Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/07!
 


ΘΕΜΑ: «13η Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ»

Παρακαλείστε να προσέλθετε στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου στις 11 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1.       Πρόταση για τοποθέτηση Δ/ντη Γυμνασίου Κυπρίνου
2.       Προεργασία για τον προσδιορισμό των λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων
3.       Επανεξέταση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
4.       Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου
5.       Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ, σε περίπτωση που δε δύνανται να παραστούν στη συνεδρίαση, να ειδοποιούν τον νόμιμο αναπληρωτή τους, καθώς και τη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ.


Ο Διευθυντής της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ


Αποστολακούδης Στέργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: