Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

Τι αλλάζει στις Υπεύθυνες Δηλώσεις εκπαιδευτικών για την οικογενειακή παροχή


Υπεύθυνες δηλώσεις για την καταβολή της οικογενειακής παροχής  θα πρέπει να συμπληρώσουν τις επόμενες ημέρες  μόνιμοι εκπαιδευτικοί, που είχαν αλλαγές στην οικογενειακή τους κατάσταση, .

Οι νέες Υπεύθυνες δηλώσεις έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με το αρ.15 του Ν.4354/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ.35 παρ.3 και παρ.4 του Ν.4484/2017 για πιθανά εισοδήματα του τέκνου.

 Ειδικότερα:
 Η οικογενειακή παροχή   δεν χορηγείται σε υπάλληλο με τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος είτε από άλλη πηγή, υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ύψος του αφορολόγητου ορίου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας (  8.636 €)
Με παλαιότερη διευκρινιστική του Υπουργείου Οικονομικών η οικογενειακή παροχή καταβαλλόταν ανεξάρτητα από το εισόδημα και την απασχόληση του τέκνου.


 Σχετικά με τις σπουδές τέκνου:

Τέκνα που φοιτούν σε οποιονδήποτε φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, η παροχή δίδεται μόνο κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων, που προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε φορέα εκπαίδευσης και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους
Δηλαδή το οικογενειακό επίδομα λόγω φοίτησης τέκνου καταβάλλεται για όσα είναι τα προβλεπόμενα έτη φοίτησης από την σχολή του, ανεξαρτήτως αν η ολοκλήρωση των σπουδών παραταθεί για οποιοδήποτε λόγο.

 Περιπτώσεις που πρέπει να συμπληρωθεί υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης:

  1. Όσοι έχουν αποκτήσει νέο τέκνο.  Αίτηση και Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης .
  2. Όσοι έχουν τέκνα πάνω από 18 ετών και   σπουδάζουν σε φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, έως 24 ετών. Πρόσφατη  Βεβαίωση Φοίτησης,
  3. Όσοι έχουν τέκνα που διέκοψαν τις σπουδές τους νωρίτερα από τα προβλεπόμενα έτη της σχολής φοίτησης, Πρόσφατη  Βεβαίωση Διαγραφής/Διακοπής,
  4. Όσοι έχουν τέκνα που εργάζονται και υπέβαλαν φορολογική δήλωση  2016 με πάνω από 8.636 €, Φορολογική δήλωση τέκνου του 2016

    fresh-education.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: