Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02/06. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Κουσινίδης Χάρης – Δεμερδεσλής Γιώργος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 02-06-2017


A. ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 2 ( περίοδος 2016-17 )

Συνεδρίασε στις 02-06-2017 το κοινό ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Κεχαγιά – Φανού Θεσσαλία, ΠΕ70, Δ/ντρια Α/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Αποστολακούδης Στέργιος, ΠΕ 18.02, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Αντιπρόεδρος
3.
Αρίκας Χρήστος, ΠΕ70, Αντιπρόεδρος ΠΥΣΠΕ Έβρου
4.
Λημνιός Νικόλαος, ΠΕ03, Αντιπρόεδρος ΠΥΣΔΕ Έβρου
5.
Βουρδόγλου Δήμητρα, ΠΕ70, μέλος ΠΥΣΠΕ Έβρου
6.
Τάκη Αγγελική, ΠΕ02, μέλος ΠΥΣΔΕ Έβρου
7.
Νίκου Μαντώ, ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σεως, μέλος ΠΥΣΠΕ Έβρου
8.
Τασίδου Φωτεινή, ΠΕ70, ως αναπληρώτρια αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σεως, στη θέση του Τσίρτση Παναγιώτη, ΠΕ70, ο οποίος απουσίασε δικαιολογημένα λόγω κωλύματος, μέλος ΠΥΣΠΕ Έβρου
9.
Ταταρίδης Ιωάννης, ΠΕ19, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος ΠΥΣΔΕ Έβρου
10.
Κουσινίδης Χαρίλαος, ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος ΠΥΣΔΕ Έβρου

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:
1.       Πρόταση για μερική διάθεση προσωρινής αναπληρώτριας εκπ/κού κλάδου ΠΕ06 από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Έβρου.
Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Αποφασίστηκε ομόφωνα η διάθεση της αναπληρώτριας εκπ/κού Καλαϊτζή Ιωάννας - Μαρίας, ΠΕ 06, για 6 ώρες εβδομαδιαίως από το ΠΥΣΠΕ Έβρου στο ΠΥΣΔΕ Έβρου, προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές ανάγκες στο Γ/σιο Λαβάρων από 06-05-2017.

Β. ΠΥΣΔΕ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 9 ( περίοδος 2016-17 )

Συνεδρίασε στις 02-06-2017 το ΠΥΣΔΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, ΠΕ 18.02, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Λημνιός Νικόλαος, ΠΕ03, Αντιπρόεδρος
3.
Τάκη Αγγελική, ΠΕ02, μέλος
4.
Ταταρίδης Ιωάννης, ΠΕ19, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος
5.
Κουσινίδης Χαρίλαος, ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.        Εξέταση ενστάσεων σχετικά με τις υπεραριθμίες εκπ/κών
2.        Τοποθέτηση εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις μετά το χαρακτηρισμό τους ονομαστικά ως υπεράριθμων
3.        Τοποθέτηση εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις ( από βελτίωση, διάθεση και μετάθεση )
4.        Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων εκπ/κών
5.        Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρώτριας εκπ/κού
6.        Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για ανάκληση – διόρθωση – χορήγηση αδειών ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή
7.        Εξέταση αιτήσεως εκπ/κού για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού  τίτλου σπουδών
Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Συζητήθηκαν διάφορες ενστάσεις συν. εκπ/κών ως εξής:

α. Ένσταση της συν. Αθανασάκου Πηνελόπης, ΠΕ 20, κατά της αποφάσεως της συνεδριάσεως του ΠΥΣΔΕ της 16/05 με την οποία ζητούσε να απαλειφθεί ο χαρακτηρισμός της ως οργανικά υπεράριθμης στο 1ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως, διότι έχει με Α ανάθεση τουλάχιστον ωράριο 12 ωρών.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Να γίνει δεκτή
Δεκτή ομόφωνα από τα μέλη του ΠΥΣΔΕ.

β. Ένσταση της συν. Αποστόλου Ιφιγένειας ΠΕ14.01, κατά της αποφάσεως της συνεδριάσεως του ΠΥΣΔΕ της 16/05, με την οποία ζητούσε να απαλειφθεί ο χαρακτηρισμός της ως οργανικά υπεράριθμης στο 1ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως, διότι δεν είναι η τελευταία τοποθετηθείσα στην ειδικότητά της στη σχ. της μονάδα.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Να γίνει δεκτή
Δεκτή ομόφωνα από τα μέλη του ΠΥΣΔΕ.
Οπότε σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν χαρακτηρίζεται ως οργανικά υπεράριθμη η συν. Σφύρκου Αγγελική ΠΕ14.01. Ο χαρακτηρισμός της έγινε κατά πλειοψηφία 3-2. Σύμφωνα με τις πάγιες θέσεις μας επί του θέματος, τις οποίες διατυπώσαμε και υποστηρίξαμε στις προηγούμενες συνεδριάσεις, ψηφίσαμε κατά του χαρακτηρισμού της. Το ίδιο έπραξε και ο συν. αιρετός Καλόγερος Γιώργος.

γ. Αίτηση - ένσταση του συν. Δελιακίδη Παναγιώτη ΠΕ04.01, ο οποίος: κρίθηκε υπεράριθμος στό 1ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πόλεως στην ειδικότητα των ΠΕ04.01 και υπέβαλε δήλωση προτίμησης για το κενό των ΠΕ04 στο 4ο Γυμνάσιο Αλεξ/πόλεως. Ζήτησε να καταλάβει το κενό αυτό ( το οποίο εκδόθηκε ως ΠΕ04.05 ) σύμφωνα με την παρ. 18 άρθρο 36 του ν.4186/2013 όπου αναφέρεται ότι « Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν. »
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Να απορριφθεί η αίτηση, μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, η ερμηνεία του συν. δεν είναι σωστή. Άλλη η έννοια ρύθμισης της υπεραριθμίας και άλλη η έννοια της άρσης της.
Απορρίφθηκε ομόφωνα από τα μέλη του ΠΥΣΔΕ. Προβληματιστήκαμε για το ζήτημα αυτό. Πράγματι η πρακτική μας όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν η κατάληψη του κενού να γίνεται κατά ειδικότητα στους ΠΕ04 κι όχι ενιαία. Κάποια ΠΥΣΔΕ ακολουθούν τη δική μας ερμηνεία, κάποια άλλα ακολουθούν διαφορετική πρακτική. Πρέπει να γίνει ερώτημα εξ αρχής στο Υπουργείο.

δ. Ένσταση του συν. Οξύνογλου Ευστρατίου, ΠΕ 19 , κατά της αποφάσεως της συνεδριάσεως του ΠΥΣΔΕ της 16/05, με την οποία ζητούσε για την συν. Ναλμπάντη Θεοδώρα ΠΕ19, Σχ. Σύμβουλο ΠΕ19-20, να απαλειφθεί ο χαρακτηρισμός της ως οργανικά υπεράριθμης στο 1ο ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως, διότι η προσωποπαγής θέση που καταλαμβάνει εξαιρείται από τις ρυθμίσεις υπεραριθμίας και με αυτό το αιτιολογικό δεν χαρακτηρίστηκε ως υπεράριθμη κατά τη διαδικασία του 2016.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Να απορριφθεί η αίτηση διότι η οργανική θέση της συν. Ναλμπάντη Θεοδώρας στο 1ο ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως, δεν είναι προσωποπαγής, αλλά ειδική θέση που έχει συσταθεί με ειδική Υπουργική απόφαση, όπου γίνεται σαφής μνεία ότι η θέση αυτή δεν εξαιρείται από τις ρυθμίσεις υπεραριθμίας. Για τη διαδικασία του 2016 ο συν. Οξύνογλου έχει δίκιο, το ΠΥΣΔΕ έκανε λάθος.
Η ένσταση απορρίφθηκε με πλειοψηφία 3-2. Ψηφίσαμε να γίνει δεκτή η ένσταση του συν. Οξύνογλου για λόγους ηθικής δικαίωσης. Έχει δίκαιο ο συνάδελφος να διαμαρτύρεται.

ε. Ένσταση του συν. Παπαναστασίου Παναγιώτη, ΠΕ 04.05, κατά της αποφάσεως της συνεδριάσεως του ΠΥΣΔΕ της 16/05, με την οποία ζητούσε να απαλειφθεί ο χαρακτηρισμός του ως οργανικά υπεράριθμου στο 2ο Γ/σιο Ν.Ορ/δος, διότι στην πραγματικότητα δεν είναι υπεράριθμος, αφού συνάδελφος ΠΕ04 απουσιάζει από το Σχολείο ως Δ/ντής σε άλλη σχολική μονάδα.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Να απορριφθεί η αίτηση διότι όντως υπάρχει οργανική υπεραριθμία.
Η ένσταση απορρίφθηκε με πλειοψηφία 4-1. Ψηφίσαμε να γίνει δεκτή η ένσταση του συν. Παπαναστασίου, σύμφωνα με τις πάγιες θέσεις μας επί του θέματος, τις οποίες διατυπώσαμε και υποστηρίξαμε σε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις και σε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η περίπτωση αυτή υπεραριθμίας είναι παράδειγμα για την έκφραση που χρησιμοποιήσαμε σε προηγούμενη ενημέρωσή μας περί <<αχρείαστης υπηρεσιακής – διοικητικής μεταβολής>>.

στ. Ένσταση της συν. Ορνιθοπούλου Άννας, ΠΕ16.01, κατά των αποφάσεων των συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ στις 10/05 και 16/05, με την οποία ζητούσε να εκδοθεί υπεραριθμία στην ειδικότητα των ΠΕ16.01 στο Γ/σιο Ανθείας και να χαρακτηριστεί η ίδια ως οργανικά υπεράριθμη.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Να απορριφθεί η αίτηση διότι πρακτική του ΠΥΣΔΕ είναι να μην εκδίδει υπεραριθμίες σε μικρά Σχολεία.
Η ένσταση απορρίφθηκε με πλειοψηφία 4-1. Ψηφίσαμε υπέρ της απορρίψεως της ενστάσεως, λόγω των παγίων θέσεων μας επί του θέματος.

Στη συνέχεια ζητήσαμε μαζί με όλα τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου από τον Πρόεδρο του ΠΥΣΔΕ κ.Αποστολακούδη να θέσει προς συζήτηση την έκδοση του κενού στην ειδικότητα των ΠΕ09 στο Εσπ. ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως.

Το ιστορικό του θέματος:

Στη συνεδρίαση της 10/05 στον πίνακα κενών και πλεονασμάτων της υπηρεσίας αναγράφονται στις ειδικότητες των ΠΕ09 και ΠΕ10 οι ώρες -6 και -6. Λαμβάνεται ομόφωνη απόφαση για έκδοση του κενού στην ειδικότητα του ΠΕ09. Όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της συνεδριάσεως δεχθήκαμε καταγγελίες από συναδέλφους και από την Α ΕΛΜΕ, ότι ο αναγραφόμενος αριθμός των ωρών δεν είναι σωστός κι ότι δεν θα έπρεπε να βγεί κενό. Θέσαμε εκ νέου το ζήτημα στη συνεδρίαση της 16/05, το συζητήσαμε και ο Πρόεδρος κ. Αποστολακούδης διαβεβαίωσε ότι οι ώρες είναι σωστές. Έτσι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 3-2 (μειοψηφήσαμε, ισχυριζόμενοι ότι υπάρχει λάθος) και το κενό παρέμεινε ως είχε. Κατόπιν ένα μέλος του Συμβουλίου που είχε ψηφίσει να παραμείνει το κενό, έψαξε πληρέστερα το θέμα και απέδειξε ότι όντως ο αριθμός των ωρών και η κατανομή τους είναι λάθος. Τη θέση του αυτή μάλιστα κοινοποίησε στον Πρόεδρο και σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου με ηλ. μήνυμα, πριν τη συνεδρίαση της 02/06.

Για την πιστοποίηση των ισχυρισμών μας παραθέτουμε αναλυτικά την εικόνα του ανωτέρω Σχολείου στις ειδικότητες των ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13.
Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Εσπερινών ΓΕΛ προκύπτει ότι:

Στην Ά τάξη: 0 ώρες ΠΕ09                               
Στη Β΄ τάξη: 2 ώρες (ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13)
Στη Γ΄ τάξη: 1 ώρα (ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13)
Στη Γ΄ τάξη (ανθρωπιστικών σπουδών): 2 ώρες (ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13)
Στη Δ΄ τάξη (ανθρωπιστικών σπουδών): 2 ώρες ΠΕ10
Στη Δ΄ τάξη (οικονομίας και πληροφορικής): 3 ώρες ΠΕ09
Στη Δ΄ τάξη (οικονομίας και πληροφορικής): 2 ώρες ΠΕ10

Σύνολα:

5 ώρες κοινές στους ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13
3 ώρες καθαρές ΠΕ09
4 ώρες καθαρές ΠΕ10 (που όμως στο συγεκριμένο σχολείο γίνονται συνδιδασκαλία όσο η Δ΄ τάξη έχει ένα τμήμα γενικής παιδείας)

Κατά συνέπεια ζητήσαμε από τον Πρόεδρο να εισαγάγει το θέμα προς συζήτηση, να διορθωθεί το λάθος και να καταργηθεί το κενό. Ο Πρόεδρος αρνήθηκε επίμονα τη συζήτηση του θέματος, υπεραμυνόμενος των απόψεών του. Στο τέλος ανέφερε ότι δεν θέτει προς συζήτηση το θέμα διότι το αίτημα των μελών του Συμβουλίου δεν έγινε γραπτώς!!!

Συνάδελφοι θα επανέλθουμε για το θέμα αυτό. ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ!

Θέμα 2ο :

Αποφασίστηκαν οι τοποθετήσεις σε οργανικά κενά των συναδέλφων που είχαν χαρακτηριστεί ως οργανικά υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτιμήσεώς τους και τα υπάρχοντα οργανικά κενά.

Οι αιτήσεις προτιμήσεως των οργανικά υπεράριθμων εκπ/κών ΕΔΩ

Τοποθετήσεις εκπ/κών, που είχαν κριθεί ως οργανικά υπεράριθμοι, σε κενές οργανικές θέσεις ΕΔΩ

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες εκτός από:

1.      ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕ 09, στο Εσπερ. ΓΕΛ Αλεξ/πολης, με πλειοψηφία 4-1
Μειοψηφήσαμε διότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο θέμα, το κενό δεν υφίσταται.

Όλα τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου ψήφισαν θετικά με την σημείωση όμως ότι το θέμα θα έπρεπε να είχε τεθεί και πάλι για συζήτηση.

2.      ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΠΕ 19-20, στο 1ο Γυμνάσιο Αλεξ/πολης, με πλειοψηφία 3-2
Μειοψηφήσαμε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο θέμα, στην εκδίκαση της αντίστοιχης ενστάσεως.

Όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι παραμένουν στις θέσεις τους χαρακτηριζόμενοι ως οργανικά υπεράριθμοι, αφού η πρότασή μας που έγινε από την προηγουμένη συνεδρίαση:

α) Να μην χαρακτηριστούν ονομαστικά ως υπεράριθμοι όσοι εκπ/κοί δεν υποβάλουν αίτημα και είναι οι τελευταίοι τοποθετηθέντες στο Σχολείο τους ( αναφερόμαστε μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία ).

β) Να μην χαρακτηριστεί ως ονομαστικά υπεράριθμος όποιος εκπ/κός δεν καταλάβει οργ. κενό σύμφωνα με την αίτησή του.
( αυτή ήταν και η πρακτική των προηγουμένων ετών πλην του 2016 ),
δεν έγινε δεκτή

(Διαβάστε στο ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 16/05, ΟΔΗΓΙΕΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Παρατηρούμε ότι μόνο 9 συνάδελφοι από τους 70 συνολικά που χαρακτηρίστηκαν ως οργανικά υπεράριθμοι στην προηγουμένη συνεδρίαση, κατέλαβαν κάποιο οργανικό κενό.

Γι αυτό θα επαναλάβουμε και πάλι τις διαπιστώσεις που αναφέραμε στο  ενημερωτικό μας της 16/05

<<…Συμπερασματικώς η έκδοση υπεραριθμίας όταν δεν υπάρχει αντίστοιχο οργανικό κενό για να γίνει η άρση της, είναι μια αχρείαστη υπηρεσιακή – διοικητική μεταβολή. Ελπίζουμε να μην καταστεί στο μέλλον και επικίνδυνη!...>>

Θέμα 3ο :

Αποφασίστηκαν οι τοποθετήσεις σε οργανικά κενά των συναδέλφων που έρχονται από μετάθεση, ζητούν βελτίωση ή είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Έβρου, όπως και αυτών που ζητούν να καταλάβουν οργανικά κενά σε ΣΜΕΑΕ.

Α. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Πρώτα συζητήθηκαν οι αιτήσεις για τα κενά ΣΜΕΑΕ. Υπήρξαν τρείς (3) αιτήσεις:

1.      ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ ΖΗΣΗΣ, ΠΕ 04.01, o οποίος κατέλαβε το οργανικό κενό στα Τ.Ε του 5ου Γυμνασίου Αλεξ/πόλεως

2.      ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΥΓΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΠΕ 11, η οποία κατέλαβε το οργανικό κενό στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας

3.      ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΕ11, ο οποίος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για την Ειδική Αγωγή (σχετική επιστημονική εξειδίκευση ή 5-ετή προϋπηρεσία ) και δεν δύναται να συμμετάσχει στη σχετική διαδικασία.

Β. ΣΧ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Κατόπιν συζητήθηκαν οι αιτήσεις για τα οργανικά κενά στις σχ. μονάδες Γενικής Αγωγής.

Οι αιτήσεις προτίμησης των εκπ/κών από μετάθεση, βελτίωση, διάθεση του ΠΥΣΔΕ Έβρου (και για ΣΜΕΑΕ) ΕΔΩ

Τοποθετήσεις εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις, ύστερα από μετάθεση, βελτίωση, διάθεση του ΠΥΣΔΕ Έβρου ( τοποθετήσεις και σε ΣΜΕΑΕ )ΕΔΩ

Όλες οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες.

Παρατηρούμε ότι μόνο 9 συνάδελφοι από τους 187 συνολικά του σχετικού πίνακα κατέλαβαν κάποιο οργανικό κενό. Από αυτούς 4 συνάδελφοι ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, 4 συνάδελφοι με αίτηση βελτιώσεως και 1 συνάδελφος έρχεται από μετάθεση.

Συνολικά δηλαδή μαζί με τις υπεραριθμίες, μόνο 18 συναδέλφων οι αιτήσεις για οργανικά κενά είχαν αίσια κατάληξη!!!

Ταυτόχρονα παραμένουν χωρίς να καλυφθούν 21 οργανικά κενά.

Οπότε η Δ.Δ.Ε. εξέδωσε ανακοίνωση για επανυποβολή αιτήσεων για κάλυψη των παραπάνω κενών μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ 07/06 και ώρα 14:00.

Επίσης όσοι εκπ/κοί εντοπίσουν λάθη, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (η οποία δεν αποτελεί ένσταση) για διόρθωση τυχόν συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 07/06 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ ΕΔΩ

Θέμα 4ο :

Αναγνωρίστηκαν οι προϋπηρεσίες των παρακάτω μονίμων συν. εκπ/κών:

α. Κυριακίδου Παναγιώτα, ΠΕ09,  04έτη  04μήνες  14ημέρες με πλειοψηφία 4-1, μειοψήφησε ο Πρόεδρος (μισθολογική αναγνώριση)

β. ΧηΚυριάκου Μαρία, ΠΕ18.26,  00έτη  01μήνες  22ημέρες, ομόφωνα

Θέμα 5ο :

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα η προϋπηρεσία της παρακάτω συν. αναπληρώτριας:

α. Γιωτοπούλου Αντιγόνη, ΠΕ16.00.50,  00ε  03μ  15η
Θέμα 6ο :

α. Μετά από αίτησή του ανακλήθηκε ομόφωνα η άδεια στο συνάδελφo:
Λιάρα Δημήτριο, αναπλ. ΠΕ19, για ΣΔΕ Ορ/δος

β. Μετά από αίτησή της διορθώθηκε ομόφωνα η άδεια στη συναδέλφισσα:
Τσεγγελίδου Ευθαλία, ΠΕ14.02, όσον αφορά στο χρόνο λήξεώς της

γ. Χορηγήθηκαν άδειες ομόφωνα στους παρακάτω συναδέλφους:

Κυριακίδου Παναγιώτα, ΠΕ09, σε ΚΕΚ
Τσαϊρίδη Σταύρο, αναπλ. ΠΕ20.50, για το ΕΛΓΟ <<ΔΗΜΗΤΡΑ>>
Θέμα 7ο :

Αναγνωρίστηκε (ομόφωνα) η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του παρακάτω συναδέλφου:
α. Ματανά Κων/νου, ΠΕ19


Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ XAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ και ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637 και e-mail: gdemeragon08@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ http://agonsysp.blogspot.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: