
Κουσινίδης Χαρίλαος, εκπ/κός ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Χαραλαμπίδου Μαρίνα, Προϊσταμένη Διοικητικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Έβρου

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.        Τοποθετήσεις – Διαθέσεις εκπ/κών σε σχ. μονάδες για το σχ. έτος 2017-2018
2.        Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπ/κών για μισθολογική εξέλιξη
3.        Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για χορήγηση αδείας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή
4.        Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Αποφασίστηκαν ομόφωνα οι υπηρεσιακές μεταβολές των παρακάτω συναδέλφων εκπ/κών:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝ. / ΠΡΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΣ / ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
Πετρίδου Αμαλία
ΠΕ01
1ο Γ/σιο Ορ/δος
ΓΕΛ Διδ/χου εξ ολοκλήρου, στη θέση του συν. Αποστολούμη Σταμάτη ΠΕ01, ο οποίος αποσπάστηκε στο ΔΙΕΚ Ορ/δος ως Υ/δντής.
Διονυσιάδου Σωτηρία
ΠΕ01
1ο Γ/σιο Αλεξ/πόλεως
1ο ΕΠΑΛ Διδ/χου για 6ω, στη θέση της συν. Πετρίδου Αμαλίας ΠΕ01

Θέμα 2ο :

Αναγνωρίστηκε με ψήφους 4-1 η προϋπηρεσία για μισθολογική εξέλιξη, στον παρακάτω συνάδελφο:
Ε έτος, Μ μήνες, Η ημέρες

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
1.
ΑΓΙΑΝΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ11
Ε 02, Μ 00, Η 18

Ψηφίσαμε θετικά για την αναγνώριση αυτή. Τα οικονομικά αποτελέσματα της παραπάνω αναγνωρίσεως θα ενεργοποιηθούν από 01-01-2018, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο του μισθολογίου.

Θέμα 3ο :

Χορηγήθηκαν ομόφωνα άδειες στους παρακάτω συναδέλφους:

α. Κεφάλας Δημήτριος, ΠΕ04.01, στο ΔΙΕΚ Ορ/δος
β. Κολοσέντας Παναγιώτης, ΠΕ17.02, στο ΔΙΕΚ Αλεξ/πόλεως
γ. Κοτζιάκαλφας Παράσχος, ΠΕ17.04, στο ΔΙΕΚ Αλεξ/πόλεως
δ. Μουτσίδης Χρήστος, ΠΕ17.02, στο ΔΙΕΚ Αλεξ/πόλεως
ε. Σβέτσα Αικατερίνη, ΠΕ18.04, στο ΔΙΕΚ Αλεξ/πόλεως

Ανακλήθηκε ομόφωνα η χορηγηθείσα κατά τη συνεδρίαση της 29-30/08 άδεια, στη συν. Μιντσίδου Μαρία ΠΕ06, μετά από αίτησή της.

Θέμα 4ο :

Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, για τους παρακάτω συναδέλφους:

α. Γενηζεγκίνη Ζωή, ΠΕ02
β. Σιτσανλής Ηλίας, ΠΕ04.01

Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ XAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ και ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637 και e-mail: gdemeragon08@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ http://agonsysp.blogspot.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: