Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 25/06 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ! ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2018 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ!

Η ΔΔΕ Έβρου εξέδωσε ανακοίνωση για το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών μεταβολών.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Από τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 έως τη Δευτέρα 25 Ιουνίου καλούνται να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

  • Όσοι παραμένουν στη ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ και επιθυμούν να τοποθετηθούν προσωρινά για το σχολικό έτος 2018-2019 (υπόδειγμα 3 ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ). Όσοι παραλείπουν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ θα τοποθετηθούν με πρόταση του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ σε υπάρχοντα κενά για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
  • Όσοι υπηρετούν με οργανική και επιθυμούν να αποσπαστούν, για το σχολικό έτος 2018-2019, σε σχολικές μονάδες εντός του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ ή του ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ (υπόδειγμα 5 ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ). Όσοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται σε σχολικές μονάδες της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ με αίτησή τους, ακόμα και εάν χαρακτηρίζονται ως πλεονάζον προσωπικό, λαμβάνουν τις μονάδες της σχολικής μονάδας ή των σχολικών μονάδων που τοποθετούνται.
Όσοι εκπαιδευτικοί αποσπαστούν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, θα υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ για τοποθέτηση (υπόδειγμα 6 ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ) εντός πέντε (05) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποσπάσεων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλεται, αποκλειστικά, με το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ( mail@dide.evr.sch.gr).


ΝΕΟ
Οι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ θα κριθούν (περίπου στις 20 Ιουλίου 2018) και με βάση τους πίνακες που θα ανακοινωθούν από τη ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ, θα κληθούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ (Ολικής ή Μερικής, υπόδειγμα 2 ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ).

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΔΩ!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΔΩ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: