Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ2017Από τη ΔΙΔΕ Έβρου ανακοινώνονται:
  1. ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (Για την κάλυψη θέσης Διευθυντή)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 


ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ


ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
19/7/2017 έως 21/7/2017: Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα 

24/7/2017:  Εκδίκαση ενστάσεωνΚατάρτιση αναμορφωμένων τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων- αποστολή  προς κύρωση στον  Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 25 Ιουλίου: Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

27 Ιουλίου: Πρόταση  τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. από τα συμβούλια επιλογής.

28 Ιουλίου: Τοποθέτηση  διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. από τον  Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης

1η Αυγούστου:  Ανάληψη υπηρεσίας των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.


Δεν υπάρχουν σχόλια: