Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

ΑΙΡΕΤΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΒΡΟΥ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓ. ΚΕΝΩΝ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ν.ΒΥΣΣΑ, ΡΙΖΙΑ, ΚΥΠΡΙΝΟΣ, ΔΙΚΑΙΑ ΟΜ 11,12,13,14 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ


Οι πίνακες καταρτίστηκαν με βάση τους πίνακες Α των Σχολείων, καθώς και τα δεδομένα της υπηρεσίας. Συνάδελφοι ελέγξτε τους πίνακες και αν εντοπίσετε λάθη και παραλείψεις επικοινωνείστε μαζί μας! ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ!

ΚΩΔ. ΟΜΑΔ.
ΕΙΔΙΚ.

ΚΛΑΔΟΣΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ

ΓΕΛ ΔΙΚΑΙΩΝ

ΟΜ14

ΓΣΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ

ΟΜ13

ΓΣΙΟ ΡΙΖΙΩΝ

ΟΜ12

ΓΣΙΟ ΒΥΣΣΑΣ

ΓΕΛ ΒΥΣΣΑΣ

ΟΜ11
1
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14
-5
9
-6
-6
-6
-6
15
-5
10
2
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
11
0
11
-10
-10
-10
-10
8
-1
7
3
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
-12
-19
-31
-12
-12
-12
-12
-12
-19
-31
105
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
-5
16
11
-5
-5
-5
-5
-5
11
6
106
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
-2
-4
-6
-2
-2
-2
-2
-2
-7
-9
108
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
-3
-6
-9
-3
-3
-3
-3
-3
-8
-11
109
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
-3
0
-3
-3
-3
-3
-3
15
-2
13


ΠΕ04-ΕΝΙΑΙΟΣ
-13
6
-7
-13
-13
-13
-13
5
-6
-1
5
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ
15
0
15
0
0
0
0
0
0
0
6
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
15
-6
9
-6
-6
15
15
-6
-6
-12
7
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
0
0
0
-6
-6
-6
-6
14
-2
12
8
ΠΕ08
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
-3
0
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-2
-5
9
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0
6
6
0
0
0
0
0
8
8
10
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
-2
0
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-3
-5
19
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0


09-10-13 KOINA
-2
6
4
-2
-2
-2
-2
-2
5
3
11
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14
-5
9
-6
-6
14
14
14
-5
9
12
ΠΕ12
ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.- ΤΟΠΟΓΡ.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13

ΠΕ12
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. & ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
14
ΠΕ12
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15

ΠΕ12
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

ΠΕ14
ΙΑΤΡΟΙΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ- ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
22
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
ΠΕ14
ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣ.ΠΕΡΤΟΣ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-2
0
-2
-2
-2
-2
-2
-2
0
-2
26
ΠΕ16 ΤΕ16
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
-3
0
-3
-3
-3
-3
-3
-3
0
-3
27
ΠΕ17
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ
0
0
0
0
0
0
0
0
-2
-2
28
ΠΕ17

ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΤ.ΕΜΠ.Ν. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ)- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
& ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
029ΠΕ17
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ- ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ- ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ- ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ)0000000000

30

ΠΕ17
ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ- ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
31
ΠΕ18
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0


33


ΠΕ18

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ- ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ- ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ
& ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ


0


0


0


0


0


0


0


0


0


034ΠΕ18

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)0000000000
35
ΠΕ18
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
ΠΕ18
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
ΠΕ18
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
ΠΕ18
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
ΠΕ18
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
ΠΕ18

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ- ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΕΚΜΕΤΑΛΕΡΜΟΚΗΠ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
ΤΕ01
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
ΠΕ18
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
ΤΕ01
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
ΠΕ18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
ΠΕ18
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
ΠΕ18
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
ΤΕ01
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

61

ΠΕ18
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64
ΠΕ19- ΠΕ20

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
-3
-6
-9
18
18
-3
-3
18
16
34
66
ΤΕ01
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
ΤΕ01
ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
ΤΕ01
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
ΤΕ01
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
ΤΕ01
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
TE01
ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
-3
0
-3
-3
-3
-3
-3
-3
0
-3
ΩΡΕΣ PROJECT
0
3
3
0
0
0
0
0
3
3Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς
ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ XAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mailxkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ και ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637 και e-mailgdemeragon08@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ http://agonsysp.blogspot.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Στους πίνακες δεν φαίνεται τί γίνεται με τους καθηγητές Πληροφορικής ΠΕ19-20...