Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Ενημερωτικό για το 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ /ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2018
Το 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ /ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. θα διεξαχθεί στην Καβάλα 11-13 Μαΐου, με θέμα «Το εκπαιδευτικό έργο σε συνάφεια με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών». Η διαδικασία συγκρότησης των ομάδων εργασίας που θα επεξεργαστούν και θα τεκμηριώσουν τις θεματικές εισηγήσεις του
Συνεδρίου, έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως έχετε ενημερωθεί με προηγούμενη ανακοίνωση-πρόσκληση του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. (6-2-18).
Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής του αιτήματος συμμετοχής σε ομάδα εργασίας όποιου/ όποιας συναδέλφου/ισσας ενδιαφέρεται, είναι μέχρι την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018. Επισημαίνουμε ότι μέχρι την ίδια ημερομηνία, χρειάζεται να ενημερωθεί το ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. και από όποια ΕΛΜΕ σκοπεύει να συγκροτήσει ομάδα εργασίας για κάποιο από τα θέματα του 12ου Συνεδρίου.
Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στους συντονιστές των ομάδων, ή ηλεκτρονικά στο e-mail: kemete@sch.gr Θα ενημερωθείτε από τους συντονιστές για τις ημερομηνίες και τις ώρες συνεδριάσεων των ομάδων που γίνονται ανά εβδομάδα, όπως και για τον ακριβή τρόπο συμμετοχής όσων ζουν και εργάζονται
εκτός λεκανοπεδίου Αττικής. Η θεματολογία των ομάδων, οι συντονιστές και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, έχουν ως ακολούθως:
1 η ομάδα: Συνθήκες εργασίας, Υποδομές, Βοηθητικό, διοικητικό, επιστημονικό προσωπικό : πώς και γιατί οι παραπάνω παράγοντες επιδρούν στο εκπαιδευτικό έργο. (ενδεικτικά: ωράριο, εργασία εντός και εκτός σχολείου,
καθήκοντα, αριθμός μαθητών, μετακινήσεις, ελαστικοποίηση και εντατικοποίηση εργασιακών σχέσεων, εποπτικά μέσα, εργαστήρια, σχ. βιβλιοθήκες, υλικοτεχνική υποδομή)
Συντονιστές: Πέττας Αντώνης (6938 853981). , Αθανασακοπούλου Αγγελική
(6944 266687) , Ζαφείρης Ανδρέας (6942 962965).
Ερμού και Κορνάρου 2, Αθήνα 105 63,Τηλ.:2103237252, 2103244930, Fax: 2103227382, e-mail: kemete@sch.gr
Kornarou 2, Athens 105.63, Greece, Tel(+1) : 2103237252, 2103244930, Fax: 2103227382, e-mail: kemete@sch.gr
http://kemete.sch.gr
2 η ομάδα: Εργασιακά δικαιώματα, Ασφαλιστικό, Συνταξιοδοτικό, Μισθολογικό καθεστώς : η επίδραση που ασκούν στον εκπαιδευτικό και το έργο του.
Συντονιστής: Ανδρινόπουλος Γιώργος (6932 320703).
3η ομάδα: Ο εκπαιδευτικός ως μέλος της συλλογικότητας του σχολείου: η επίδραση αυτού του παράγοντα στον εκπαιδευτικό και το έργο του. (ενδεικτικά: θεσμικό πλαίσιο, διοίκηση, Σύλλογος, αποφάσεις, παιδαγωγικές συνεδριάσεις, ποινές, αξιολόγηση, σχολικό κλίμα, μαθητικές κοινότητες, σύλλογοι γονέων)
Συντονιστές: Αναγνώστη Βίκυ (6979 778287), Πρωτονοταρίου Μαριάννα (6973
643277), Παπαχατζής Ηλίας (6974 327780)
4η ομάδα: Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη.
Συντονιστές: Πριβαρτιτσάνης Πέτρος (6977 319455), Ανδρινόπουλος Γιώργος
(6932 320703).
Υποομάδες:
5η ομάδα: ΤΕΕ: το εκπαιδευτικό έργο σε συνάφεια με συνθήκες εργασίας,
Υποδομές, Επιμόρφωση, Βοηθητικό, διοικητικό, επιστημονικό προσωπικό.
Συντονιστής: Χατζηνικολής Ζάχος (6932 403802)
6η ομάδα: Ειδική Αγωγή: το εκπαιδευτικό έργο σε συνάφεια με συνθήκες
εργασίας, Υποδομές, Επιμόρφωση, Βοηθητικό, διοικητικό, επιστημονικό
προσωπικό.
Συντονιστής: Κανελλόπουλος Σπύρος (6932 819513)
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Γεώργιος Ανδρινόπουλος Μαριάννα Πρωτονοταρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: