Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Μέχρι την Τρίτη οι αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων Διευθυντών σχολείων -Στις 20 Ιουνίου οι συνεδριάσεις στα σχολεία

 

Μέχρι την Τρίτη 13 Ιουνίου το αργότερα οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύσουν στις ιστοσελίδες τους πρώτους πίνακες υποψηφίων Διευθυντών καθώς, σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 «Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καταρτίζουν και αναρτούν τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα το αργότερο εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επομένη ημέρα της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας».

Ακολουθεί η προθεσμία για ενστάσεις κατά του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα που υποβάλλονται εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανάρτησή του. Οι ενστάσεις κατά του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα κρίνονται και οι ανασυνταγμένοι πίνακες αναρτώνται την επομένη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.
Παράλληλα την Τρίτη 20 Ιουνίου αναμένεται να συνεδριάσουν οι συνυπηρετούντες των υποψηφίων καθηγητές με πρόεδρο τον αρχαιότερο για τη διατύπωση σχετικής γνώμης η οποία αποστέλλεται άμεσα στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Η ΑΔΕΔΥ αλλά και δεκάδες ΕΛΜΕ και Σύλλογοι ΠΕ καλούν σε αποχή από κάθε διαδικασία

Δεν υπάρχουν σχόλια: