Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΥΣΔΕ από 17/05 έως 23/05. ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΘΕΣΗ. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ!

Κουσινίδης Χάρης – Δεμερδεσλής Γιώργος
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟ 17/05 έως 23/05ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 45 ( 10o για το 2018 )

Συνεδρίασε στις 17-05-2018 το ΠΥΣΔΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, εκπ/κός ΠΕ 80, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Λημνιός Νικόλαος, εκπ/κός ΠΕ03, Δ/ντής Γ/σίου Τυχερού, Αντιπρόεδρος
3.
Τάκη Αγγελική, εκπ/κός ΠΕ02, μέλος
4.
Ταταρίδης Ιωάννης, εκπ/κός ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος
5.
Κουσινίδης Χαρίλαος, εκπ/κός ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Χαραλαμπίδου Μαρίνα, Προϊσταμένη του Διοικητικού Τμήματος της Δ.Δ.Ε. Έβρου

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.   Εξέταση ενστάσεων σχετικά με τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά.
2.   Πρόταση τοποθετήσεως των εκπ/κών, οι οποίοι έχουν χαρακτηρισθεί ονομαστικά ως οργανικά υπεράριθμοι, σε κενές οργανικές θέσεις.
3.   Πρόταση τοποθετήσεως εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις (από βελτίωση, μετάθεση και διάθεση) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
4.   Πρόταση τοποθετήσεως εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις (από βελτίωση, μετάθεση και διάθεση) γενικών μεταθέσεων.

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Ενστάσεις δεν είχαμε από συναδέλφους εκπ/κούς για τη διαδικασία της 10/05. Συζητήθηκαν όμως τρία θέματα και ελήφθησαν ισάριθμες αποφάσεις, πριν την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των υπεραρίθμων συναδέλφων.

α. Το πρώτο θέμα ήταν εξ αναβολής από τη συνεδρίαση της 10/05 και αφορούσε την ημερομηνία κτήσης της οργανικής θέσεως των συναδέλφων πρώην ΠΕ12.10, οι οποίοι επέλεξαν με αίτησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 του ν. 4521/2018/ ΦΕΚ τ. Α 38/02-03-2018, την ένταξή τους στην ειδικότητα ΠΕ04.01.
Το θέμα έθεσε στη συνεδρίαση της 10/05 ο Πρόεδρος κ.Αποστολακούδης. Ζητήσαμε τότε και συμφωνήθηκε από όλα τα μέλη, να αναβληθεί η απόφαση για το ζήτημα αυτό, ώστε τα μέλη του Συμβουλίου να έχουν χρόνο για να ετοιμάσουν τις εισηγήσεις τους.
( Διαβάστε τα σχετικά στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ )

Εισήγηση κ. Αποστολακούδη. Στην εισήγησή του ο κ.Αποστολακούδης ανέφερε, πως είναι ξεκάθαρο από το άρθρο 29 παρ. 4 του ν. 4521/2018/ ΦΕΚ τ. Α 38/02-03-2018, ότι η οργανική θέση των πρώην ΠΕ12.10 και νυν ΠΕ04.01, αρχίζει να ισχύει από 30/06. Συνεπώς το ΠΥΣΔΕ λανθασμένα: 1) διαπίστωσε 2η υπεραριθμία στους ΠΕ04 στο 1ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως και 2) χαρακτήρισε ονομαστικά ως υπεράριθμο ΠΕ04, τον εκπ/κό Δελιακίδη Στέργιο του 1ου ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως, αφού αυτός κατά τον παρόντα χρόνο συνεδριάσεων για την διαπίστωση και ρύθμιση των υπεραριθμιών, έχει μεν ενταχθεί στους ΠΕ04.01, αλλά δεν έχει λάβει ακόμα την σχετική οργανική θέση. Θα τη λάβει στις 30/06.

Με ψήφους 3-2 αποφασίστηκε ότι το ΠΥΣΔΕ σωστά: 1) διαπίστωσε 2η υπεραριθμία στους ΠΕ04 στο 1ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως και 2) χαρακτήρισε ονομαστικά ως υπεράριθμο ΠΕ04.01, τον εκπ/κό Δελιακίδη Στέργιο του 1ου ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως.
Ψηφίσαμε υπέρ της απόψεως αυτής. Δικαιολογήσαμε την άποψή μας και την ψήφο μας ως εξής:

Το παραπάνω σχετικό εδάφιο του νόμου αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 29
Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
4. Οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ12-10 Ραδιο-ηλεκτρολόγων που καταργείται, επιλέγουν με αίτησή τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ 04-01 Φυσικής ή στον Κλάδο ΠΕ 84 Ηλεκτρονικών. Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ 12-10 μετατρέπονται αυτοδίκαια σε θέσεις του Κλάδου ΠΕ 04-01 ή του Κλάδου ΠΕ 84 που επιλέγουν και στις οποίες συνεχίζουν να υπηρετούν. Η αρχαιότητα τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες: α) υπολογίζεται από την αρχική τοποθέτηση, για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 84 και β) αρχίζει από 30.6.2018 για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 04-01.
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία στον καταργούμενο Κλάδο ΠΕ 12-10 κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, επιλέγουν εφάπαξ με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους στην πρώτη πρόσκληση για προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν, την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ 04-01 ή ΠΕ 84 στον οποίο μεταφέρουν το σύνολο της προϋπηρεσίας τους, προκειμένου να συμμετάσχουν σε κάθε επόμενη διαδικασία πρόσληψης στον κλάδο επιλογής τους σύμφωνα με το παρόν εδάφιο.

Όσον αφορά το επίμαχο ζήτημα εάν δηλαδή η οργανική των συν. πρώην ΠΕ12.10 και νυν ΠΕ04.01 ( εφ’ όσον με αίτησή τους έχουν επιλέξει την ένταξή τους στον κλάδο ΠΕ04.01 ), ισχύει από 30/06 ή από την ημερομηνία που με την αίτησή τους εντάσσονται στους ΠΕ04.01, το άρθρο είναι ασαφές. Αναφέρει: «…Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ 12-10 μετατρέπονται αυτοδίκαια σε θέσεις του Κλάδου ΠΕ 04-01 ή του Κλάδου ΠΕ 84…» αλλά και «...Η αρχαιότητα τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες: α) υπολογίζεται από την αρχική τοποθέτηση, για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 84 και β) αρχίζει από 30.6.2018 για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 04-01…». Γι’ αυτό ζητήσαμε διευκρινίσεις από το Υπουργείο, και μας ενημέρωσαν, ότι ετοιμάζεται διάταξη νόμου που θα αίρει την παραπάνω ασάφεια και θα ορίζει ως ημερομηνία κτήσης της οργανικής στους ΠΕ04.01, των συν. πρώην ΠΕ12.10, την ημερομηνία αιτήσεώς τους για ένταξη στην ειδικότητα ΠΕ04.01. Αυτή όμως η εξέλιξη είναι υποθετική και δεν μπορεί να αποτελέσει επιχείρημα για την παρούσα διαδικασία.
Όμως: Όταν κάθε έτος διενεργούμε τη διαδικασία των υπηρεσιακών μεταβολών με την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο ( φέτος η υπ’ αριθμ. 27069/Ε2/15.02.2018 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ ), τον προσδιορισμό των κενών – πλεονασμάτων με την έκδοση των πινάκων Α, Β, Γ, τη διαπίστωση και ρύθμιση υπεραριθμιών, την τοποθέτηση σε οργανικά κενά κλπ., τα στοιχεία των Σχολείων που χρησιμοποιούμε είναι αυτά που προβλέπεται να ισχύουν «…κατά την έναρξη του προσεχούς σχολικού έτους …» όπως ρητώς αναφέρει η παραπάνω εγκύκλιος.
( Διαβάστε την στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ ). Επίσης οι σχετικές αποφάσεις των υπηρεσιακών μεταβολών ισχύουν από 01/07 κάθε έτους. Συνεπώς ακόμα κι αν δεχθούμε ότι η οργανική θέση των συν. πρώην ΠΕ12.10 που εντάχθηκαν στην ειδικότητα ΠΕ04.01 ( και συγκεκριμένα στην περίπτωσή μας του συν. Δελιακίδη Στέργιου ), αποκτάται στις 30/06, η υπεραριθμία τους κρίνεται κι αποφασίζεται με στοιχεία 01/09/18, όταν πλέον έχουν αποκτήσει την οργανική ΠΕ04.01.

β. Ο Πρόεδρος κ. Αποστολακούδης ζήτησε να προστεθεί στον κατάλογο των χαρακτηρισθέντων ως ονομαστικά υπεραρίθμων εκπ/κών ο οποίος εκδόθηκε στη συνεδρίαση της 24/04 ( διαβάστε για τον κατάλογο αυτό στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ ) και η συν. Καραστρατίδου Μαρία, ΠΕ06 του 4ου Γ/σίου Αλεξ/πόλεως, διότι οι ώρες του προγράμματος προβλέπεται κατά τον προσεχή Σεπτέμβριο να είναι 28 και οι ώρες των οργανικώς ανηκόντων εκπ/κών 36 (18 +18). Επομένως το υπολειπόμενο ωράριο είναι 10 ώρες < 12 και από λάθος δεν εκδόθηκε η υπεραριθμία αυτή.
Ομόφωνα το ΠΥΣΔΕ αποφάσισε τη διόρθωση του λάθους και την ένταξη της συν. Καραστρατίδου Μαρίας, ΠΕ06, του 4ου Γ/σίου Αλεξ/πόλεως στον πίνακα των χαρακτηρισθέντων ως ονομαστικά υπεραρίθμων εκπ/κών, ο οποίος εκδόθηκε στη συνεδρίαση της 24/04.

γ. Για την τοποθέτηση των υπεραρίθμων ΠΕ04 εισηγηθήκαμε στο ΠΥΣΔΕ τα εξής:

Η διαδικασία για τις υπεραριθμίες και τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά των ΠΕ04 περιγράφεται γενικά και ειδικά στη νομοθεσία ως εξής ( αναφέρουμε μόνο όσα εδάφια απαιτούνται στη συγκεκριμένη εισήγηση, οι υπογραμμίσεις και τα έντονα γράμματα αποτελούν δικές μας παρεμβάσεις ):

ΓΕΝΙΚΑ

Α. άρθρο 14 Π.Δ. 50/96, ΦΕΚ τ. Α 45/08-03-1996

Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

3. Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:
6. Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:
Β. άρθρο 12 Π.Δ. 100/97, ΦΕΚ τ. Α 94/22-05-1997

2.Στο άρθρο 14 του Π.Δ. 50/1996 προστίθενται παράγραφοι 9, 10,11 και 12 ως ακολούθως:
«
10.Για το χαρακτηρισμό εκπ/κού ως υπεράριθμου και την άρση της υπεραριθμίας αυτού, δεν απαιτείται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος Π.Δ. 50/1996.
».

ΕΙΔΙΚΑ

Α. Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 60818/Δ2/27/05/2011/ του Γ.Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ κ. Βασίλη Κουλαϊδή ( η οποία τροποποίησε την 50946/Δ2/6-5-2010 ) αναφέρει τα εξής:

«
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε.
Ύστερα από ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:
1. Ύστερα από την ανακοίνωση των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2011 και σχετικά με τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04, σας γνωρίζουμε ότι:
1) Η κρίση και άρση της υπεραριθμίας των εν λόγω εκπαιδευτικών θα γίνει ενιαία στον κλάδο.
2) Οι τοποθετήσεις των υπεραρίθμων όπως και οι βελτιώσεις, οι τοποθετήσεις των νεομετατιθέμενων και όσων εκπαιδευτικών βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ στον κλάδο ΠΕ04 θα γίνουν κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με τις αρ. 45686/Δ2/14-4-2001 και 3508/Δ2/14-01-2010 εγκυκλίους για υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων. Τυχόν κενά μετά την προηγούμενη διαδικασία θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα από την ειδικότητα με τις περισσότερες ώρες, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα δεύτερης ανάθεσης. Τέλος τα λειτουργικά κενά που θα προκύψουν με την έναρξη του νέου σχολικού έτους θα δίνονται σε εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου και ειδικότητας με τον εκπαιδευτικό που αντικαθίσταται.
Σε κάθε περίπτωση η περιγραφή των κενών θα γίνεται αναλυτικά ανά ώρες ειδικότητας.
».

Β. παρ. 18 άρθρο 36 ν. 4186/2013/ τ. Α 193/17-09-2013

18. Στο άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94), προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.»

Στο διαδίκτυο εμφανίζονται πολυάριθμες αποφάσεις Δ.Δ.Ε. που χρησιμοποιούν τα παραπάνω για τη διαδικασία των υπηρεσιακών μεταβολών, με διαφορετικό τρόπο, καθώς και πολυάριθμα άρθρα και αναρτήσεις που χρησιμοποιούν τα παραπάνω για εξαγωγή διαφορετικών κάθε φορά συμπερασμάτων. Ενδεικτικώς αναφέρουμε:

1.                       Σχετικά με τη ρύθμιση της υπεραριθμίας και της τοποθέτησης των υπεραρίθμων ΠΕ04


Συμπέρασμα:

“…
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η ρύθμιση της υπεραριθμίας (ποιος χαρακτηρίζεται υπεράριθμος) γίνεται ενιαία στους ΠΕ04, ενώ η τοποθέτηση των υπεραρίθμων γίνεται κατά κλάδο και ειδικότητα, και ΟΧΙ ενιαία.
Τα περισσότερα ΠΥΣΔΕ πλέον της χώρας αποδέχονται την ορθότητα αυτού του σκεπτικού και ακολουθούν τις παραπάνω διαδικασίες.
Επισημαίνουμε τέλος το γεγονός ότι ΟΛΕΣ οι Επιστημονικές Ενώσεις (ΕΕΦ, ΕΕΧ, ΠΕΒ, κτλ) συμφωνούν στο να διδάσκεται το μάθημα τους από τους ίδιους (η Φυσική από Φυσικούς, η Χημεία από Χημικούς κλπ), ενέργεια η οποία θεωρείται επιστημονικά και παιδαγωγικά σωστή από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας. ”
Ομάδα αναπληρωτών Βιολόγων

2.        ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04
Βάσει του άρθρου 36, παρ. 18 του Ν.4186/2013 η κρίση και η άρση υπεραριθμίας στον κλάδο ΠΕ04 γίνεται ενιαία, ενώ η τοποθέτηση υπεραρίθμων γίνεται κατά ειδικότητα στα υφιστάμενα κενά. Ως εκ τούτου καλούνται οι εκπ/κοι όλων των ειδικοτήτων του κλ. ΠΕ04 των σχολικών μονάδων στις οποίες σημειώθηκαν υπεραριθμίες, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλλουν αίτηση για άρση υπεραριθμίας έχοντας υπόψη τα κενά ανά ειδικότητα που έχουν ανακοινωθεί στους πίνακες της 8ης-7-2016.
Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας
Σπύρος Α. Πιλιτζίδης

3.  Διαδικασία τοποθέτησης εκπαιδευτικών – Υπεραριθμίες – α’ μέρος


«…
Ε. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 (04.01 Φυσικών, 04.02 Χημικών, 04.03 Φυσιογνωστών, 04,04 Βιολόγων, 04.05 Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.»
(Παρ. 18 άρθρο 36 του ν.4186/2013)
Για το λόγο αυτό, οι υπεραριθμίες και τα κενά δεν χαρακτηρίζονται κατά ειδικότητα, αλλά ως ΠΕ04. Δηλαδή αν υπάρχει οργανικά υπεράριθμος ΠΕ04 μπορεί να πάρει οργανικό κενό, ανεξάρτητα από το σε ποια ειδικότητα του κλάδου ΠΕ04 υπάρχει μεγαλύτερο έλλειμμα ωρών στη σχολική μονάδα που δίνεται το οργανικό κενό. (πάντα, σύμφωνα με τη σειρά ρύθμισης - τοποθέτησης των υπεραρίθμων).

Παρατήρηση :
Στον πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων της ΔΔΕ Σερρών όπου υπάρχουν υπεραριθμίες εμφανίζονται σε όλον τον κλάδο ΠΕ04 ενώ όπου υπάρχουν κενά εμφανίζονται κατά ειδικότητα, αφορούν όμως ενιαία, σε όλον τον κλάδο ΠΕ04. Αυτό γίνεται για να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι σε ποια ειδικότητα αφορούν οι περισσότερες διδακτικές ώρες που ελλείπουν, και καλό θα είναι να επικοινωνήσουν με το σχολείο που τους ενδιαφέρει για να πάρουν περισσότερες πληροφορίες.

Παράδειγμα 2:
Σε ένα σχολείο της πόλης των Σερρών ελλείπουν 38 ώρες ΠΕ04 (14 Φυσικής, 19 Χημείας και 5 Βιολογίας) οπότε υπάρχουν δύο οργανικά κενά. Στον πίνακα εμφανίζονται ως κενά Φυσικού και Χημικού αλλά μπορεί να τα διεκδικήσει οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός ΠΕ04 που έχει κριθεί υπεράριθμος στην πρώτη (1η) ομάδα σχολείων της ΔΔΕ Σερρών.
…»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ( Γέρακας, 19-05-2017)
ΘΕΜΑ: Διαδικασία άρσης υπεραριθμιών
«…
Δ. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν (παρ. 18 άρθρο 36 του ν.4186/2013).
Για το λόγο αυτό, στους αναρτημένους πίνακες, οι υπεραριθμίες δεν χαρακτηρίζονται κατά ειδικότητα, αλλά ως ΠΕ04. Δηλαδή αν υπάρχει οργανικά υπεράριθμος ΠΕ04 μπορεί να πάρει οργανικό κενό, ανεξάρτητα από το σε ποια ειδικότητα του κλάδου ΠΕ04 υπάρχει το οργανικό κενό (σύμφωνα πάντα βέβαια με τη σειρά ρύθμισης- τοποθέτησης των υπεραρίθμων).
Όμως, στους Οριστικούς Πίνακες οργανικών κενών, μετά τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων, τα κενά στον κλάδο ΠΕ04 θα χαρακτηρίζονται (ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 κ.λ.π.) και οι τοποθετήσεις στα εναπομείναντα οργανικά κενά θα γίνουν κατά ειδικότητα.
…»

5.                       Ρυθμίσεις Οργανικών Υπεραριθμιών - Αναλυτικές διευκρινίσεις, του αιρετού Χρήστου Φιρτινίδη


«…
Β) Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν
(Παρ. 18 άρθρο 36 του ν.4186/2013)
…»
Έχει ιδιαίτερη σημασία πάντως η ανάγνωση ολοκλήρου του ενημερωτικού του αειμνήστου Χρήστου Φιρτινίδη.

Από τα παραπάνω συνάγουμε μεταξύ άλλων τα εξής:

 

1.                       Όσον αφορά το θέμα της υπεραριθμίας των ΠΕ04, ακολουθείται διαφορετική πρακτική από τα ΠΥΣΔΕ όλης της χώρας, στην τοποθέτηση των υπεραρίθμων ΠΕ04.

2.                       Οι φράσεις κρίση υπεραριθμίας, ρύθμιση υπεραριθμίας, άρση υπεραριθμίας δεν σημαίνουν το ίδιο (?) για όλους όσους εκδίδουν εφαρμοστικές εγκυκλίους ή διευκρινιστικές ανακοινώσεις.

Έτσι δεν βγαίνουν ασφαλή συμπεράσματα και αναπτύσσονται έριδες και σύγχυση μεταξύ των συναδέλφων εκπ/κών. Το ΥΠΠΕΘ έχει μεγάλη ευθύνη για την ασάφεια και την αοριστία των διευκρινιστικών του εγκυκλίων. Π.χ. η χρησιμοποίηση των παραπάνω φράσεων στην εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 60818/Δ2/27/05/2011/ του Γ. Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ κ. Βασίλη Κουλαϊδή ( που αναφέραμε παραπάνω ), είναι για γέλια!

Το ΠΥΣΔΕ μας ως αρμόδιο όργανο πρέπει, έχοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω να ερμηνεύσει τη σχετική νομοθεσία και να την υλοποιήσει με τον αυθεντικότερο και δικαιότερο τρόπο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα η τοποθέτηση των υπεραρίθμων ΠΕ04 να γίνεται ενιαία. Όμως, έχοντας υπ’ όψιν την συνολική εικόνα των υπεραριθμιών, πιστεύουμε ότι θα εξυπηρετούσε και τους συναδέλφους και την υπηρεσία η ανωτέρω τοποθέτηση να γίνεται ενιαία στα Γ/σια του νομού.

Η πρότασή μας απορρίφθηκε με ψήφους 3-2. Εννοείται ότι ψηφίσαμε υπέρ της προτάσεως την οποία αναλυτικά καταθέσαμε.

Θέμα 2ο :

Α. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία τοποθετήσεων ( η οποία άρχισε στις 10/05, διαβάστε στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ ) σε οργανικά κενά των συναδέλφων που είχαν χαρακτηριστεί ονομαστικά ως υπεράριθμοι, με την τοποθέτηση των παρακάτω:

α. Δελιακίδης Στέργιος, ΠΕ04.01, στο 1ο ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως  ( εξ αναβολής από τη συνεδρίαση της 10/05, βλ. το Θέμα 1ο )

β. Καραστρατίδου Μαρία, ΠΕ06, στο 3ο Εσπ. ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως 
( διόρθωση λάθους, βλ. το Θέμα 1ο )

Όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι παραμένουν στις θέσεις τους χαρακτηριζόμενοι ως οργανικά υπεράριθμοι, αφού η πρότασή μας που έγινε από την συνεδρίαση της 24/04:

α) Να μην χαρακτηριστούν ονομαστικά ως υπεράριθμοι όσοι εκπ/κοί δεν υποβάλουν αίτημα και είναι οι τελευταίοι τοποθετηθέντες στο Σχολείο τους ( αναφερόμαστε μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία ).

β) Να μην χαρακτηριστεί ως οργανικά υπεράριθμος όποιος εκπ/κός δεν καταλάβει οργ. κενό σύμφωνα με την αίτησή του.
( αυτή ήταν και η πρακτική των προηγουμένων ετών πλην του 2016 και του 2017),

δεν έγινε δεκτή.

(Διαβάστε στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ. 43ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΥΣΔΕ/24-04-2018. KENA - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ, κλπ. στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ )


Παρατηρούμε ότι τελικώς μόνο 6 συνάδελφοι από τους 111 συνολικά που χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά ως υπεράριθμοι, κατέλαβαν κάποιο οργανικό κενό.

Γι αυτό θα επαναλάβουμε και πάλι τις διαπιστώσεις που αναφέραμε στο ενημερωτικό μας της 24/04

<<…Συμπερασματικώς η έκδοση υπεραριθμίας όταν δεν υπάρχει αντίστοιχο οργανικό κενό για να γίνει η άρση της, είναι μια αχρείαστη υπηρεσιακή – διοικητική μεταβολή. Ελπίζουμε να μην καταστεί στο μέλλον και επικίνδυνη!...>>

( Μπορείτε να δείτε τη σημερινή συνολική υπηρεσιακή εικόνα των συναδέλφων που είχαν χαρακτηριστεί ονομαστικά ως υπεράριθμοι κατά τη διαδικασία της 24/04,

στο ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΜΑΙΟΣ 2018 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ )

Β. Από τον αρχικό πίνακα των οργανικών κενών όπως αυτά προσδιορίστηκαν κατά τη διαδικασία της 24/04 και επικαιροποιήθηκαν στη συνεδρίαση της 10/05, διαγράφονται επιπλέον τα κενά που κατέλαβαν οι 2 συνάδελφοι που αναφέραμε προηγουμένως στο Α.

Θέμα 3ο:

Αποφασίστηκαν ομόφωνα, οι τοποθετήσεις σε οργανικά κενά των συναδέλφων που είχαν μετατεθεί στις ΣΜΕΑΕ του νομού, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτιμήσεώς τους και τα υπάρχοντα οργανικά κενά, ως εξής:

α. Λαμπούδης Ζήσης, ΠΕ04.01, στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γ/σιο - Λύκειο Αλεξ/πόλεως

β. Μαζαράκη Αγγελική, ΠΕ11, στο ΕΕΕΕΚ Ορ/δος

Αναμορφώνεται αναλόγως και ο αντίστοιχος πίνακας κενών. Απ’ αυτόν διαγράφονται επίσης και τα κενά στα Τμήματα Εντάξεως του νομού, τα οποία δεν εγκρίθηκαν από το ΥΠΠΕΘ ( σε όλα τα ΠΥΣΔΕ ).
( Ο νέος πίνακας εναπομεινάντων κενών βρίσκεται στο
ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ( ΣΜΕΑΕ) ΜΑΙΟΣ 2018 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ )

Θέμα 4ο:

Στην αρχή της συζήτησης του θέματος αυτού, ο κ. Πρόεδρος παρουσίασε αίτηση της συναδέλφου Γκέτσιου Ευαγγελίας ΠΕ80, του 1ου ΕΠΑΛ Διδ/χου, στην οποία ανέφερε ότι εκ παραδρομής δεν υπέβαλε αίτηση βελτιώσεως, αλλά προσφάτως και εγκαίρως υπέβαλε δήλωση προτίμησης κενών και παρακαλούσε να γίνει δεκτή η αίτησή της.

Εισήγηση κ. Αποστολακούδη. Να γίνει δεκτή η αίτηση.
Το Συμβούλιο με ψήφους 3-2 έκανε δεκτή την αίτηση της συν. Γκέτσιου Ευαγγελίας. Ψηφίσαμε να γίνει δεκτή η αίτησή της, επειδή το κενό που ζητούσε ( 1ο ΕΠΑΛ Ορεστιάδος ), δεν το διεκδικούσε κάποιος από τους υπολοίπους συν. ΠΕ80 που υπέβαλαν αίτηση και συνεπώς η τοποθέτησή της σε αυτό δεν επηρέαζε τη διαδικασία.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα, οι τοποθετήσεις σε οργανικά κενά των παρακάτω συναδέλφων ( βελτίωση Β, από διάθεση Δ, από μετάθεση Μ), σύμφωνα με τις δηλώσεις προτιμήσεώς τους και τα υπάρχοντα οργανικά κενά, ως εξής:

ΠΕ02
Παπανδρέου Σπυριδούλα, στο 3ο ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως, (δεν αφήνει οργανικό κενό στο Γ/σιο Τυχερού) Β

ΠΕ03
1.                      Γκιστάβου - Γκισταβίδου Κων/ντία, στο 2ο ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως, από το ΓΕΛ Φερών Β
2.                      Κετεσίδου Αφροδίτη, στο 3ο Γ/σιο Ορ/δος, από το 1ο ΕΠΑΛ Ορ/δος Β
3.                      Παπαδόπουλος Νικόλαος, 4ο Γ/σιο Αλεξ/πόλεως, από το ΓΕΛ Φερών Β
4.                      Παύλη Δήμητρα, στο 2ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως, από το 3ο Εσπ. ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως Β
5.            Σαλαμανάκη Ασημούλα, στο 1ο Γ/σιο Ορ/δος, από το ΓΕΛ Διδ/χου Β

ΠΕ80
Γκέτσιου Ευαγγελία, στο 1ο ΕΠΑΛ Ορ/δος, από το 1ο ΕΠΑΛ Διδ/χου Β

ΠΕ83
Καψίδης Δημήτριος - Ιωάννης, στο 3ο Εσπ. ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως, από το 1ο ΕΠΑΛ Διδ/χου Β

ΠΕ87.02
Θέου Ασπασία, στο 1ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως, Μ

ΠΕ87.09
Δάγγουρα Θεοδώρα, στο 3ο Εσπ. ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως, από το 1ο ΕΠΑΛ Ορ/δος Β

Μετά τις παραπάνω τοποθετήσεις, αναμορφώνεται αναλόγως ο πίνακας κενών και εκδίδονται τα εναπομείναντα κενά για τον δεύτερο κύκλο δηλώσεων των συναδέλφων.

( Ο νέος πίνακας εναπομεινάντων κενών βρίσκεται στο
ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ) ΜΑΙΟΣ 2018 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ , με μια διόρθωση στο Νο 9 των ΠΕ03, το σωστό είναι ΓΕΛ Διδ/χου )

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 46 ( 11o για το 2018 )

Συνεδρίασε στις 23-05-2018 το ΠΥΣΔΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, εκπ/κός ΠΕ 80, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Λημνιός Νικόλαος, εκπ/κός ΠΕ03, Δ/ντής Γ/σίου Τυχερού, Αντιπρόεδρος
3.
Τάκη Αγγελική, εκπ/κός ΠΕ02, μέλος
4.
Ταταρίδης Ιωάννης, εκπ/κός ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος
5.
Κουσινίδης Χαρίλαος, εκπ/κός ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Δαδαλιάρη Ιφιγένεια, αναπληρώτρια Γραμματέας του ΠΥΣΔΕ, Διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 της Δ.Δ.Ε. Έβρου

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.   Σύνταξη πίνακα εκπ/κών που προάγονται από βαθμό σε βαθμό.
2.   Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για τη διόρθωση λαθών ή παραλείψεων ως προς την τοποθέτησή τους σε οργανική θέση.
3.   Οριστικοποίηση πινάκων οργανικών θέσεων εκπ/κών: α. που κρίθηκαν υπεράριθμοι, β. γενικής παιδείας (από μετάθεση και από βελτίωση), γ. Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (από μετάθεση).
4.   Εξέταση αιτήσεως εκπ/κού για χορήγηση αδείας ασκήσεως ιδιωτικού έργου.
5.   Αφαίρεση προϋπηρεσίας αναπληρώτριας εκπ/κού Π.Δ.Ε.

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Κυρώθηκαν ομόφωνα πίνακες εκπ/κών προακτέων στο βαθμό Β και στο βαθμό Α. Η ΔΔΕ θα αναρτήσει τους σχετικούς πίνακες μόλις αυτοί υπογραφούν από την ΠΔΕ.

Θέμα 2ο :

Συζητήθηκε ένσταση του συναδέλφου Τσακίρη Δημητρίου ΠΕ04.01, κατά της αποφάσεως του ΠΥΣΔΕ της 17/05, στην οποία δήλωνε ότι κακώς δεν έλαβε την οργανική θέση στο 1ο ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως ως υπεράριθμος ΠΕ04.01 και ζητούσε να διορθωθεί ως προς το ζήτημα αυτό η σχετική απόφαση και να λάβει αυτός την παραπάνω θέση, αντί του συναδέλφου Δελιακίδη Στέργιου ΠΕ04.01.
( Διαβάστε σχετικά το 1ο Θέμα, α, του προηγουμένου ενημερωτικού Νο 45 )

Εισήγηση κ. Αποστολακούδη. Στην εισήγησή του ο κ.Αποστολακούδης ζήτησε να γίνει δεκτή η ένσταση του συν. Τσακίρη Δημητρίου ΠΕ04.01, επαναλαμβάνοντας την επιχειρηματολογία που ανέφερε κατά τη συνεδρίαση της 17/05. ( Διαβάστε σχετικά το 1ο Θέμα, α, του προηγουμένου ενημερωτικού Νο 45 )

Με ψήφους 3-2 αποφασίστηκε ότι το ΠΥΣΔΕ σωστά: 1) διαπίστωσε 2η υπεραριθμία στους ΠΕ04 στο 1ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως και 2) χαρακτήρισε ονομαστικά ως υπεράριθμο ΠΕ04.01, τον εκπ/κό Δελιακίδη Στέργιο του 1ου ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως και 3) τοποθέτησε στην κενή οργανική θέση του 1ου ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως, τον εκπ/κό Δελιακίδη Στέργιο του 1ου ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως. Απορρίφθηκε η ένσταση του συν. Τσακίρη Δημητρίου ΠΕ04.01.
Ψηφίσαμε να απορριφθεί η παραπάνω ένσταση. Επαναλάβαμε την επιχειρηματολογία που αναφέραμε κατά τη συνεδρίαση της 17/05. ( Διαβάστε σχετικά το 1ο Θέμα, α, του προηγουμένου ενημερωτικού Νο 45 )

Θέμα 3ο :

Αποφασίστηκαν ομόφωνα οι τοποθετήσεις στα εναπομείναντα οργανικά κενά, των παρακάτω συναδέλφων ( από διάθεση Δ ), οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση, ως εξής:

ΠΕ03
Λεργιός Γεώργιος, στο 3ο Εσπ. ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως

ΠΕ04.01
Σιωπίδης Απόστολος, στο Γ/σιο & Λυκειακές τάξεις Μεταξάδων

ΠΕ78
Αναγνωστόπουλος Μιχαήλ, στο ΓΕΛ Φερών

ΠΕ80
Κυριακίδου Παναγιώτα, στο 1ο ΕΠΑΛ Διδ/χου ( είχε τα λιγότερα μόρια απ’ όλους τους ευρισκομένους στη διάθεση εκπ/κούς ΠΕ80 )

Μετά και τις παραπάνω τοποθετήσεις, οριστικοποιούνται οι σχετικοί πίνακες οργανικών τοποθετήσεων και μπορείτε να τους βρείτε στο http://agonsysp.blogspot.com/2018/05/2305_23.html

Θέμα 4ο :

Χορηγήθηκαν ομόφωνα άδειες στους παρακάτω συναδέλφους:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1.
ΚΑΝΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΠΕ11
Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ
2.
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ84
ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ

Θέμα 5ο :

Από την συνάδελφο Σαχτούρη Μαρία αναπληρώτρια ΠΕ87.02, αφαιρείται προϋπηρεσία 05 μηνών και 01 ημέρας, άρα η προϋπηρεσία της για χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου είναι 02 Μ και 21 Η. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 4-1. Μειοψηφήσαμε στη λήψη της αποφάσεως αυτής, διότι θεωρούμε ότι τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η συναδέλφισσα επαρκούν για την προσμέτρηση ολόκληρης της προϋπηρεσία της.

Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς
ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ XAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ και ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637 και e-mail: gdemeragon08@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ http://agonsysp.blogspot.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια: