Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Στην Καβάλα 18-19 και 20-5-2018 το 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ


12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο - Πρόσκλησησυμμετοχής Πρόγραμμα εργασιών 12ου 
Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
Εισηγήσεις ομάδων εργασίας
(Συντονιστές: Αγγελική Αθανασακοπούλου, Ανδρέας Ζαφείρης, Αντώνης Πέττας)
---------------------
(Συντονιστής: Γιώργος Ανδρινόπουλος)

---------------------
(Συντονιστές: Βικτωρία Αναγνώστη, Ηλίας Παπαχατζής, Μαριάννα Πρωτονοταρίου)
---------------------
(Συντονιστές: Γιώργος Ανδρινόπουλος, Πέτρος Πριβαρτιτσάνης)
Υποομάδες
(Συντονιστής: Ζάχος Χατζηνικολής)
--------------------
(Συντονιστής: Σπύρος Κανελλόπουλος)Το Πρόγραμμα Εργασιών 


Πρόγραμμα Εργασιών 12ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της Ο.Λ.Μ.Ε.
Καβάλα 18, 19 & 20 Μαΐου 2018 (Ξεν. Airotel Galaxy, Καβάλα)

 
Παρασκευή 18/05/2018
 
16.00 – 17.00
 
Προσέλευση – Εγγραφές
 
17.00 - 18.30
 
 
Έναρξη Εργασιών Συνεδρίου
·         Ομιλία Προέδρου Δ.Σ. Ο.Λ.Μ.Ε.
·         Χαιρετισμοί εκπροσώπων φορέων – προσκεκλημένων
·         Ομιλία Προέδρου Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.
18.30 – 20.30
 
Παρουσίαση περιλήψεων των εισηγήσεων των ομάδων εργασίας του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ
20.30
Δείπνο
 
Σάββατο 19/05/2018
 
 
9.00 – 09.30
 
 
 
Προσέλευση
 
Πρωινή συνεδρία
Παράλληλες Συνεδρίες:   (Ομάδες εργασίας ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. 1 και 3)
 
09.30 – 11.00
Ομάδα εργασίας 1 :
«Συνθήκες          εργασίας, Υποδομές, Βοηθητικό, διοικητικό, επιστημονικό προσωπικό : πώς και γιατί οι παραπάνω παράγοντες επιδρούν στο εκπαιδευτικό έργο»
 
 
Ομάδα εργασίας 3 :
«Ο εκπαιδευτικός ως μέλος της συλλογικότητας του σχολείου: η επίδραση αυτού του παράγοντα στον εκπαιδευτικό και το έργο του»
 
11.00 - 11.30
Διάλειμμα για καφέ
 
 
11.30 – 13.30
 
 
Συνέχεια πρωινής συνεδρίας Ομάδων 1 και 3
13.30 – 16.00
 
Μεσημεριανό διάλειμμα
 
 
Απογευματινή συνεδρία
Παράλληλες Συνεδρίες:   (Ομάδες εργασίας ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. 2 και 4)
 
 
16.00 – 17.30
Ομάδα εργασίας 2:
«Μισθολογικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς καθώς και η επίδραση που ασκούν στον εκπαιδευτικό και το έργο του»
 
Ομάδα εργασίας 4:
«Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη»
 
17.30 – 18.00
 
Διάλειμμα για καφέ
18.00 – 20.00
 
Συνέχεια απογευματινής συνεδρίας Ομάδων 2 και 4
20.30
Δείπνο
 
Κυριακή 20/05/2018
 
Προσέλευση
09.30 – 10.30
 
·     Ανακοίνωση των πορισμάτων των ομάδων εργασίας
·     Σύνοψη των συμπερασμάτων
10.30 – 13.30
 
Συζήτηση επί των πορισμάτων
14.00
 
Γεύμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: