Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 10/05!ΘΕΜΑ: «9η Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ»

Παρακαλείστε να προσέλθετε στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου στις 10 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.       Εξέταση τυχουσών ενστάσεων κατά της απόφασης του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, με την οποία προσδιορίστηκαν ονομαστικά οι οργανικά υπεράριθμοι στις σχολικές μονάδες.
2.       Πρόταση τοποθέτησης των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν χαρακτηρισθεί ονομαστικά ως οργανικά υπεράριθμοι, σε κενές οργανικές θέσεις.
3.       Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών για μισθολογική εξέλιξη.
4.       Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
5.       Εξέταση αίτησης θεραπείας σχετικά με την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
6.       Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.
7.       Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, σε περίπτωση που δε δύνανται να παραστούν στη συνεδρίαση, να ειδοποιούν τον νόμιμο αναπληρωτή τους, καθώς και τη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ.


Ο Διευθυντής της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ


Αποστολακούδης Στέργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: