Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΥΣΔΕ ΑΥΡΙΟ 05/02 ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση»
Σας γνωρίζουμε ότι στις 05-02-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση στο χώρο συνεδριάσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
1.    Διατύπωση πρότασης για πλήρωση κενής θέσης Υπευθύνου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης.
2.    Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει.
Σημείωση: Σε περίπτωση μη προσέλευσης των Τακτικών Μελών, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αναπληρωτών.
                                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: