Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

ΠΟΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Δ.Ε. ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΒΡΟ ΚΑΙ ΠΔΕ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ
ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΠΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΕΡΙΚ


ΠΕ19
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΑΛΑΒΕΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ07
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ


ΠΕ11
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕ11
ΠΕ11
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΒΛΑΣΑΚΑΚΗ
ΒΑΣΙ
ΛΙΚΗ
ΠΕ07
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
ΚΑΡΑΠΑΤΣΟΥΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ20
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΜΑΡ
ΙΑ
ΠΕ05
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΩΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ02
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
ΣΑΡΜΠΕΖΟΥΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ20
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
ΣΕΛΗΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΕ01
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
ΣΚΕΥΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΠΕ04.01
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: