Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 13 ΑΠΥΣΔΕ

Κουσινίδης Χάρης – Φιλιππίδου Σοφία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 13 ( περίοδος 2017-18 )

Συνεδρίασε στις 19-01-2018 το ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ,
με παρόντα τα παρακάτω τακτικά μέλη:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Πρόεδρος
Κεραμάρης Παναγιώτης, Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
2.
Αντιπρόεδρος
Τζάστας Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικής -Παιδαγωγικής Καθοδηγήσεως Β/θμιας Εκπ/σεως, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
3.
Μέλος
Κοσμίδου Μαριγούλα, Δ/ντρια Β/θμιας Εκπ/σεως Ροδόπης
4.
Μέλος
Κώστας Αθανάσιος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
5.
Μέλος
Κουσινίδης Χαρίλαος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:

1.        Εξέταση αιτήσεως εκπ/κού Β/θμιας Εκπ/σεως για κάλυψη θέσεως Υπευθύνου στο ΚΕ.Σ.Υ.Π. Ροδόπης
2.        Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση αδείας άνευ αποδοχών σε εκπ/κό Β/θμιας Εκπ/σεως
3.        Εξέταση αιτήσεων για απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σεως
4.        Πλήρωση κενών/κενουμένων θέσεων αποκεντρωμένων εκπ/κών υπηρεσιών

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Στο Συμβούλιο διαβιβάστηκε η αίτηση του συναδέλφου Σαχπατζίδη Αβραάμ, εκπ/κού ΠΕ20, της Δ.Δ.Ε. Ροδόπης, με την οποία ζητούσε να καλύψει την κενή θέση του Υπευθύνου στο ΚΕΣΥΠ Ροδόπης. Με αφορμή την αίτηση αυτή, έγινε συζήτηση στο Συμβούλιο για την πλήρωση κενών/κενουμένων θέσεων στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΚΕΣΥΠ και ΚΠΕ της ΠΔΕ ΑΜΘ. Το συμπέρασμα της συζητήσεως αυτής, παρουσιάζεται στο 4ο θέμα. Σχετικά με την αίτηση του συναδέλφου, το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να μην καλυφθεί η κενή θέση του Υπευθύνου στο ΚΕΣΥΠ Ροδόπης, επειδή θα δημιουργηθούν δισεπίλυτα προβλήματα κενών στα Σχολεία του Νομού και επιπλέον υπάρχει συνάδελφος που καλύπτει τη μία από τις δύο θέσεις που προβλέπονται για τη λειτουργία της ανωτέρω δομής.

Θέμα 2ο :

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σχετική αίτηση, χορηγήθηκε ομόφωνα άδεια άνευ αποδοχών σε συνάδελφο εκπ/κό ΠΕ17.05 της Δ.Δ.Ε Δράμας, από 08/01/18 έως 31/08/18 για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Θέμα 3ο :

Εγκρίθηκε ( ομόφωνα ) η απόδοση 2ης ειδικότητας στους παρακάτω συναδέλφους:

α. Ντούβελος Γεώργιος, ΠΕ19, 2η ειδικ. ΠΕ12.05, Δ.Δ.Ε. Ξάνθης
β. Ντερέκας Αναστάσιος, ΠΕ17.07, 2η ειδικ. ΠΕ19, Δ.Δ.Ε. Ροδόπης

Αντιθέτως δεν εγκρίθηκε ( ομόφωνα ) η απόδοση 2ης ειδικότητας ΤΕ16, στον συνάδελφο Φωτιάδη Λάζαρο, ΠΕ04.05, της Δ.Δ.Ε Καβάλας. Στον ανωτέρω συνάδελφο χορηγήθηκε το 2011 από το τότε Συμβούλιο η 2η ειδικότητα ΠΕ12.01, μετά από αίτησή του και ως γνωστόν δεν προβλέπεται η απόδοση 3ης ειδικότητας, σύμφωνα με την Υ.Α. 21410/Δ2/29-02-12/ ΥΠΔΒΜΘ/ ΦΕΚ 549 τ.β/12. Επίσης ο συνάδελφος με την παρούσα αίτησή του ζήτησε και ανάκληση της αποδόσεως της 2ης ειδικότητας ΠΕ12.01, την οποία έλαβε το 2011. Σύμφωνα και πάλι με την προαναφερθείσα Υ.Α. δεν υπάρχει δυνατότητα ανακλήσεως και ως εκ τούτου απορρίφθηκε και αυτό το αίτημα.

Θέμα 4ο :

Όπως αναφέραμε και στο 1ο θέμα του παρόντος ενημερωτικού, έγινε συζήτηση στο Συμβούλιο για την πλήρωση κενών/κενουμένων θέσεων στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΚΕΣΥΠ και ΚΠΕ της ΠΔΕ ΑΜΘ. Τελικά η ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου ήταν να προκηρυχθεί για κάλυψη η μία κενούμενη θέση στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δράμας ( στην παρούσα χρονική στιγμή δεν υπηρετεί κάποιος εκπ/κός στη δομή αυτή και συνεπώς δεν λειτουργεί ). Όλες οι υπόλοιπες εκπ/κές – υποστηρικτικές δομές των ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΚΕΣΥΠ, ΚΠΕ λειτουργούν με ελάχιστο αριθμό εκπ/κών. Το Συμβούλιο έλαβε αυτή την απόφαση διότι η κάλυψη στην παρούσα φάση, μεσούσης της σχολικής χρονιάς, όλων των κενών/κενουμένων θέσεων στις παραπάνω δομές, θα δημιουργούσε διδακτικά κενά στα Σχολεία, τα οποία δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορούσαν να καλυφθούν. Έτσι θα καλυφθεί μόνο μερικώς το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δράμας για να ξεκινήσει και πάλι η λειτουργία του. Η πλήρωση της κενουμένης θέσεως ( Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ ) στην παραπάνω δομή θα γίνει μετά από πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος προς τους εκπ/κούς ΠΕ19 και ΠΕ20 ( αφού οι σχετικοί αξιολογικοί πίνακες σε όλες τις παραπάνω δομές έχουν εξαντληθεί ) που υπηρετούν σε όλα τα Σχολεία της περιοχής ευθύνης της ΠΔΕ ΑΜΘ, δηλαδή στους νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης. Η προκήρυξη θα εκδοθεί με βάση την Υ.Α. 92995/Γ7/10-08-12/ΥΠΑΙΘΠΑ.

Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ κινητό: 6944906871 και e-mail: sofiafil50@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: