Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΥΣΔΕ, ΑΥΡΙΟ 03/07 στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ!

 
 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση» 
 
Σας γνωρίζουμε ότι στις 03-07-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ., το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση στο χώρο συνεδριάσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης: .
1.         Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2.  Εξέταση αιτήσεων για διακοπή άδειας άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 3. Εξέταση αιτήσεων για απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4.         Εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5.        Ορισμός αναπληρωτών  Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
6.    Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει.
 
Σημείωση: Σε περίπτωση μη προσέλευσης των Τακτικών Μελών, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αναπληρωτών.
                                                         
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια: