Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΥΣΔΕ από 12/07 έως 19/07.

Κουσινίδης Χάρης – Δεμερδεσλής Γιώργος
Α. ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΥΣΔΕ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 6 ( περίοδος 2016-17 )

Συνεδρίασε στις 19-07-2017
το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Έβρου.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:
1.
Πρόεδρος
Αποστολακούδης Στέργιος, ΠΕ 18.02, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου
2.
Αντιπρόεδρος
Πολίτης Γεώργιος, εκπ/κός ΠΕ17.07, στη θέση του Λημνιού Νικολάου εκπ/κού ΠΕ03, ο οποίος λόγω κωλύματος ( είναι υποψήφιος Δ/ντής Σχολείου ) δεν δύναται να συμμετάσχει στο Συμβούλιο
3.
Μέλος
Τάκη Αγγελική, εκπ/κός ΠΕ02
4.
Μέλος
Γκοτζαρίδης Χρήστος, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 Έβρου
5.
Μέλος
Δόδουλα Αλέξάνδρα, ΠΕ17.08
6.
Μέλος
Ταταρίδης Ιωάννης, ΠΕ19, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
7.
Μέλος
Κουσινίδης Χαρίλαος, ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως


Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.                      Εκδίκαση ενστάσεων υποψηφίων Δ/ντών 2017 ως προς τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα ( που είχαν αναβληθεί από την 15η/16-06-2017 πράξη ).
2.                      Κατάρτιση του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων Δ/ντών 2017 της περιοχής ευθύνης μας

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Α. Συζητήθηκαν δύο ενστάσεις συν. εκπ/κών που είχαν αναβληθεί από τη συνεδρίαση της 16/06:

α. Ένσταση του συν. Αναστασιάδη Πασχάλη, ΠΕ 03. Ζητούσε να μην μετρήσουν τα μόρια Διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας για τη διετία 2015-17, στους Δ/ντές που εξελέγησαν με το προηγούμενο σύστημα επιλογής ( μοριοδότηση και ψηφοφορία στους Συλ. Διδασκόντων ), αφού ο τρόπος αυτός κρίθηκε αντισυνταγματικός, με την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Στείλαμε σχετικό ερώτημα στο ΥΠΠΕΘ και δεν λάβαμε απάντηση. Η νομοθεσία με βάση την οποία γίνονται οι παρούσες διαδικασίες είναι συγκεκριμένη και αυτήν ακολουθήσαμε. Η ένσταση θα πρέπει να απορριφθεί.
Ομόφωνα τα μέλη του Δ. ΠΥΣΔΕ υιοθέτησαν την εισήγηση του Προέδρου και η ένσταση απορρίφθηκε.

β. Ένσταση του συν. Γκουτζέρη Θεοδώρου, ΠΕ 18.02. Ζητούσε να λάβει επιπλέον μόρια από ετήσια επιμόρφωση.
Ο συν. προσκόμισε από το Α.Ε.Ι. που υλοποίησε την επιμόρφωση, επιπλέον βεβαιώσεις που ζητήθηκαν, για να διευκρινιστεί αν ή επιμόρφωση ήταν ή όχι μέρος του μεταπτυχιακού που έλαβε σε μεταγενέστερο χρόνο.
Εισήγηση κ.Αποστολακούδη: Να γίνει δεκτή η ένσταση και να μοριοδοτηθεί ο συν. με + 0,5 μόρια για ετήσια επιμόρφωση.
Η ένσταση έγινε δεκτή με πλειοψηφία 4-3 και προσμετρώνται στο συν. + 0,5 μόρια. Ψηφίσαμε να γίνει δεκτή η ένσταση.

Β. Κατόπιν τέθηκαν από τον Πρόεδρο κ.Αποστολακούδη τα εξής ζητήματα:

α. Με την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται περίοδος ενστάσεων μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 και τη Δευτέρα 24 Ιουλίου θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Επιλογής (Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ) για την εκδίκαση των ενστάσεων και την κατάρτιση των τελικών αναμορφωμένων αξιολογικών πινάκων. Προτείνω οι συν. υποψήφιοι Δ/ντές να δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις επί των αξιολογικών πινάκων που έχουν εκδοθεί σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας από την αρχή έως και σήμερα.

Έγινε συζήτηση επί της προτάσεως αυτής.
Η τοποθέτησή μας ήταν η εξής: Συμφωνούμε με την πρόταση του Προέδρου να υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων κατά των πινάκων όπως έχουν εκδοθεί σε όλες τις φάσεις της σχετικής διαδικασίας ( σχετικές στήλες Α, Β, Γ και τελικό σύνολο στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα με την τελική βαθμολογία ). Την ίδια πρόταση είχαμε κάνει και κατά την διαδικασία του 2015, αλλά δεν είχε γίνει τότε δεκτή. Διαπιστώνουμε την αλλαγή της στάσης του Προέδρου επί του θέματος αυτού.
Κατά τη σχετική ψηφοφορία η εισήγηση του Προέδρου απορρίφθηκε με ψήφους 4-3 κι έτσι οι ενστάσεις θα μπορούν να κατατίθενται μόνο για όσα θέματα σχετίζονται με την τελική φάση της διαδικασίας ( συνέντευξη και βαθμολογία αυτής ). Όπως γίνεται κατανοητό από την ανωτέρω τοποθέτησή μας, ψηφίσαμε υπέρ της προτάσεως του Προέδρου.

β. Ο Μ.Ο. της βαθμολογίας των υποψηφίων κατά τη διαδικασία της συνεντεύξεως, ο οποίος θα καταχωριστεί στη στήλη Γ του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα με μέγιστο το 8, θα εξαχθεί από το άθροισμα των βαθμολογιών των έξι μελών του Συμβουλίου που βαθμολογούσαν, δια του αριθμού 6 κι όχι του 7 που ήταν τα παρόντα μέλη, αφού ένα μέλος του Συμβουλίου απείχε από τη βαθμολόγηση ( ο αιρετός της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΒΡΟΥ ). Τοποθετηθήκαμε θετικά ως προς την πρόταση του Προέδρου.
Κατά τη σχετική ψηφοφορία η εισήγηση του Προέδρου έγινε δεκτή με ψήφους 6-1. Όπως γίνεται κατανοητό από την ανωτέρω τοποθέτησή μας, ψηφίσαμε υπέρ της προτάσεως του Προέδρου.

γ. Το Συμβούλιο να επανεκδώσει την απόφαση της 22/06/2017 με την οποία αποφάσισε να ανακοινώσει την αναλυτική βαθμολογία στις συνεντεύξεις κάθε υποψηφίου με το πέρας της διαδικασίας.
Το Συμβούλιο και πάλι ομόφωνα επικαιροποίησε την απόφαση της 22/06.

Η ομόφωνη αυτή απόφαση μας χαροποιεί ιδιαιτέρως, διότι αγωνιστήκαμε από το 2011 να επικρατήσει πλήρης διαφάνεια στις διαδικασίες των Συμβουλίων επιλογής στελεχών. Με την επιμονή μας το 2011, πιέστηκε η τότε Διοίκηση και υιοθέτησε το αίτημά μας για ανακοίνωση της αναλυτικής βαθμολογίας κάθε υποψηφίου από κάθε βαθμολογητή. Η λειτουργία του ΠΥΣΔΕ Έβρου όσον αφορά το ζήτημα αυτό είναι υπόδειγμα για όλη την Ελλάδα. Και αυτό οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στην υπεύθυνη, συνεπή και αγωνιστική στάση μας όλα αυτά τα χρόνια.

Θέμα 2ο :

Οι φάκελοι που περιείχαν τα φύλλα αξιολογήσεως των υποψηφίων Δ/ντών κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων αφού ελέγχθηκαν πρώτα, ανοίχθηκαν παρουσία όλων των μελών του Συμβουλίου και καταχωρίστηκαν αναλυτικά οι βαθμολογίες για κάθε υποψήφιο, από κάθε βαθμολογητή. Στο τέλος έγινε επανέλεγχος των αναλυτικών βαθμολογιών. Κατόπιν καταρτίστηκε ο τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας.

Ανακοινώσαμε τα αποτελέσματα αυτά, δηλαδή

τον ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ και


ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

19/07/2017 έως 21/07/2017: Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα.

24/07/2017: Εκδίκαση ενστάσεων – Κατάρτιση αναμορφωμένων τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων - αποστολή προς κύρωση στον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σεως.

25/07/2017: Υποβολή δηλώσεων προτιμήσεως σχ. μονάδων και Ε.Κ.

27/07/2017: Πρόταση τοποθετήσεως Δ/ντών σχ. μονάδων και Ε.Κ. από τα Συμβούλια επιλογής.

28/07/2017: Τοποθέτηση Δ/ντών σχ. μονάδων και Ε.Κ.  από τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σεως.

01/08/2017: Ανάληψη υπηρεσίας των Δ/ντών σχ. μονάδων και Ε.Κ. στις οικείες Δ.Δ.Ε.

Β. ΠΥΣΔΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 16 ( περίοδος 2016-17 )

Συνεδρίασε στις 12-07-2017 το ΠΥΣΔΕ Έβρου. Συνεχίζοντας την αποχή μας από τις επαναληπτικές διαδικασίες των υπηρεσιακών μεταβολών, απουσιάσαμε και από τη συνεδρίαση αυτή. Δημοσιοποιήσαμε την πρόθεσή μας και ενημερώσαμε σχετικώς και τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου.

Διαβάστε στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ τη δήλωση αποχής.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1. Επικύρωση πρακτικών της πράξης 25ης/07.07.2017 του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ.

2. Εξέταση τυχουσών αιτήσεων (που δεν αποτελούν ενστάσεις) για διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων ως προς το θέμα της 25ης πράξης του ΠΥΣΔΕ Έβρου: << Προτάσεις τοποθετήσεως εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις >>.

Αναλυτικά :

Δεν ενημερωθήκαμε για τις αποφάσεις της συνεδριάσεως αυτής.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 17 ( περίοδος 2016-17 )

Συνεδρίασε στις 19-07-2017 το ΠΥΣΔΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, ΠΕ 18.02, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Λημνιός Νικόλαος, ΠΕ03, Αντιπρόεδρος
3.
Τάκη Αγγελική, ΠΕ02, μέλος
4.
Ταταρίδης Ιωάννης, ΠΕ19, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος
5.
Κουσινίδης Χαρίλαος, ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:
1.        Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή
2.        Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
3.        Τοποθέτηση εκπ/κού κλάδου ΠΕ09 μετά από αναδρομικό διορισμό
4.        Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπ/κών για βαθμολογική εξέλιξη
Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Χορηγήθηκαν ομόφωνα άδειες στους παρακάτω συναδέλφους:
α. Γκουτζέρης Θεόδωρος, ΠΕ18.02, σε Κ.Ε.Κ.
β. Διφτής Νικόλαος, ΠΕ.04.02, σε μουσική συναυλία
γ. Ζαμπαράκης Θεμιστοκλής, ΠΕ19, σε Κ.Ε.Κ.
δ. Κεραμιτσόγλου Κυριακή, ΠΕ14.04, διόρθωση ημερομηνιών σε προηγούμενη απόφαση του ΠΥΣΔΕ
ε. Τσεγγελίδου Ευθαλία, ΠΕ14.02, σε Κ.Ε.Κ.
στ. Χαραλαμπίδου Ευφροσύνη, ΠΕ19, στον ΕΛ.Γ.Ο  << ΔΗΜΗΤΡΑ>>

Θέμα 2ο :

Αναγνωρίστηκε η συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των παρακάτω συναδέλφων:

α. Αντωνίου Αλέξανδρος, ΠΕ13, κατά πλειοψηφία με ψήφους 3-2. Ψηφίσαμε υπέρ της αναγνωρίσεως.

β. Λαμπρακάκη Μοσχοβία, ΠΕ06, ομόφωνα, για όσο χρόνο ασκεί τα συγκεκριμένα καθήκοντα του υπευθύνου ΚΕΣΥΠ Αλεξ/πόλεως.

γ. Παπαμαυρουδή Θεοδώρα, ΠΕ04.04, ομόφωνα.

ενώ αντιθέτως απορρίφθηκε με πλειοψηφία 3-2

η αίτηση της συν. Καλαμάρη Βασιλικής ΠΕ19, διότι ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της δε θεωρήθηκε συναφής με το διδακτικό αντικείμενό της. Ψηφίσαμε υπέρ της αναγνωρίσεως.

Θέμα 3ο :

Η συν. Κυριακίδου Παναγιώτα ΠΕ09 με Υπουργική απόφαση, σε εκτέλεση δικαστικής αποφάσεως, διορίστηκε αναδρομικώς από το 2006 στην Α περιοχή μεταθέσεως του νομού. Στη συνεδρίαση της 24/04 τοποθετήθηκε  προσωρινώς στο 3ο ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως, μέχρι η υπηρεσία να εξετάσει τα υπηρεσιακά στοιχεία των ετών 2006-2016 και να διερευνήσει τη δυνατότητα τοποθετήσεως σε οργανική θέση αναδρομικώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Πρόεδρος κ. Αποστολακούδης η συν. θα παραμείνει στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Το ΠΥΣΔΕ υιοθέτησε την πρόταση του Προέδρου ομόφωνα.

Θέμα 4ο :

Το Συμβούλιο κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4452/17 ( Φ.Ε.Κ. 17/2017 τ. Α ) εξέτασε τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων συν. εκπ/κών και
α. ομόφωνα αναγνώρισε προϋπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη έως 7 έτη, όπως παρακάτω:

1.      Αραμπατζής Μόσχος ΠΕ04.01, 07 έτη  00 μήνες  00 ημέρες
2.      Αρχαύλης Εμμανουήλ ΠΕ03, 07 έτη  00 μήνες  00 ημέρες
3.      Γεωργιάδου Στυλιανή ΠΕ03, 07 έτη  00 μήνες  00 ημέρες
4.      Γραμματικόπουλος Χρήστος ΠΕ02, 02 έτη  02 μήνες  10 ημέρες
5.      Δούδης Δημήτριος ΠΕ03, 00 έτη  07 μήνες  07 ημέρες
6.      Κανιάκα Αικατερίνη ΠΕ02, 00 έτη  11 μήνες  12 ημέρες
7.      Καρακύργιου Κων/νιά ΠΕ02, 07 έτη  00 μήνες  00 ημέρες
8.      Κετεσίδου Αφροδίτη ΠΕ03, 06 έτη  09 μήνες  13 ημέρες
9.      Κόλκας Δημήτριος ΠΕ03, 07 έτη  00 μήνες  00 ημέρες
10.  Κουκίου Ζαφειρία ΠΕ02, 06 έτη  10 μήνες  00 ημέρες
11.  Κυριάδου Μπέλλα ΠΕ03, 00 έτη  09 μήνες  11 ημέρες
12.  Μαρκοπούλου Μελπομένη ΠΕ02, 00 έτη  08 μήνες  20 ημέρες
13.  Μόκαλη Μενεξιά ΠΕ03, 07 έτη  00 μήνες  00 ημέρες
14.  Μπάντας Νικόλαος ΠΕ04.01, 06 έτη  01 μήνες  05 ημέρες
15.  Μπεξούδη Γεωργία ΠΕ19, 03 έτη  09 μήνες  00 ημέρες
16.  Μπιριντζή - Καμπερίδου Σουλτάνα ΠΕ06, 07 έτη  00 μήνες  00 ημέρες
17.  Μπόζιου Μαρία ΠΕ06, 07 έτη  00 μήνες  00 ημέρες
18.  Ντούλα Αγγελική ΠΕ02, 03 έτη  09 μήνες  16 ημέρες
19.  Ξανθοπούλου Δέσποινα ΠΕ02, 00 έτη  08 μήνες  00 ημέρες
20.  Ξανθοπούλου Ειρήνη ΠΕ02, 05 έτη  07 μήνες  01 ημέρες
21.  Ουζουνάκη Βασιλική ΠΕ06, 04 έτη  06 μήνες  00 ημέρες
22.  Παλαμούτη Χριστίνα ΠΕ06, 01 έτη  07 μήνες  08 ημέρες
23.  Παντέλογλου Χρήστος ΠΕ17.01, 03 έτη  00 μήνες  08 ημέρες
24.  Πανώτα Δήμητρα ΠΕ02, 02 έτη  05 μήνες  02 ημέρες
25.  Παπαδόπουλος Νικόλαος ΠΕ03, 02 έτη  02 μήνες  09 ημέρες
26.  Πετικοπούλου Ζαφειριώ ΠΕ02, 00 έτη  07 μήνες  16 ημέρες
27.  Ρηγόπουλος Νικόλαος ΠΕ04.01, 04 έτη  11 μήνες  16 ημέρες
28.  Σακαλής Αναστάσιος ΠΕ20, 06 έτη  08 μήνες  07 ημέρες
29.  Σιδηρά Μαρία ΠΕ06, 02 έτη  04 μήνες  15 ημέρες
30.  Τριανταφύλλου Ευαγγελία ΠΕ03, 05 έτη  02 μήνες  10 ημέρες
31.   Τσολάκης Αντώνιος ΠΕ13, 05 έτη  01 μήνες  19 ημέρες
32.  Τσούλος Μιχαήλ ΠΕ04.01, 07 έτη  00 μήνες  00 ημέρες
33.  Χατζηφιλιππίδης Βασίλειος ΠΕ03, 07 έτη  00 μήνες  00 ημέρες,
34.  Χριστοδούλου Λαμπρινή ΠΕ02, 03 έτη  08 μήνες  26 ημέρες

β. παρέπεμψε για επανεξέταση σε επομένη συνεδρίαση, αφού συμπληρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις αιτήσεις συν. εκπ/κών, όπως παρακάτω:

1.      Γκιούρδα Σουλτάνα ΠΕ04.04
2.      Καζακλή Κωνσταντία ΠΕ02
3.      Καρτσίδου Γεωργία ΠΕ02
4.      Κισλάρα Βλαχιρία ΠΕ06
5.      Κοσμίδης Ιορδάνης ΠΕ17.08
6.      Κουκιόγλου Σταύρος ΠΕ04.01
7.      Λαμπίρης Γεώργιος ΠΕ03
8.      Παναγιωτοπούλου Δήμητρα ΠΕ02
9.      Τσαγγούρια Πολύμνια ΠΕ02
10.  Χατζηλεοντιάδου Σοφία ΠΕ12.01

ενώ
γ. απέρριψε ομόφωνα, διότι δεν εμπίπτουν στις προβλεπόμενες διατάξεις, τις αιτήσεις των συν. εκπ/κών, όπως παρακάτω:

1.      Γκενοπούλου Μάρθα ΠΕ13
2.      Παταπάτη Ευφροσύνη ΠΕ11

Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς
ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ XAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ και ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637 και e-mail: gdemeragon08@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ http://agonsysp.blogspot.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: