Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ


Αλεξανδρούπολη, 08 Μαΐου 2017

ΘΕΜΑ:  «8η Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ»

Παρακαλείστε να προσέλθετε στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου στις 10 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.       Αναμόρφωση πινάκων κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Έβρου μετά τις μεταθέσεις του έτους 2017 - Ρύθμιση τυχουσών υπεραριθμιών
2.      Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών
3.      Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών
4.      Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
5.      Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών/διδακτορικών  τίτλων σπουδών
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη του ΠΥΣΔΕ σε περίπτωση που δε δύνανται να παραστούν στη συνεδρίαση, να ειδοποιούν τον νόμιμο αναπληρωτή τους.Ο Διευθυντής
της Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ


Αποστολακούδης Στέργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: