Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

ΡΗΝΑΝΙΑ-ΒΕΣΤΦΑΛΙΑ : Λείπουν οι μισοί Μαθηματικοί και Φυσικοί και το 20% των φιλολόγων


Μετά και τις νέες αποσπάσεις τα κενά ελληνικά σχολεία της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας Γερμανίας, σύμφωνα με την τοπική ΕΛΜΕ διαμορφώνονται ως εξής:

•    Λείπει το 60% των μαθηματικών
•    Το 50% των φυσικών
•    Το 20% των φιλολόγων.
ΕΛΜΕ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΗΝΑΝΙΑΣ-ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ : Επιστολή διαματυρίας για τα κενά στα σχολεία της περιοχής μας»
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας απευθύνεται ακόμα μια φορά σε εσάς προκειμένου να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκεια, την αγανάκτηση, αλλά και την αγωνία τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών και των γονέων και κηδεμόνων τους σχετικά με την απαράδεκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε ό,τι αφορά στη στελέχωση των σχολικών μονάδων της περιοχής μας.
Δύο και πλέον μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων συνεχίζουν να υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό με αποτέλεσμα τα σχολεία σχεδόν να υπολειτουργούν. Δυστυχώς, εξακολουθούν να χάνονται καθημερινά δεκάδες ώρες διδασκαλίας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις είναι αδύνατη ακόμα και η κάλυψη των μαθημάτων των ομάδων προσανατολισμού. Συμπτύξεις τμημάτων, περικοπές ωρών, διδασκαλία μαθημάτων από συναφείς ειδικότητες αποτελούν μέρος μόνο μιας κατάστασης αποδιοργάνωσης με την οποία έρχονται αντιμέτωποι οι μαθητές μας. Πιο συγκεκριμένα, μετάκαι τις νέες αποσπάσεις τα κενά διαμορφώνονται ως εξής:
•    Λείπει το 60% των μαθηματικών
•    Το 50% των φυσικών
•    Το 20% των φιλολόγων.
Εκ των πραγμάτων λοιπόν, καθίσταται σαφές πως ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση χρήζει άμεσης τροποποίησης προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που θα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των σχολείων στο εξής. Σε αυτήν την κατεύθυνση προτείνουμε τα εξής:
•    Τροποποίηση της παραγράφου 3β του άρθρου 16, που απαγορεύει την παράταση της απόσπασης χωρίς επιμίσθιο πέραν των πέντε ετών και το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα να αποκλειστούν από τις διαδικασίες εκπαιδευτικοί πρόθυμοι να παραμείνουν στα σχολεία.
•    Τροποποίηση της ίδιας παραγράφου προκειμένου να επανέλθει η πενταετία με επιμίσθιο, ώστε να δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς να παραμείνουν.
•    Κατάργηση της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, στο οποίο προβλέπεται η απώλεια της οργανικής θέσης για όποιον εκπαιδευτικό αποσπάται στο εξωτερικό και το οποίο λειτουργεί ως αντικίνητρο για όσους εκπαιδευτικούς θα επιθυμούσαν να υπηρετήσουν στο εξωτερικό.
•    Πρόβλεψη για δημιουγία πίνακα όσων εκπαιδευτικών έχουν εξαντλήσει την πενταετία και οι οποίοι επιθυμούν να αποσπάστούν με επιμίσθιο για ένα έτος, εφόσον φυσικά έχουν εξαντληθεί όλοι οι προηγούμενοι πίνακες.
Σας καλούμε να προβείτε σε ριζική αναθεώρηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερά επαρκής στελέχωση και εντέλει η βιωσιμότητα των αμιγώς ελληνικών σχολείων του εξωτερικού.
Τέλος, σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί προτείνουμε την κατάργηση της απώλειας της οργανικής με άμεση τροποποίηση του νόμου και στη συνέχεια επικοινωνία με όσους εκπαιδευτικούς υπάρχουν στους πίνακες προκειμένου να βρεθούν πιθανώς πρόθυμοι προς απόσπαση καθηγητές.

Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ
Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γεν. Γραμματέας

Σπυρίδων Λαμπρινός                                                   Σπυρίδων Μπουνιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: