Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΥΣΔΕ, ΑΥΡΙΟ 08/05 στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ!
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση»
Σας γνωρίζουμε ότι στις 08-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ., το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση στο χώρο συνεδριάσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
1.    Διατύπωση πρότασης για αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης και στις υπαγόμενες σε αυτήν Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-2019.
2.    Διατύπωση πρότασης για αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων, στα κέντρα/δομές φιλοξενίας προσφύγων που λειτουργούν στον γεωγραφικό χώρο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης.
3.    Εξέταση αίτησης για απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σημείωση: Σε περίπτωση μη προσέλευσης των Τακτικών Μελών, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αναπληρωτών.
                                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: