Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 5 ΑΠΥΣΔΕ (08/06)

Κουσινίδης Χάρης – Φιλιππίδου Σοφία

Συνεδρίασε στις 08-06-2017 το ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ,
με παρόντα τα παρακάτω τακτικά μέλη:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Πρόεδρος
Κεραμάρης Παναγιώτης, Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
2.
Αντιπρόεδρος
Τζάστας Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικής -Παιδαγωγικής Καθοδηγήσεως Β/θμιας Εκπ/σεως, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
3.
Μέλος
Κοσμίδου Μαριγούλα, Δ/ντρια Β/θμιας Εκπ/σεως Ροδόπης
4.
Μέλος
Κουσινίδης Χαρίλαος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως

Απουσίασε ο συν. Κώστας Αθανάσιος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, όπως επίσης και ο αναπλ. αιρετός συν. Ιωαννίδης Χρήστος.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.        Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση αδείας άνευ αποδοχών σε εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σεως
2.        Αποσπάσεις εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως σε υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2017-2018

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις σχετικές αιτήσεις, χορηγήθηκαν ομόφωνα άδειες άνευ αποδοχών ως εξής:

Δ.Δ.Ε Δράμας

σε συν. εκπ/κό ΠΕ20 από 01/09/17 έως 08/01/18 ( δικαιούται υπόλοιπο αδείας 04 μ. και 08 ημ. ) για προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό.

Δ.Δ.Ε Έβρου

σε συν. εκπ/κό ΠΕ06 από 01/09/17 έως 31/08/18 για προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό.

Δ.Δ.Ε. Ξάνθης

σε συν. εκπ/κό ΠΕ19, από 01/09/17 έως 31/08/18, είναι αποσπασμένος σε θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο :

Στο Συμβούλιο παραδόθηκαν πίνακες συν. εκπ/κών που έχουν υποβάλει αίτηση αποσπάσεως στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σεως καθώς και στις Δ/νσεις Εκπ/σεως των 5 νομών της Περιφερείας μας. Ζητήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει κατά τη συνήθη ετήσια διαδικασία.
Το Συμβούλιο με ψήφους 3-1, γνωμοδότησε θετικά σύμφωνα με την αξιολογική σειρά κατατάξεως που πρότειναν οι Δ/ντές Εκπ/σεως και ο Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σεως ( για τις αιτήσεις στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σεως ).

Παρακάτω παρουσιάζεται πίνακας που περιέχει τα αριθμητικά στοιχεία των παραπάνω αιτήσεων:

ΦΟΡΕΑΣ
ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΣ (2017)
ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΣ (το 2016)
ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ
έντεκα (11)
εφτά (7)
Δ.Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
δεκαοχτώ (18 )
δεκαέξι (16)
Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
δεκαπέντε (15)
δώδεκα (12)
Δ.Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
δεκατρείς (13)
δώδεκα (12)
Δ.Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
έντεκα (11)
δεκατέσσερις (14)
Δ.Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
οχτώ (8)
οχτώ (8)

Τα στοιχεία για το 2015 ήταν αντιστοίχως: έξι (6), δεκαοχτώ (18 ), οχτώ (8), δέκα (10), δεκατέσσερις (14) και δέκα (10).

Δήλωσα ότι: Καταψηφίζω τους πίνακες αποσπάσεων στην Περιφερειακή Δ/νση και στις Δ/νσεις Β/θμιων Εκπ/σεων των Νομών της Περιφερείας, διότι: α) Δεν υπάρχει προβλεπόμενος αριθμός θέσεων που θα καλυφθούν, ανά φορέα και β) Πάγια θέση μας είναι ότι οι αποσπάσεις σε ΔΔΕ και Περιφερειακές Δ/νσεις, πρέπει να γίνονται βάσει συγκεκριμένης μοριοδότησης, χάριν της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, σύμφωνα με τα κριτήρια των εγκυκλίων αποσπάσεων σε φορείς και σε ΠΥΣΔΕ.


Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ κινητό: 6944906871 και e-mail: sofiafil50@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: