Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ και ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τα κενά για τους συναδέλφους αναπληρωτές που έρχονται στον Έβρο είναι:


ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, προσλήψεις 30/11

1 κενό ΠΕ11 στο ΕΕΕΕΚ Ορ/δος

ΠΕ19-20

1 κενό στο ΕΕΕΕΚ Ορ/δος
1 κενό στο Ειδικό Επαγγελματικό Γ/σιο Ορ/δος

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, προσλήψεις 01/12

ΠΕ03

2ο Γ/σιο Διδ/χου (8ω)+ ΓΕΛ Διδ/χου(12ω)

ΠΕ06

ΕΠΑΛ Διδ/χου(23ω)

1ο Γ/σιο Ορ/δος (2ω)+ 1ο ΕΠΑΛ Ορ/δος( 4ω)+ 2ο Εσπ. ΕΠΑΛ ΟΡ/δος(13ω)

ΠΕ09

 1ο ΕΠΑΛ Ορ/δος (13ω) + Εσπ. ΓΕΛ Ορ/δος (6ω) + 2ο Εσπ. ΕΠΑΛ ΟΡ/δος(2ω)

ΠΕ13

1ο ΓΕΛ Ορ/δος (13ω) + 2ο ΓΕΛ Ορ/δος(8ω)

ΠΕ16.01

1ο Γ/σιο Διδ/χου (9ω) + 2ο Γ/σιο Διδ/χου (9ω) + Γ/σιο & Λυκ. Τάξεις Μεταξάδων (3ω)

1ο Γ/σιο Ορ/δος (11ω) + 2ο Γ/σιο Ορ/δος (10ω) + 3ο Γ/σιο Ορ/δος (8ω) + Γ/σιο Βύσσας (3ω) Γ/σιο Ριζίων (3ω) +Γ/σιο Κυπρίνου (3ω) +Γ/σιο Δικαίων (3ω)

ΠΕ17.03

1ο ΕΠΑΛ Διδ/χου (23ω)

ΠΕ18.02

1ο ΕΠΑΛ Διδ/χου (10ω)

ΠΕ18.10

1ο ΕΠΑΛ Διδ/χου (19ω)

ΠΕ18.12

1ο ΕΠΑΛ Ορ/δος (12ω)

ΠΕ18.33

1ο ΕΠΑΛ Ορ/δος (10ω)

ΠΕ19-20

3ο Εσπ. ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως (20ω)
Δεν υπάρχουν σχόλια: