Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Υποχρεωτική η συμμετοχή των καθηγητών στη διαδικασία βαθμολόγησης των Πανελλαδικών Εξετάσεων


Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης στην οποία εδρεύει το Βαθμολογικό Κέντρο, οι οποίοι δίδαξαν το οικείο μάθημα για ένα τουλάχιστον έτος την τελευταία διετία, εφ’ όσον ορισθούν από τον Πρόεδρο του οικείου Β.Κ. υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη βαθμολόγηση γραπτών, είτε για την πρώτη είτε για τη δεύτερη βαθμολόγηση, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πενήντα (50).
Αυτό τονίζει το υπουργείο Παιδείας σε εγκύκλιό του, επικαλούμενο τη σχετική νομοθεσία, και υπογραμμίζει: “Ως διαδικασία βαθμολόγησης νοείται είτε η βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων στα Βαθμολογικά Κέντρα, είτε η βαθμολόγηση των προφορικά εξεταζομένων υποψηφίων στα Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα των πανελλαδικών εξετάσεων”.
www.esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: