Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ: ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ


ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ


Γκουτζέρης Θεόδωρος
Το ΠΥΣΔΕ θα επανέλθει στην εκδίκαση μετά την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης (ομόφωνα).

Ζαβαλιάρη Θωμαΐς
Απόρριψη ενστάσεως πλειοψηφικά με 6-1 (μειοψηφήσαμε).

Παπαμιχαήλ Βασίλειος
Δεκτή η ένσταση ομόφωνα +0.5 μόρια.

Καμαριανάκη Κωνσταντινιά
Δεκτή η ένσταση ομόφωνα +1,5 μόρια.

Στεργάτος Γεώργιος
Δεκτή η ένσταση ομόφωνα ως προς το πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης +0,5 μόρια. Απόρριψη ένστασης ομόφωνα ως προς την ξένη γλώσσα.

Μιντσίδου Μαρία
Απόρριψη ένστασης με 6-1 (μειοψηφήσαμε).

Αντωνίου Αλέξανδρος
Απόρριψη ένστασης ομόφωνα.

Βαγή Φωτεινή
Απόρριψη ένστασης με 6-1 (ψηφίσαμε υπέρ της απόρριψης).

Σιανκούρης Παναγιώτης
Δεκτή η ένσταση ομόφωνα +0,5 μόρια.

Αναστασιάδης Πασχάλης
Θα υποβληθεί ερώτημα στο υπουργείο και το συμβούλιο θα επανέλθει επί της ενστάσεως στον τελικό πίνακα.

Λεμονίδης Χαράλαμπος
Απόρριψη ένστασης ομόφωνα.

Ξανθοπούλου Ειρήνη
Δεκτή η ένσταση ομόφωνα +0,4 μόρια.

Τσάμογλου Δημήτρης
Απόρριψη ένστασης για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του με 6-1 (μειοψηφήσαμε).

Θα εκδοθεί αναλυτικό ενημερωτικό.


Δεν υπάρχουν σχόλια: