Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΑΠΥΣΔΕ από 05/07 έως 17/07/2017


Κουσινίδης Χάρης – Φιλιππίδου Σοφία


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 6 ( περίοδος 2017-18 )


Συνεδρίασε στις 05-07-2017 το ΑΠΥΣΔΕ
ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, με παρόντα τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Πρόεδρος
Κεραμάρης Παναγιώτης, Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
2.
Αντιπρόεδρος
Τζάστας Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικής -Παιδαγωγικής Καθοδηγήσεως Β/θμιας Εκπ/σεως, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
3.
Μέλος
Κοσμίδου Μαριγούλα, Δ/ντρια Β/θμιας Εκπ/σεως Ροδόπης
4.
Μέλος
Ιωαννίδης Χρήστος, ως αναπληρωτής αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, στη θέση του συν. Κώστα Αθανασίου ο οποίος απουσίασε δικαιολογημένα λόγω κωλύματος

Απουσίασε ο συν. Κουσινίδης Χαρίλαος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, δικαιολογημένα για οικογενειακούς λόγους, όπως επίσης και η αναπλ. αιρετός συν. Φιλιππίδου Σοφία, δικαιολογημένα λόγω αιφνιδίου κωλύματος.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.        Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση αδείας άνευ αποδοχών σε εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σεως
2.        Εξέταση αιτήσεως για ανάκληση Τοποθέτησης Υπευθύνου του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) Δράμας

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Α. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις σχετικές αιτήσεις, χορηγήθηκαν ομόφωνα άδειες άνευ αποδοχών ως εξής:

Δ.Δ.Ε Δράμας

α. σε συν. εκπ/κό ΠΕ18.40 από 01/09/17 έως 31/08/18 για προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό.
β. σε συν. εκπ/κό ΠΕ08 από 01/09/17 έως 31/08/18 για σοβαρούς προσωπικούς λόγους.

Δ.Δ.Ε Έβρου

α. σε συν. εκπ/κό ΠΕ02 από 01/09/17 έως 31/08/18 για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
β. σε συν. εκπ/κό ΠΕ07 από 01/09/17 έως 31/08/18 για προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό.

Δ.Δ.Ε. Ξάνθης

α. σε συν. εκπ/κό ΠΕ16 από 01/09/17 έως 31/08/18 για προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό, λόγω υπηρετήσεως  του συζύγου της στο εξωτερικό, σε Ελληνική Δημόσια υπηρεσία.
β. σε συν. εκπ/κό ΠΕ07 από 01/09/17 έως 31/08/18 για προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό.
γ. σε συν. εκπ/κό ΠΕ05 από 01/09/17 έως 31/08/18 σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Δ.Δ.Ε. Καβάλας

σε συν. εκπ/κό ΠΕ20 από 01/09/17 έως 31/08/18 για για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους - προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό.

Δ.Δ.Ε. Ροδόπης

σε συν. εκπ/κό ΠΕ02 από 01/09/17 έως 31/08/18 για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών.

Β. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σχετική αίτηση, γνωμοδότησε θετικά σχετικά με τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας άνευ αποδοχών, σε συν. εκπ/κό ΠΕ03 της Δ.Δ.Ε. Δράμας για προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό. Η άδεια θα χορηγηθεί εφ’ όσον προσκομιστούν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Γ. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις σχετικές αιτήσεις αποφάσισε ομόφωνα την επανεξέταση σε επομένη συνεδρίαση, των αιτημάτων των παρακάτω συν. εκπ/κών :

εκπ/κός ΠΕ19 της Δ.Δ.Ε. Έβρου
εκπ/κός ΠΕ19 της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
εκπ/κός ΠΕ20 της Δ.Δ.Ε. Ροδόπης

Δ. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις σχετικές αιτήσεις αποφάσισε ομόφωνα για διάφορους λόγους, την απόρριψη των αιτημάτων των παρακάτω συν. εκπ/κών :

εκπ/κός ΠΕ19 της Δ.Δ.Ε. Δράμας
εκπ/κός ΠΕ07 της Δ.Δ.Ε. Καβάλας

Θέμα 2ο :

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σχετική αίτηση της συν. εκπ/κού ΠΕ19 της Δ.Δ.Ε. Δράμας η οποία είχε τοποθετηθεί σε θέση Υπεύθυνου του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) Δράμας με την υπ’ αριθμ. Φ.1.6/4379Γ/10-09-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΨ9-ΠΕΑ) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, το Συμβούλιο αποφάσισε την ανάκληση της αποσπάσεώς της στην παραπάνω θέση, από 11-07-2017, για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 7 ( περίοδος 2017-18 )


Συνεδρίασε στις 17-07-2017 το ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, με παρόντα τα παρακάτω τακτικά μέλη:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Πρόεδρος
Κεραμάρης Παναγιώτης, Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
2.
Αντιπρόεδρος
Τζάστας Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικής -Παιδαγωγικής Καθοδηγήσεως Β/θμιας Εκπ/σεως, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
3.
Μέλος
Κοσμίδου Μαριγούλα, Δ/ντρια Β/θμιας Εκπ/σεως Ροδόπης
4.
Μέλος
Κώστας Αθανάσιος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
5.
Μέλος
Κουσινίδης Χαρίλαος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1. Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση αδείας άνευ αποδοχών σε εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σεως

2.        Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση αδείας υπηρεσιακής εκπ/σεως με αποδοχές σε εκπ/κό Β/θμιας Εκπ/σεως

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις σχετικές αιτήσεις, χορηγήθηκαν ομόφωνα άδειες άνευ αποδοχών ως εξής:

Δ.Δ.Ε Δράμας

α. σε συν. εκπ/κό ΠΕ19 από 01/09/17 έως 31/08/18 για προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό, λόγω παρακολουθήσεως προγράμματος σπουδών για εκπόνηση διδακτορικού.
β. σε συν. εκπ/κό ΠΕ18.26 από 01/09/17 έως 31/08/18 για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Δ.Δ.Ε. Ξάνθης

α. σε συν. εκπ/κό ΠΕ19 από 01/09/17 έως 31/08/18 για προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό, λόγω αποδοχής θέσεως στην Ε.Ε. ( επανεξέταση σχ. αιτήσεως της συνεδριάσεως της 05/07 )
β. σε συν. εκπ/κό ΠΕ04.05 από 01/09/17 έως 31/08/18 για προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό.

Δ.Δ.Ε. Καβάλας

α. σε συν. εκπ/κό ΠΕ01 από 01/09/17 έως 31/08/18 για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους (σύζυγος υπάλληλος στην Ε.Ε. ) - προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό.
β. σε συν. εκπ/κό ΠΕ11 από 01/09/17 έως 31/08/18 για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Θέμα 2ο :

Με αίτησή της συν. εκπ/κός ΠΕ11 της Δ.Δ.Ε. Καβάλας, ζήτησε άδεια υπηρεσιακής εκπ/σεως με αποδοχές για ένα σχολικό έτος. Το Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ’όψιν την υπ’αριθμ. 99262/Ε2/14-06-2017 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου, απέρριψε το αίτημα της συναδέλφου. Με την παραπάνω εγκύκλιο προβλέπεται άδεια υπηρεσιακής εκπ/σεως με αποδοχές μόνο για εκπ/κούς υποτρόφους του Ι.Κ.Υ. και εκπ/κούς – ιατρούς οι οποίοι τοποθετούνται από το Υπουργείο Υγείας ως υπεράριθμοι-άμισθοι για απόκτηση ειδικότητας.

Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούςΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ κινητό: 6944906871 και e-mail: sofiafil50@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: