Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ από 04/09 έως 26/09Κουσινίδης Χάρης – Δεμερδεσλής Γιώργος

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 3 ( περίοδος 2016-17 )

Συνεδρίασε στις 04-09-2017 το κοινό ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Κεχαγιά – Φανού Θεσσαλία, ΠΕ70, Δ/ντρια Α/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Αποστολακούδης Στέργιος, ΠΕ 18.02, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Αντιπρόεδρος
3.
Τετόρος Γιάννης ΠΕ70, στη θέση της Βουρδόγλου Δήμητρας, ΠΕ70, η οποία απουσίασε δικαιολογημένα, αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ΠΥΣΠΕ Έβρου
4.
Αρίκας Χρήστος, ΠΕ70, μέλος ΠΥΣΠΕ Έβρου
5.
Τάκη Αγγελική, ΠΕ02, μέλος ΠΥΣΔΕ Έβρου
6.
Τσίρτσης Παναγιώτης, ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σεως, μέλος ΠΥΣΠΕ Έβρου
7.
Νίκου Μαντώ, ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σεως, μέλος ΠΥΣΠΕ Έβρου
8.
Ταταρίδης Ιωάννης, ΠΕ19, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος ΠΥΣΔΕ Έβρου
9.
Κουσινίδης Χαρίλαος, ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος ΠΥΣΔΕ Έβρου

Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Χαραλαμπίδου Μαρίνα, Προϊσταμένη Διοικητικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Έβρου

Απουσίασε δικαιολογημένα ο συν. Λημνιός Νικόλαος, ΠΕ03, Αντιπρόεδρος ΠΥΣΔΕ Έβρου και δεν κατέστη δυνατόν να αντικατασταθεί από τον αναπληρωτή του.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:
1.       Κατανομή εκπ/κών κοινών ειδικοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σεως, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περιπτώσεως 6, παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4203/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016.
Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Διανεμήθηκε στα μέλη του κοινού συλλογικού οργάνου πίνακας με τα κενά – πλεονάσματα ανά ειδικότητα και ανά Σχολείο της Α/θμιας Εκπ/σεως του νομού. Ο πίνακας αυτός αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας. Δείτε τον στο http://agonsysp.blogspot.gr/2017/09/05-06-07-16-19.html.
Τα στοιχεία αυτά αφορούσαν τις εξής ειδικότητες: ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ16 και ΠΕ19-20 και έγινε συζήτηση για τον αριθμό των εκπ/κών που δύναται να διαθέσει η Β/θμια Εκπ/ση στην Α/θμια για κάλυψη των κενών αυτών. Τονίσαμε ως Β/θμια Εκπ/ση τα εξής: α) Θα διαθέσουμε πλεονάζοντες εκπ/κούς των ειδικοτήτων ΠΕ06, 07 και 19-20 με απόφαση του ΠΥΣΔΕ σε επομένη συνεδρίαση (συνεδριάσαμε την ίδια ημέρα ), β) σε ορισμένες περιοχές του νομού (Σαμοθράκη, Τυχερό, Ν.Βύσσα, κλπ) θα διαθέσουμε εκπ/κούς Β/θμιας εκπ/σεως των οικείων σχ. μονάδων, ώστε να γίνεται η συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (λειτουργικώς υπεράριθμοι) και γ) να αναμένει το ΠΥΣΠΕ την απόφαση διαθέσεων του ΠΥΣΔΕ ώστε να διενεργήσει τη διαδικασία των τοποθετήσεων συνολικώς για όλους τους εκπ/κούς, με κοινά μόρια, ανεξάρτητα αν ανήκουν στην Α/θμια ή στη Β/θμια εκπ/ση, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία των τοποθετήσεων. Υπήρξε συμφωνία στα παραπάνω και έληξε η συνεδρίαση για να συνεχίσουν τα δύο συλλογικά όργανα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ τις διαδικασίες που είχαν προγραμματίσει, το καθένα ξεχωριστά.


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 4 ( περίοδος 2016-17 )

Συνεδρίασε στις 26-09-2017 το κοινό ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ Έβρου. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Κεχαγιά – Φανού Θεσσαλία, ΠΕ70, Δ/ντρια Α/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Αποστολακούδης Στέργιος, ΠΕ 18.02, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Αντιπρόεδρος
3.
Βουρδόγλου Δήμητρα, ΠΕ70, Αντιπρόεδρος ΠΥΣΠΕ Έβρου
4.
Αρίκας Χρήστος, ΠΕ70, μέλος ΠΥΣΠΕ Έβρου
5.
Λημνιός Νικόλαος, ΠΕ03, Αντιπρόεδρος ΠΥΣΔΕ Έβρου
6.
Τσίρτσης Παναγιώτης, ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σεως, μέλος ΠΥΣΠΕ Έβρου
7.
Νίκου Μαντώ, ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σεως, μέλος ΠΥΣΠΕ Έβρου
8.
Ταταρίδης Ιωάννης, ΠΕ19, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος ΠΥΣΔΕ Έβρου
9.
Κουσινίδης Χαρίλαος, ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος ΠΥΣΔΕ Έβρου

Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Χαραλαμπίδου Μαρίνα, Προϊσταμένη Διοικητικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Έβρου

Απουσίασε δικαιολογημένα η συν. Τάκη Αγγελική, ΠΕ02 και δεν κατέστη δυνατόν να αντικατασταθεί από τον αναπληρωτή της.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:
1.        Διάθεση εκπ/κών κοινών ειδικοτήτων από το ΠΥΣΔΕ Έβρου προς το ΠΥΣΠΕ Έβρου και αντιστρόφως, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου.
Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Σύμφωνα με έγγραφο της ΠΔΕ ΑΜΘ, θα πρέπει η διάθεση από το ΠΥΣΔΕ προς το ΠΥΣΠΕ και αντιστρόφως των συν/φων των κοινών ειδικοτήτων να αποφασίζεται μόνο από την κοινή συνεδρίαση. Συνεπώς συνολικά οι διαθέσεις είναι ως εξής:

Από το ΠΥΣΔΕ προς το ΠΥΣΠΕ

ΠΕ07

Γέρμανλη Σωτηρία, για 2ω στο Δ.Σ. Λαβάρων
Μούτλια Αθανασία, για 2ω στο 1ο Δ.Σ. Σουφλίου και 2ω στο 2ο Δ.Σ. Σουφλίου
Ρεμπούτζια Παρασκευή, για 4ω στο 3ο Δ.Σ. Φερών
Σεμερτζίδου Ελπίδα, για 4ω στο 8ο Δ.Σ. Ορ/δος
Πάντσιου Κρυστάλλω, για 2ω στο Δ.Σ. Πύργου

ΠΕ11

Για την ειδικότητα αυτή έγινε μεγάλη συζήτηση στην κοινή συνεδρίαση. Ζητήσαμε την δέσμευση των μελών του ΠΥΣΠΕ, ότι οι συν/φοι που διατίθενται από το ΠΥΣΔΕ να συνεξετάζονται με τους συν/φους ΠΕ11 του ΠΥΣΠΕ στη φάση των αποσπάσεων, για να μην προκύπτουν αδικίες. Υπήρξε συμφωνία στο παραπάνω αίτημά μας. Κατόπιν αποφασίστηκαν τα εξής:

Ανάκληση της διαθέσεως του συν. Καρυπίδη Ιωάννη από το ΠΥΣΔΕ προς το ΠΥΣΠΕ, διότι έγινε σε προγενέστερο χρονικό διάστημα χωρίς αίτηση του συν. ( Ο συν. Καρυπίδης είναι εκλεγμένος Δημ. Σύμβουλος Αλεξ/πόλεως και δικαιούται από το νόμο απόσπαση στον τόπο ασκήσεως των καθηκόντων του, που είναι η Δημοτική Ενότητα Φερών ). Άρα ο συν. επιστρέφει στην οργανική του στο 1ο ΕΠΑΛ Διδ/χου και θα αποσπαστεί σε επόμενη φάση προς τον τόπο ασκήσεως των καθηκόντων του, εφ’ όσον υπάρξει κενό εντός του ΠΥΣΔΕ.

Ανάκληση της διαθέσεως της συν. Παρλίτση Σουλτάνας, για λόγους υγείας.

Η διάθεση εξ ολοκλήρου από το ΠΥΣΔΕ προς το ΠΥΣΠΕ του συν. Λιανόπουλου Δημητρίου. Το ΠΥΣΠΕ ζήτησε στη φάση αυτή τη διάθεση ενός (1) συν/φου.

Όλες οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες, εκτός από τη διάθεση του συν. Λιανόπουλου Δημητρίου στο ΠΥΣΠΕ, όπου μειοψηφήσαμε, όπως και στη χθεσινή συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ, ( διαβάστε στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ ) επειδή πιστεύουμε ότι δεν είναι δυνατόν να αποφασίζουμε μη γνωρίζοντας ακόμα τους σχεδιασμούς της Διοικήσεως για Ομάδα Φυσικής Αγωγής, Κολυμβητήρια κλπ. και όταν ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί από το ΥΠΠΕΘ όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές (αποσπάσεις σε ΑΕΙ κλπ.).

Το ΠΥΣΠΕ μας ανακοίνωσε επίσης τα κενά των ΠΕ11 που θα πρέπει να καλυφθούν σε επόμενη χρονική φάση. Αυτά είναι:

1 κενό 16 ωρών στους Μεταξάδες
2 κενά στην Ορ/δα ( Πύργος, 1ο, 4ο και 8ο Δ.Σ. )
1 κενό στο 2ο Δ.Σ. Σουφλίου
1 κενό στις Φέρες ( 3ο Δ.Σ. και Πέπλος )
1 κενό στον Απαλό
1 κενό στο 2ο Δ.Σ. Αλεξ/πόλεως

Από το ΠΥΣΠΕ προς το ΠΥΣΔΕ

Μετά από αίτημα του Προέδρου του ΠΥΣΔΕ κ. Αποστολακούδη διατίθενται στο ΠΥΣΔΕ τρείς (3) συν/φοι ( για 2ω, 1ω και 1ω ο καθένας ) της ειδικότητας ΠΕ32 ( Θεατρικής Αγωγής ) για να συμπληρώσουν ωράριο στο Μουσικό Γ/σιο Αλεξανδρουπόλεως.

Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ XAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ και ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637 και e-mail: gdemeragon08@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ http://agonsysp.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: