Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ. 42ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΥΣΔΕ/17-04-2018. KENA - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝΚουσινίδης Χάρης – Δεμερδεσλής Γιώργος


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 42 ( 7o για το 2018)


Συνεδρίασε στις 17-04-2018 το ΠΥΣΔΕ Έβρου.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι εξής:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Αποστολακούδης Στέργιος, εκπ/κός ΠΕ 80, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Έβρου, Πρόεδρος
2.
Λημνιός Νικόλαος, εκπ/κός ΠΕ03, Δ/ντής Γ/σίου Τυχερού, Αντιπρόεδρος
3.
Ταταρίδης Ιωάννης, εκπ/κός ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος
4.
Κουσινίδης Χαρίλαος, εκπ/κός ΠΕ04.01, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, μέλος

Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Χαραλαμπίδου Μαρίνα, Προϊσταμένη του Διοικητικού Τμήματος της Δ.Δ.Ε. Έβρου


Απουσίασε η συνάδελφος Τάκη Αγγελική, εκπ/κός ΠΕ02, μέλος του ΠΥΣΔΕ, δικαιολογημένα και δεν κατέστη δυνατόν να αντικατασταθεί από τον αναπληρωτή της.


Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:


1.        Σύνταξη πινάκων κενών οργανικών θέσεων, μετά τις μεταθέσεις εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως έτους 2018. - Διαπίστωση τυχουσών υπεραριθμιών.
Α. Ειδικής Αγωγής
Β. Γενικής Παιδείας
2.        Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
3.        Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για χορήγηση αδείας ασκήσεως ιδιωτικού έργου

Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο :

Την Παρασκευή 30/03 είχαν εκδοθεί από τη ΔΔΕ οι πίνακες με αριθμητικά δεδομένα (+/-) ωρών διδασκαλίας ανά ειδικότητα και ανά Σχολείο, με βάση τους οποίους εξάγονται τα κενά-πλεονάσματα. Οι πίνακες αυτοί

ΚΕΝΑ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ( ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ )

ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

βρίσκονται αναρτημένοι στο:


και εμφανίζουν τα δεδομένα με τις παλιές και με τις νέες ειδικότητες ( σύμφωνα με το άρθρο 29, ΚΕΦ. ΣΤ, του Ν. 4521/18, ΦΕΚ τ. Α, 38/02 – 03-2018 ).

Τα αριθμητικά δεδομένα αυτά προέκυψαν από την υπηρεσιακή επεξεργασία των στοιχείων των πινάκων Α των Σχολείων και αφού ελήφθησαν υπ΄ όψιν οι φετινές ( ελάχιστες και πάλι μεταθέσεις ).

Επίσης στο


μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικώς με τους νέους κλάδους και τις ειδικότητες του εκπ/κού προσωπικού


μπορείτε να διαβάσετε τη διαπιστωτική πράξη της ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ που αφορά την υπαγωγή εκπ/κών του ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ στους νέους κλάδους.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω κλήθηκαν τα μέλη του ΠΥΣΔΕ να διαπιστώσουν την ύπαρξη κενών ή υπεραριθμιών.

Δηλώσαμε εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να συναινέσουμε στην έκδοση υπεραριθμίας αν δεν υπάρχει αντίστοιχη οργανική θέση για τοποθέτηση των συναδέλφων στην ίδια ή όμορη ομάδα. Η πρακτική αυτή μετά από πρότασή μας ακολουθούνταν έως το 2015.
( Την πρόταση αυτήν την υποβάλλουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να προστατευθούν οι συνάδελφοί μας. ).

Δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο ότι από το 2016, το Υπουργείο ζητάει από τις Δ.Δ.Ε να αναγράφουν στον πίνακα Γ κενών-πλεονασμάτων και τον αριθμό των υπεραρίθμων κατά ειδικότητα!

Τα αποτελέσματα αυτού του ΠΥΣΔΕ είναι ως εξής:

α) ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Εδώ δεν υπάρχουν υπεραριθμίες.
Εκδόθηκε  ο πίνακας οργανικών κενών ΣΜΕΑΕ που περιλαμβάνει τα κενά σε εκπ/κό προσωπικό στα Τμήματα Ένταξης του Νομού, στα Ενιαία Επαγγελματικά Γ/σια – Λύκεια Αλεξ/πόλεως και Ν.Ορεστιάδας, καθώς και στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ των πόλεων αυτών.
Τα κενά στα Τμήματα Ένταξης του Νομού και στα Ενιαία Επαγγελματικά Γ/σια – Λύκεια προέκυψαν από τα στοιχεία των Σχολείων, ενώ στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι προκαθορισμένα από υπουργικές αποφάσεις! Γι’ αυτό το λόγο δεν επικυρώσαμε με την ψήφο μας τον πίνακα οργανικών κενών στα ΕΕΕΕΚ.
Μπορείτε να βρείτε τον παραπάνω πίνακα ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΜΕΑΕ στο

β) ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

1.      Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ


Ψήφισα θετικά ( και το σχετικό αποτέλεσμα ήταν ομόφωνο 4-0 ) μόνο, στις εξής περιπτώσεις:

ΠΕ02,

την υπεραριθμία του Γ/σίου Πέπλου (4η ομάδα), επειδή το Σχολείο έχει καταργηθεί και η συνάδελφος πρέπει να διεκδικήσει οργανικό κενό, σε άλλη ομάδα.

1 συνολικά

ΠΕ03,

τις υπεραριθμίες στην 1η ομάδα επειδή υπάρχει αντίστοιχο οργανικό κενό στην ίδια ομάδα

2 συνολικά

ΠΕ04

τις υπεραριθμίες της 1η ομάδας επειδή υπάρχει αντίστοιχο οργανικό κενό στην ίδια ομάδα

2 συνολικά

ΠΕ06,

τις υπεραριθμίες στην 10η ομάδα επειδή υπάρχει αντίστοιχο οργανικό κενό στην ίδια ομάδα

2 συνολικά

ΠΕ11

την υπεραριθμία του Γ/σίου Πέπλου (4η ομάδα), επειδή το Σχολείο έχει καταργηθεί και η συνάδελφος πρέπει να διεκδικήσει οργανικό κενό, σε άλλη ομάδα.

1 συνολικά

ΠΕ78

τις υπεραριθμίες στην 1η ομάδα, επειδή υπάρχει αντίστοιχο οργανικό κενό στην ίδια ομάδα

5 συνολικά

ΠΕ82

την υπεραριθμία στην 1η ομάδα, επειδή υπάρχει αντίστοιχο οργανικό κενό στην ίδια ομάδα

1 συνολικά

14 συνολικά από τις 111 που αποφασίστηκαν

Στις παρακάτω περιπτώσεις:

οι υπεραριθμίες εγκρίθηκαν με ψήφους 2-2 ( Πρόεδρος, Λημνιός ΝΑΙ και Ταταρίδης, Κουσινίδης ΟΧΙ ) αφού ο Πρόεδρος έκανε χρήση της διπλής ψήφου σε περίπτωση ισοψηφίας

ΠΕ02,

Η υπεραριθμία στο Εσπ. Γ/σιο Αλεξ/πόλεως. Δεν ψηφίσαμε την έκδοση της υπεραριθμίας αυτής διότι ήταν αριθμητικά οριακή και θα μπορούσε ο/η συνάδελφος να συμπληρώσει στο συστεγαζόμενο Εσπ. ΓΕΛ Αλεξ/πόλεως (πρόταση Ταταρίδη).

Ομοίως οι υπεραριθμίες του Γ/σίου Φερών και του Γ/σίου Τυχερού. Δεν ψηφίσαμε την έκδοση των υπεραριθμιών αυτών επειδή δεν υπήρχε αντίστοιχο οργανικό κενό στην ίδια ή όμορη ομάδα, για την άρση τους.

ΠΕ88.01

Η υπεραριθμία στο Γ/σιο Ανθείας. Δεν ψηφίσαμε την έκδοση της υπεραριθμίας αυτής,  επειδή δεν υπήρχε αντίστοιχο οργανικό κενό σε  όμορη ομάδα, για την άρση της.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις του πίνακα, οι υπεραριθμίες εκδόθηκαν με πλειοψηφία 3-1 ( συνολικά 93 υπεραριθμίες ).

Δεν ψηφίσαμε την έκδοση των υπεραριθμιών αυτών επειδή δεν υπήρχε αντίστοιχο οργανικό κενό στην ίδια ή όμορη ομάδα, για την άρση τους.

Μπορείτε να βρείτε τον πίνακα ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ στο


Στην επομένη συνεδρίαση θα ζητήσουμε:

α) Να μην χαρακτηριστούν ονομαστικά ως υπεράριθμοι όσοι εκπ/κοί δεν υποβάλουν αίτημα και είναι οι τελευταίοι τοποθετηθέντες στο Σχολείο τους
( αναφερόμαστε μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία ).
β) Να μην χαρακτηριστεί ως ονομαστικά υπεράριθμος όποιος εκπ/κός δεν καταλάβει οργ. κενό σύμφωνα με την αίτησή του.
Αυτή ήταν άλλωστε η πρακτική των προηγουμένων ετών ( πλην του 2016 και 2017 ).

2.      Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ στο


Τα κενά του πίνακα αποφασίστηκαν ομόφωνα.

Ζητήσαμε την έκδοση επιπλέον κενών σύμφωνα με τους πίνακες αριθμητικών δεδομένων (+/-) ωρών διδασκαλίας ανά ειδικότητα και ανά Σχολείο, στις εξής περιπτώσεις:

Εσπ. Γ/σιο Αλεξ/πόλεως ΠΕ04 (01 ή 04 )
Γ/σιο Σουφλίου ΠΕ04.04
Εσπ. Γ/σιο Ορ/δας ΠΕ04 (01 ή 04 )
Γ/σιο Ριζίων ΠΕ04.01
Γ/σιο Κυπρίνου ΠΕ04.01
Γ/σιο Δικαίων ΠΕ04.01
Σε όλες τις περιπτώσεις η πρότασή μας απορρίφθηκε με ψήφους 3-1, εκτός από την περίπτωση του Γ/σίου Σουφλίου όπου απορρίφθηκε με ψήφους 2-2 ( Πρόεδρος, Λημνιός ΝΑΙ και Ταταρίδης, Κουσινίδης ΟΧΙ ) αφού ο Πρόεδρος έκανε χρήση της διπλής ψήφου σε περίπτωση ισοψηφίας.μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις οδηγίες της Δ.Δ.Ε. Έβρου σχετικά με τις επόμενες υπηρεσιακές διαδικασίες ( δηλώσεις, χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών κλπ.)

Υπενθυμίζουμε ότι για όσους επιθυμούν να υποβάλουν δήλωση υπεραριθμίας, η προθεσμία είναι μέχρι Παρασκευή 20/04.

Όσον αφορά την υποβολή των αιτήσεων υπεραριθμίας, συστήνουμε τους συναδέλφους να αναγνώσουν τη σχετική νομοθεσία που έχουμε αναρτήσει στον ιστότοπό μας.

με τίτλο

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ κλπ.

και να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας, για διευκρινίσεις.

Θέμα 2ο :

Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνάφεια, του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, για τον  παρακάτω συνάδελφο:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
1.
ΚΙΤΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02

από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεως.

Αντιθέτως απορρίφθηκε η αίτηση της συναδέλφου Λαζάκη Παναγιώτας ΠΕ02, επειδή θεωρήθηκε ότι το θέμα του μεταπτυχιακού της δεν έχει συνάφεια με την ειδικότητά της. Ψηφίσαμε υπέρ της αναγνωρίσεως της συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου της συναδέλφου.

Θέμα 3ο :

Χορηγήθηκαν ομόφωνα άδειες στους παρακάτω συναδέλφους:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
1.
ΓΚΟΥΛΙΑΜΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕ02
ΕΚΠΑ
2.
ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ83
ΚΕΚ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
3.
ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ86
ΕΚΠΑ

Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς


ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ XAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925 και e-mail: xkousini@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ και ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637 και e-mail: gdemeragon08@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ http://agonsysp.blogspot.grΔεν υπάρχουν σχόλια: