Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

ΕΠΕΙΓΟΝ! Συμπληρωματικές αιτήσεις για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης μέσω Moodle (26 εβδομάδων)Λαμβάνοντας υπόψη :

1) την καθυστερημένη προκήρυξη της έναρξης του σεμιναρίου
που άφησε περιθώριο λίγων μόνο ημερών στους εκπαιδευτικούς της περιοχής να συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής πριν τη διενέργεια κλήρωσης

2) την μεταφορά κάποιων συμμετεχόντων στο τμήμα χωρίς βεβαίωση, λόγω της  πρώτης προθεσμίας υποβολής εργασιών

κατ΄εξαίρεση, δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς Α’βάθμιας & Β’βάθμιας, μονίμους ή αναπληρωτές να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα του σεμιναρίου για τα τμήματα της Ορεστιάδας και της Αλεξανδρούπολης.

Δείτε την αρχική έγκριση των σεμιναρίων στο http://agonsysp.blogspot.gr/2017/10/blog-post_42.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: